بازگشت بیش از 11 میلیارد از اموال ربوی به صاحبان اصلی

گروه اقتصادی الف،   3971220207

دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه گفت: در روزهای اخیر تعدادی چک، منزل مسکونی و پول نقد به ارزش بیش از 11 میلیارد ریال، از سوی رباخواران به مالکان اصلی بازگشت.

محمدحسین ابراهیمی در گفتگو با فارس در ابرکوه اظهار کرد: در ادامه طرح برخورد با رباخواران در روزهای اخیر با توبه سه نفر از متهمان مبلغی از اموال ربوی به صاحبان اصلی مرجوع و رضایت شاکیان جلب شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در همین راستا 350 میلیون ریال پول نقد، 5 میلیارد و 650 میلیون ریال چک و یک واحد مسکونی به ارزش تقریبی 5 میلیارد ریال به مالکان اصلی بازگردانده شد.

دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه تاکید کرد: مقامات قضایی و سایر مسوولین مربوطه در طرح برخورد با رباخواران همچنان با قاطعیت و جدیت به کار خود ادامه خواهند داد و هیچ امری نمی‌تواند در این زمینه مانع تحقق قانون و احقاق حقوق افراد شود.