نخستین سازه سبز کامپوزیت ایران

گروه ویدئو الف،   3971212153

دانشمند ایرانی با کسب مجوزهای جهانی و داخلی ایران از نخستین سازه خود در ایران رونمایی کرد.

یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین