واکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستان

گروه عکس الف،   3971130119

عملیات واکسیناسیون دام سنگین جهت پیگیری بیماری تب برفکی در روستای سید حسن انجام شد. این بیماری یک بیماری ویروسی است که همه ساله باعث تلفات دامی و کاهش شیردهی و کاهش رشد در ایران میشود بر این اساس سازمان دامپزشکی استان خوزستان هر شش ماه یک بار دام‌های سنگین را علیه این بیماری رایگان واکسینه میکند.

واکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستانواکسیناسیون تب برفکی در روستای سید حسن شهر الهایی - خوزستان

پربحث‌های هفته

آخرین عناوین