الحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهور

گروه عکس الف،   3971128188

فاتح نخستین زیردریایی کلاس نیمه سنگین ایران دارای ویژگی‌های منحصر به فرد که کاملاً بومی بوده و از صفر تا صد آن به دست متخصصان صنایع دریایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است. مراسم الحاق این زیر دریایی به ناوگان نیروی دریایی با حضور رئیس جمهور در بندعباس برگزار شد.

الحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهورالحاق زیر دریایی «فاتح» به ناوگان نیروی دریایی با حضور رییس جمهور