افتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیان

گروه عکس الف،   3971128054

بزرگترین مرکز ترک اعتیاد به نام «مرکز بازپروری صیانت و اشتغال‌زایی شهید زیادیان»، صبح شنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ با حضور سردار غلامحسین غیب‌پرور ، سردار محمدرضا یزدی و سردار اسکندر مومنی افتتاح شد. همچنین طی مراسمی، کلنگ‌زنی فاز دوم این مرکز انجام شد و تا پایان هفته پذیرش معتادان متجاهر در این مرکز صورت می‌گیرد.

افتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیانافتتاح مرکز بازپروری، صیانت و اشتغالزایی شهید زیادیان
ابر آروان

آخرین عناوین