۶ ناظر ایرانی در سمینار کنفدراسیون فوتبال آسیا

گروه ورزشی الف،   3971125163

در سمینار کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی ۶ ناظر داوری از فوتبال ایران حاضر شدند.

به گزارش فارس، حسین عسگری، مسعود عنایت، اسماعیل صفیری، حسن کامرانی فر، مسعود مرادی و هدایت ممبینی ۶ ناظر داوری فوتبال ایران هستند که در سمینار کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی حاضر شدند.

این سمینار از امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا آغاز شده است.