دستان هنرمند ایران

گروه عکس الف،   3971101002

رتبه نخست صنایع دستی دنیا را دارد. در این میان زنان خوش ذوق خلاقی هستند که با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) سعی دارند این هنرها را زنده نگه دارند. زری بافی در شهرستان جاسک ریشه در اصالت و پیوند فرهنگ و آداب و رسوم زندگی زنان این شهرستان است. عروسک سازی نیز در روستای تاجمیر از توابع شهرستان سربیشه خراسان جنوبی هم از شهرت خاصی برخوردار است./ عکس از فارس

دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران دستان هنرمند ایران

عناوین مرتبط

پربحث‌های هفته

آخرین عناوین