مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد بودجه وزارت بهداشت ۸۸ هزار میلیارد تومان است/ مخالفت با افزایش اعتبارات بیمه سلامت

گروه اجتماعی الف،   3971026039

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرد:راهکار تزریق منابع بیشتر به سازمان بیمه سلامت بدون توجه به مدیریت منابع به افزایش مشکلات سازمان و کسری مجدد منابع آن دامن میزند.

 

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 43. بخش بهداشت و درمان»، اعلام کرد که بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال. بیش از ۸۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان است.

در بخش «خلاصه مدیریتی» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره بودجه وزارت بهداشت در سال آینده آمده است: «براساس جدول ۱، سرجمع اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل ردیف‌های: ستاد، دانشگاههای علوم پزشکی، دستگاههای وابسته (انتقال خون، اورژانس، غذا و دارو، بیمه سلامت، انستیتو پاستور، هیئت امنای ارزی و صندوق رفاه) و متفرقه، معادل ۸۸۲.۴۰۷ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است. در صورت اضافه شدن منابع حاصل از بند «ب» تبصره ۱۳ مجموع اعتبارات وزارت بهداشت به ۸۸۴.۹۰۷ میلیارد ریال می‌رسد. میزان رشد اعتبارات هزینه‌‎های عمومی، درآمد اختصاصی و تملک و دارایی سرمایه‌ای به ترتیب ۹، ۲۶ و ۷۹ درصد است».

در ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی درباره دلایل رشد قابل توجه درآمد اختصاصی و تملک و دارایی سرمایه ای وزارت بهداشت آمده است: «قرارگیری اعتبارات حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ذیل ردیف درآمد اختصاصی دلیل رشد ۲۶ درصدی آن و قرارگیری بخش اعظمی از منابع حاصل از ارزش‌افزوده ذیل ردیف‌های تملک و دارایی دلیل اصلی رشد ۷۹ درصدی در اعتبارات ردیف فوق است».

*درآمد ۱۸ هزار میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به مشخص شدن ردیف هزینه ای برای اعتبارات سهم حوزه سلامت از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۸، آنرا گامی مهم در جهت شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های طرح تحول سلامت ارزیابی و درباره بودجه سازمان بیمه سلامت اعلام کرد: «طبق جدول ۵ اعتبارات لحاظ شده برای سازمان بیمه سلامت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۰.۲۶۵ میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد رشد یافته است. با احتساب حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل  ۱ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده (ارائه خدمات سطح یک روستاییان)، حق بیمه صندوق کارکنان بیمه سلامت، سایر اقشار و هدفمندی یارانه‌ها مجموع درآمد سازمان در سال  ۱۳۹۸ به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید».

لحاظ کردن سازوکار حفاظت مالی از مصرف کننده نهایی در خصوص نحوه تهیه و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، در صورتی که سیاست ارزی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس تغییر یابد، یکی از مهمترین پیشنهادهای بازوی کارشناسی مجلس درباره بودجه بخش بهداشت و درمان در سال ۹۸ بوده است.

*جزئیات اعتبارات ۸۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال آینده

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قانون بودجه امسال حدود ۷۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده با افزایشی ۱۹ درصدی به حدود ۸۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده است. جزئیات اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قانون بودجه ۹۷ و لایحه بودجه ۹۸ در جدول زیر آمده است:

*تحقق درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها بخاطر وضعیت مالی بهتر سازمان بیمه سلامت

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه حدود  ۵۹ درصد از کل اعتبارات دانشگاه‌ها در سال آینده را درآمدهای اختصاصی تشکیل میدهد که مشروط به کسب درآمد توسط بیمارستانها خواهد بود، اعلام کرده است: «با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیمی از اوراق قرضه دولتی به منظور تادیه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت اختصاص یافته است (به مبلغ ۴۷۵۰ میلیارد تومان) و از سویی مقرر شده است تا ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار از صندوق توسعه ملی برای بدهی‌های بیمه سلامت به حوزه دارو و تجهیزات تخصیص یابد میتوان گفت، در صورت تخصیص منابع مذکور، سازمان بیمه سلامت با وضعیت بهتری از نظر منابع مالی به سال آینده وارد خواهد شد و از این جهت حصول درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها امکانپذیر خواهد شد».

*تزریق منابع بیشتر بدون مدیریت منابع منجر به کسری بودجه بیمه سلامت می شود

در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۶۰۰  میلیارد تومان از اوراق قرضه دولتی به منظور تادیه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت عملکرد داشته، درباره کسری بودجه احتمالی این سازمان در سال آینده آمده است: «به منظور جلوگیری از بروز مجدد کسری اعتبار این سازمان در سال ۱۳۹۸ ضرورت دارد تدابیر لازم از جمله تعیین بسته خدمتی مناسب، تامین و مشارکت مالی منطقی و عادلانه مبتنی بر آزمون وسع یا دهک‌های درآمدی و همچنین پیش‌بینی راهکارهای اصولی مدیریت هزینه‌های سلامت به‌عمل آید. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که راهکار تزریق منابع بیشتر، بدون توجه به مدیریت منابع به افزایش مشکلات سازمان و کسری مجدد منابع آن دامن خواهد زد».

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه جمع کل اعتبارات اختصاصی ستاد وزارت بهداشت ۱۳۶ درصد افزایش یافته است که دلیل اصلی این میزان افزایش، قرار گرفتن اعتبارات اختصاص یافته برای طرح تحول ذیل اعتبارات اختصاصی ستاد است، اعلام کرد: «کاهش ۴۶ درصدی اعتبارات ستاد از هزینه‌های عمومی به دلیل حذف برنامه‌های مشابه با طرح تحول سلامت و تجمیع آنها ذیل این ردیف است و از این منظر اختلالی در عملکرد ستاد ایجاد نخواهد شد و با چالش مالی روبه‌رو نخواهد شد».

*اعتبار سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ در صورت مدیریت هزینه ها کافی است

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه اعتبارات لحاظ شده برای سازمان بیمه سلامت در سال آینده حدود ۱۲۰.۲۶۵ میلیارد ریال است   و برآورد می‌شود اعتباری به میزان حداقل ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل ۱ درصد مالیات برارزش افزوده (ارائه خدمات سطح یک روستاییان)، حق بیمه صندوق کارکنان بیمه سلامت، سایر اقشار و هدفمندی یارانه‌ها به اعتبارات این سازمان اضافه شود و مجموع درآمد سازمان در سال ۱۳۹۸ را به حدود  ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برساند، اعلام کرده است: «لذا در صورت اتخاذ سیاست خرید راهبردی خدمات و به‌کارگیری راهکارهای اصولی مدیریت هزینه‌ها این میزان اعتبار می‌تواند برای سال ۱۳۹۸ کافی باشد».

این مرکز پژوهشی با اشاره به عدم شفافیت محل اعتبارات لحاظ شده برای جبران کسری‌های سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که از محل مالیات برارزش افزوده برای اجرای تکالیف ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه است، درباره موضوع تفاوت منابع و مصارف این سازمان آمده است: «به منظور اجرای تکالیف مندرج در ماده ۷۰ قانون برنامه ششم در راستای پوشش همگانی بیمه درمانی، براساس گزارش ارائه شده توسط مسئولان سازمان بیمه سلامت حدود ۱۹۰.۰۰۰ میلیارد ریال و براساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه حدود  ۱۶۸.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، در حالی که در لایحه بودجه حدود ۱۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این سازمان لحاظ شده است و نگرانی درخصوص کسری منابع ایجاد می‌شود. باید در نظر داشت با توجه به اینکه حدود نیمی از ۷ میلیون نفر جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه درمانی، جزء دهکهای بالای جامعه هستند و عملاً ضرورتی به تحت پوشش قرار گرفتن آنها برای خدمات پایه سلامت وجود ندارد پیش‌بینی هزینه‌ای انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه منطقی‌تر خواهد بود».

*افزایش اعتبارات سازمان بیمه سلامت جایز نیست

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش درباره بودجه سازمان بیمه سلامت اعلام کرده است: «لذا با در نظر گرفتن اینکه بخشی از هزینه‌های این سازمان برای ارائه خدمت برای بیمه روستایی و حاشیه شهر توسط وزارت بهداشت به سازمان بیمه پرداخت خواهد شد، به نظر می‌رسد هزینه‌های عمومی پرداختی از دولت به سازمان بیمه به حدود ۱۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال برسد. لذا با در نظر داشتن مجموع موارد فوق و با توجه به انقباضی بودن بودجه سال ۱۳۹۸، گزینه خلق منابع جدید جایز نیست و به نظر می‌رسد سازمان بیمه سلامت باید تمهیدات لازم برای مدیریت هزینه را انجام دهد و با رفع همپوشانی‌ها، تعیین بسته پایه منطقی و هدفمند برای جمعیت تحت پوشش خود قبل از سال ۱۳۹۸ از بروز چالش‌های مالی و نارضایتی دریافت‌کنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات جلوگیری کند».

البته بازوی کارشناسی مجلس تاکید کرده است که اگر تکلیف ردیف قرارگیری منابع موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲) شفاف شود و ذیل سازمان بیمه سلامت قرار گیرد، مسائل ذکر شده درخصوص کسری احتمالی منابع این سازمان مرتفع خواهد شد.

*رشد ۹ درصدی اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه ۹۸

در بخش دیگری از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره اعتبارات برنامه های امور سلامت در سال آینده آمده است: «اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۶۳۴.۱۵۴ میلیارد ریال است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷، ۹ درصد رشد داشته است. اعتبارات امور سلامت مشتمل بر اعتبارات فصل بهداشت، فصل درمان و فصل تحقیق و توسعه است که بیشترین رشد نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۷، ۱۰ و ۶ درصد به ترتیب مربوط به فصول تحقیق و توسعه، درمان و بهداشت است. سهم فصل‌های بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه از کل اعتبارات به ترتیب ۲۲، ۷۷ و ۱.۳ درصد است. سهم فصل بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته ولی سهم فصول درمان و تحقیق و توسعه رشد مثبت داشته‌اند. لذا می‌توان گفت رویکرد درمان محوری هنوز در تقسیم منابع مالی نظام سلامت حاکم است».

*بخش عمده اعتبارات برنامه ارائه خدمات درمانی مربوط به طرح تحول سلامت است

در ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «بیشترین افزایش تاثیرگذار بر رشد اعتبارات فصل درمان مربوط به برنامه ارائه خدمات درمانی است که بخش عمده آن به دلیل اعتبارات طرح تحول سلامت است».

گفتنی است براساس جدول پیوست ۵ گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اعتبارات برنامه ارائه خدمات درمانی در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۳۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان است که ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش یافته است.

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

 

عناوین مرتبط

پربحث‌های اخیر

 1. کشف طلا، دلار و ۳ کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر زنگنه

 2. چرا خرمشهر، خرّم‌شهر نشد؟! / چه خوب که ممد نیست...

 3. خدمات یک مدرسه غیرانتفاعی لاکچری در تهران/ ۸۵ میلیون تومان برای اردوی سوئد و فرانسه؛ ۵ میلیون هم اردوی شیراز!

 4. زاکانی:‌ کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل و مایه بدنامی قوه قضائیه شده را باید کنار گذاشت

 5. اولین زن یهودی در سنای آمریکا و میزبان ظریف کیست؟ + تصاویر

 6. علمای شيعه، یکی از پاسداران زبان فارسی

 7. نقوی‌حسینی: ظریف باید درباره محتوای دیدار با سناتور آمریکایی توضیح دهد

 8. چرا مذاکره با آمریکا سم است؟

 9. مراسم افطاری‌ای که هیچ‌گاه از خاطر روحانی پاک نخواهد شد

 10. هنر تغییر محاسبات

 11. «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده» کیست؟/ انتصاب معاون دفتر وزیر با مدرک راهنمایی/ نقد عطریانفر بر عملکرد اصلاح‌طلبان در سال ۸۸

 12. راغفر: اگر امروز دلار ۸۰۰۰ تومان شود مردم از ذوق به همین دولت رای می‌دهند!

 13. کشف ۹۶ بسته ۱۰۰ دلاری از خانه یک روستایی!

 14. دولت حزب اللهي و جوان

 15. مرعشی: مسیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ۹۸ می‌گذرد/ اصلاح‌طلبان از ضعف‌های دولت آسیب دیده‌اند

 16. کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو موجب کاهش قیمت می‌شود

 17. جانشین فرمانده کل سپاه: ناو‌های آمریکایی کاملا تحت کنترل ما هستند

 18. مانتو، شلوار و لباس تولید خیرآباد ورامین با مارک های خارجی در بازار

 19. رئیس سازمان حمایت: مسئول قیمت گذاری خودرو ما هستیم/ ما به قیمت ۶۰ میلیونی پراید رضایت ندادیم

 20. اسامی نامزدهای ۳فراکسیون سیاسی مجلس برای انتخابات هیئت رئیسه/جدول

 21. طوفان در تهران  

 22. اعتراض شدید به اکران یک فیلم غیراخلاقی در جشنواره کن

 23. ۵۱ میلیون خانوار آمریکایی هزینه غذا و اجاره ندارند

 24. دلیل کسر مبالغ میلیونی از حقوق اردیبهشت فرهنگیان

 25. به بهانه‌ی بیلبورد سازمان فنی‌حرفه‌ای در فرودگاه یزد

پربحث‌های دیروز

 1. انبارلویی: تعجب می‌کنم آقای ظریف به چه دلیل دوباره مذاکره کرده/برجام را اجرایی نکنند، با آمریکایی‌ها حرفی نداریم

 2. کشف طلا، دلار و ۳ کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر زنگنه

 3. چرا خرمشهر، خرّم‌شهر نشد؟! / چه خوب که ممد نیست...

 4. خدمات یک مدرسه غیرانتفاعی لاکچری در تهران/ ۸۵ میلیون تومان برای اردوی سوئد و فرانسه؛ ۵ میلیون هم اردوی شیراز!

 5. زاکانی:‌ کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل و مایه بدنامی قوه قضائیه شده را باید کنار گذاشت

 6. انتقاد رییس سازمان نظام پزشکی از تمسخر پزشکان در رسانه ملی

 7. اولین زن یهودی در سنای آمریکا و میزبان ظریف کیست؟ + تصاویر

 8. علمای شيعه، یکی از پاسداران زبان فارسی

 9. نقوی‌حسینی: ظریف باید درباره محتوای دیدار با سناتور آمریکایی توضیح دهد

 10. چرا مذاکره با آمریکا سم است؟

 11. مراسم افطاری‌ای که هیچ‌گاه از خاطر روحانی پاک نخواهد شد

 12. هنر تغییر محاسبات

 13. «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده» کیست؟/ انتصاب معاون دفتر وزیر با مدرک راهنمایی/ نقد عطریانفر بر عملکرد اصلاح‌طلبان در سال ۸۸

 14. راغفر: اگر امروز دلار ۸۰۰۰ تومان شود مردم از ذوق به همین دولت رای می‌دهند!

 15. کشف ۹۶ بسته ۱۰۰ دلاری از خانه یک روستایی!

 16. دولت حزب اللهي و جوان

 17. مرعشی: مسیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ۹۸ می‌گذرد/ اصلاح‌طلبان از ضعف‌های دولت آسیب دیده‌اند

 18. کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو موجب کاهش قیمت می‌شود

 19. جانشین فرمانده کل سپاه: ناو‌های آمریکایی کاملا تحت کنترل ما هستند

 20. مانتو، شلوار و لباس تولید خیرآباد ورامین با مارک های خارجی در بازار

 21. رئیس سازمان حمایت: مسئول قیمت گذاری خودرو ما هستیم/ ما به قیمت ۶۰ میلیونی پراید رضایت ندادیم

 22. اسامی نامزدهای ۳فراکسیون سیاسی مجلس برای انتخابات هیئت رئیسه/جدول

 23. طوفان در تهران  

 24. اعتراض شدید به اکران یک فیلم غیراخلاقی در جشنواره کن

 25. ۵۱ میلیون خانوار آمریکایی هزینه غذا و اجاره ندارند

پربحث‌های هفته

 1. کشتیم که کشتیم دیه‌شو میدیم! / نظر شما درباره‌ی این فیلم چیست؟!

 2. لفاظی تازه ترامپ علیه ایران: هرگز دوباره آمریکا را تهدید نکنید

 3. محکومیت «یاسین رامین» در پرونده شیرخشک‌های آلوده وارداتی به ۱۷ سال حبس

 4. انبارلویی: تعجب می‌کنم آقای ظریف به چه دلیل دوباره مذاکره کرده/برجام را اجرایی نکنند، با آمریکایی‌ها حرفی نداریم

 5. برجام؛ ترامپ و توافق جدید

 6. عابربانک پرسپولیس و وزیر سابق کجا شلاق می‌خورند؟

 7. کشف طلا، دلار و ۳ کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر زنگنه

 8. فرار از جنگ صلح به بار نمی‌‌آورد

 9. چرا خرمشهر، خرّم‌شهر نشد؟! / چه خوب که ممد نیست...

 10. واکنش‌ها به درخواست روحانی برای اختیارات ویژه/ تاکتیک دو سر برد رئیس جمهور/ بگوید در چه مواردی محدودیت دارد/ خیری ندیده ایم از این اختیارها

 11. صدای خاموش تجرد قطعی

 12. توضیح نماینده خرمشهر درباره انتشار عکسی افطاری وی در فضای مجازی

 13. محسنی اژه‌ای: از بی‌عفتی فیلم بگیرید و برای ما بفرستید/ روحانی چه اختیار ویژه‌ای می‌خواهد؟/ رضایت اصحاب رسانه از جلسه با رئیسی

 14. تخریب ویلاهای خاص با قاطعیت دستگاه قضا/ از ویلای داماد شمخانی تا دختر وزیر سابق

 15. علی شمخانی: ۴۰سال است جنگ اقتصادی را با فرهنگ خرمشهر به پیروزی تبدیل کرده‌ایم

 16. هشدار شديد دهقان به روسای قوا؛ دستورالعمل چپاول اموال مردم را لغو كنيد

 17. چراغ‌های روشن به هنگام سحر  

 18. خدمات یک مدرسه غیرانتفاعی لاکچری در تهران/ ۸۵ میلیون تومان برای اردوی سوئد و فرانسه؛ ۵ میلیون هم اردوی شیراز!

 19. زاکانی:‌ کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل و مایه بدنامی قوه قضائیه شده را باید کنار گذاشت

 20. ساختمان های کره شمالی‎  

 21. پراید ۱۸.۵ میلیونی در صورت مالی سالیانه شرکت سایپا

 22. اژه‌ای:‌ دشمن به دنبال رواج بی‌عفتی و بی‌اخلاقی در جامعه است/ چرا فیلم قانون‌گریزی‌ها را برای مقامات قضایی نمی‌فرستید؟

 23. روحانی: قیمت ارز ۱۳ هزار تومان و حتی ۸ هزار تومان نیست / بنگاه‌های دولتی باید واگذار شود

 24. آموزش فریب دادن زنان متاهل در سریال نمایش خانگی!

 25. انتقاد رییس سازمان نظام پزشکی از تمسخر پزشکان در رسانه ملی

پربحث‌های اخیر

 1. خدمات یک مدرسه غیرانتفاعی لاکچری در تهران/ ۸۵ میلیون تومان برای اردوی سوئد و فرانسه؛ ۵ میلیون هم اردوی شیراز!

 2. ساخت ۱۶ بند برای مقابله با سیل در شهرستان قلعه گنج

 3. توقیف ۱۲ هزار خودروی لاکچری در سال ۹۷ به خاطر "دور دور"

 4. فردا هوای تهران «پس» است، شهروندان مراقب باشند

 5. تمدید مهلت ثبت‌نام فرهنگیان مقیم خارج از کشور

 6. جذب 4000 نیروی آتش‌نشانی در کشور

 7. فروش سوالات امتحانی و کنکور دامی برای خالی کردن حساب‌ها

 8. 2سال زندان در انتظار فرزندانی که نفقه پدر و مادرشان را نپردازند

 9. کشف ماده‌ای عجیب در جو خورشید

 10. اخاذی از دختران جوان با شیوه جن‌گیری

 11. رشد ۶۰ میلیونی جمعیت کشور در ۶۰ سال

 12. 6 مدل شال و روسری مد روز را بشناسید

 13. دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد

 14. علت در خود فرو رفتگی فرزندان چیست؟

 15. ماجرای «آیت‌الله» خواندن امام جمعه شهرکرد چه بود

 16. تمدید مهلت طرح ترافیک خبرنگاری تا ۱۵خرداد

 17. جزئیات افزایش حقوق سربازان

 18. افزایش نسبی ذرات معلق در هوای تهران

 19. صدا و سیما قبل از تبلیغ مواد آرایشی و بهداشتی از وزارت بهداشت تاییدیه بگیرد

 20. اعلام شهریه مدارس غیردولتی شهر تهران/ ۱۵ میلیون تومان بالاترین نرخ شهریه

پربحث‌های دیروز

 1. خدمات یک مدرسه غیرانتفاعی لاکچری در تهران/ ۸۵ میلیون تومان برای اردوی سوئد و فرانسه؛ ۵ میلیون هم اردوی شیراز!

 2. ساخت ۱۶ بند برای مقابله با سیل در شهرستان قلعه گنج

 3. توقیف ۱۲ هزار خودروی لاکچری در سال ۹۷ به خاطر "دور دور"

 4. فردا هوای تهران «پس» است، شهروندان مراقب باشند

 5. تمدید مهلت ثبت‌نام فرهنگیان مقیم خارج از کشور

 6. جذب 4000 نیروی آتش‌نشانی در کشور

 7. فروش سوالات امتحانی و کنکور دامی برای خالی کردن حساب‌ها

 8. 2سال زندان در انتظار فرزندانی که نفقه پدر و مادرشان را نپردازند

 9. کشف ماده‌ای عجیب در جو خورشید

 10. اخاذی از دختران جوان با شیوه جن‌گیری

 11. رشد ۶۰ میلیونی جمعیت کشور در ۶۰ سال

 12. 6 مدل شال و روسری مد روز را بشناسید

 13. دستورالعمل پرداخت مالیات پزشکان ابلاغ شد

 14. علت در خود فرو رفتگی فرزندان چیست؟

 15. ماجرای «آیت‌الله» خواندن امام جمعه شهرکرد چه بود

 16. تمدید مهلت طرح ترافیک خبرنگاری تا ۱۵خرداد

 17. جزئیات افزایش حقوق سربازان

 18. افزایش نسبی ذرات معلق در هوای تهران

 19. صدا و سیما قبل از تبلیغ مواد آرایشی و بهداشتی از وزارت بهداشت تاییدیه بگیرد

 20. اعلام شهریه مدارس غیردولتی شهر تهران/ ۱۵ میلیون تومان بالاترین نرخ شهریه

پربحث‌های هفته

 1. کشتیم که کشتیم دیه‌شو میدیم! / نظر شما درباره‌ی این فیلم چیست؟!

 2. محکومیت «یاسین رامین» در پرونده شیرخشک‌های آلوده وارداتی به ۱۷ سال حبس

 3. عابربانک پرسپولیس و وزیر سابق کجا شلاق می‌خورند؟

 4. صدای خاموش تجرد قطعی

 5. تخریب ویلاهای خاص با قاطعیت دستگاه قضا/ از ویلای داماد شمخانی تا دختر وزیر سابق

 6. خدمات یک مدرسه غیرانتفاعی لاکچری در تهران/ ۸۵ میلیون تومان برای اردوی سوئد و فرانسه؛ ۵ میلیون هم اردوی شیراز!

 7. اژه‌ای:‌ دشمن به دنبال رواج بی‌عفتی و بی‌اخلاقی در جامعه است/ چرا فیلم قانون‌گریزی‌ها را برای مقامات قضایی نمی‌فرستید؟

 8. حکم حسین هدایتی اعلام شد

 9. هادی رضوی در دادگاه: من مفسد اقتصادی نیستم/ از سرمایه‌گذاری با پول معلمان برای خرید خودروهای لوکس تا سفر به ۵۰ کشور

 10. دردسرهای قولنامه، صدای رئیس قوه را هم درآورد

 11. هادی رضوی در دادگاه: اروپاگردی در کار نبوده، من کاسب و بازرگان بودم

 12. حقوق شهردار تهران چقدر است؟ + جدول

 13. دستگیری ۳۰ مرد و زن در کلاس مختلط یوگا

 14. رئیس قوه قضائیه: در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه درشت‌ها و ریز‌ها نیست

 15. فیلترینگ اینستاگرام؛ آری یا خیر؟

 16. کاهش پخش یک تبلیغ تلویزیونی در پی درخواست‌های مردمی

 17. تجملات لاکچری‌پسند ازدواج؛ از خواستگاری خانم بازیگر در زیر آب تا پرواز عروس هنگام عقد

 18. عذرخواهی شبکه ۵ از پخش توهین یک مداح به اهل سنت

 19. آخرین وضعیت جمعیتی ایران تا سال ۱۴۳۰ / کشوری سالخورده می‌شویم!

 20. قدیمی‌ترین سکونتگاه انسان در ایران کجاست؟

 21. رئیس قوه قضائیه: افزایش اعتماد مردم به نظام موجب اقتدار ملی خواهد شد

 22. نیابت قضایی به دادستان شیراز برای دستگیری خانم تک‌خوان ابیانه

 23. خطیب جمعه اصفهان: اطلاعیه دادستان اصفهان مطابق قانون و فتوای مراجع بود

 24. پلنگ لوچ، ایرانی نیست

 25. ۳۵۰۰ زندانی مهریه داریم

آخرین عناوین