با فرارسیدن زمستان طبق قانون صورت می‌گیرد مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز تا ۱۵ دی‌ماه

گروه اقتصادی الف،   3971001009

طبق قانون، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد فصل پائیز از اول تا ۱۵ دیماه ۹۷ است.

به گزارش فارس، طبق قانون، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد فصل پائیز از اول تا ۱۵ دیماه ۹۷ است.

مودیان مالیاتی که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از فروش کالای مشمول را از مصرف کننده دریافت کرده‌اند، از اول تا ۱۵ دیماه فرصت دارند تا از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.evat.ir ، عملکرد مالیات ارزش افزوده فصل پائیز را اظهار و پرداخت نمایند.