توصیه کدخدایی به دولت درباره بودجه

گروه اقتصادی الف،   3970918214

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تمام درآمد‌ها وهزینه‌های دولت به هر شکل و صورتی که هست، باید در سند بودجه پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان گفت: تمام درآمد‌ها وهزینه‌های دولت به هر شکل و صورتی که هست، باید در سند بودجه پیش بینی شود.

عباسعلی کدخدایی در توئیتی نوشت:
‏تنظیم قانون بودجه، دارای اصول و ضوابط مخصوصی است که بخشی از آن در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله این اصول، اصل «جامعیت» بودجه است که بر اساس آن، باید تمام درآمد‌ها وهزینه‌های دولت به هر شکل و صورتی که هست، در سند بودجه پیش بینی و به مجلس تقدیم گردد.