مهار آتش سوزی هواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام خمینی(ره)

گروه ویدئو الف،   3970809104

مدیرکل روابط عمومی شهرفرودگاهی امام خمینی گفت: لاشه هواپیمای اسقاطی ماهان در فرودگاه امام آتش گرفت.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین