مراسم عزاداری حسینی در بوشهر

گروه عکس الف،   3970628082

در تمام نقاط استان بوشهر همراه با دسته‌های سینه زنی و هنگام تعزیه گردانی، سنج و دمام نیز نواخته می‌شود. دمام زن‌ها هنگام ضرب زدن ، طرف راست را با ضرب کوچک و طرف چپ دمام را با دست ضربه می‌زنند. همراه دمام سنج زده می‌شود که با حرکت ضرب بر هم کوبیده می‌شود. مردم با شنیدن صدای سنج و دمام از آغاز مراسم سینه‌زنی آگاه می‌شوند.

مراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهرمراسم عزاداری حسینی در بوشهر

عناوین مرتبط

پربحث‌های هفته

آخرین عناوین