نخستين توافق افتخارآميز ايران در خزر

میرزاسعدین داورپناه، گروه تعاملی الف،   3970527033 ۴۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
نخستين توافق افتخارآميز ايران در خزر

فارغ از نگراني هاي پيشين، مي توان منصفانه گفت و استدلال كرد كه با امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي خزر تاكنون فراي انتظار در اين پرونده موفقيت داشته ايم. احتمال «برجام خزري»* اگر چه ضعيف اما يك نگراني مهم بود ولي رسيدن به اين ايستگاه استوار، يك نمايش دلپذير از موفقيت دستگاه ديپلماسي ايران است.

حوالي انتخابات رياست جمهوري ١٣٩٦ ناگهان خبر آمد كه دولت ايران با راهكاري نو موافقت كرده است تا بر آن اساس سريعا رژيم حقوقي درياي خزر نهايي شود. روسيه صراحتا ابراز خوشحالي كرد! چند هفته اي مانده به انتخابات، حسن روحاني در سفري نامعمول به ديدار پوتين در مسكو شتافت و سپس اولين رهبر خارجي كه براي تبريك پيروزي حسن روحاني در انتخابات گوي سبقت از ديگران ربود باز هم ولاديمير پوتين بود. (حسن روحاني پس از پيروزي در انتخابات ١٣٩٢ هم ٢٢ شهريورماه طي اولين سفر خارجي خود در مقام رييس جمهور ايران با رئيس جمهور روسيه ديدار كرده بود.)

كنار هم گذاشتن اين بده بستان غيرمنتظره و توجه به حدود ده بار ديدار رودررو ميان روحاني و پوتين (كه آن زمان بيسابقه بود و تاكنون اين ركورد ارتقا يافته) اين احتياط را برانگيخت تا مبادا برخلاف همه آن وسواس ها و چانه زني هاي چندين ساله، آشي جديد براي خزر بر آتش رود و دور باد اگر به تكرار سياق پايكوب پروري برجام اراده شود كه اينبار «برجام خزري» جا بيفتد!

سرانجام كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به امضاي رئيس جمهور رسيد و منتشر شد و پس از مطالعه انصاف حكم مي دهد كه به اين دستاورد دوران حسن روحاني آفرين گفته شود. ايران با مشاركت در اين كنوانسيون نه تنها حق خود براي وتو تصميمات خزري را تثبيت كرده بلكه اكنون ساكنين حدود ١٥ درصد از وسعت جهان (مجموع قلمرو اين پنج كشور) وارد يك تعهد امنيتي به يكديگر شده اند. اگر چه برخي لابلاي سطر هاي قراردادهاي پيشين در جستجوي امتيازي ويژه براي ايران هستند تا شايد از اين كنوانسيون خوب عيبي مستدل بجويند اما تاكنون ايشان ناكام مانده اند. همچنين پرونده خزر بسيار پيچيده و جدي تر از آن است كه بتوان به «اگر...» هاي خودنمايان سرگرم ماند.

طي فصل ٦ قرارداد ١٩٢١، روسيه حق اقدام نظامي در قلمرو ايران را هم بر ما تحميل كرده بود كه اينك ضمن تعهد جديد و متقابل طرف ها در اين كنوانسيون، استناد به آن فصل يكطرفه از دسترس روس ها دور شده است. در يك نگاه كلي كنوانسيون جديد برخي مواد مضر قراردادهاي سابق عليه ايران را از اعتبار پيشين انداخته اما همچنان اگر مدعيان بتوانند حق مفيد و ناديده اي در آنها براي ايران دست و پا كنند، فرصت استناد به هر دو قرارداد ١٩٢١ و ١٩٤٠ باقي است آنچنانكه جواد ظريف هم صدر اعلاميه تفسيري كنوانسيون بلافاصله رسما اعتبار اين دو قرارداد را ياداوري كرد. همه طرف ها تلاش كرده اند مطالبات خود را در متن بگنجانند و نتيجه چنين شده كه براي ايران نيز اين كنوانسيون يك توافق مهم محسوب مي شود و همه دستاوردهاي ممكن را جمع دارد لذا مي توان به استواري آن اميدوار بود.

ايران به صبوري و مقاومت تا دستيابي به حقوقش شهرت دارد. هيچگاه هدف ايران در اين مقطع چنين نبود كه پرونده را در يك گام ببندد، هدف ايران در اين مرحله بنيادين برقراري يك رابطه مستحكم ميان كشورهاي ساحلي خزر بود كه به ميزان چشمگيري موفق شده است. درگيري به بحث درباره «حقوق حاكمه» از بستر و زير بستر اگر صد سال ديگر هم طول بكشد به زيان ايران نيست و زين پس ايران به پشتوانه اين كنوانسيون ابزار كارآمدي طي چانه زني با چهار كشور ديگر در حوزه هاي گوناگون در دست خود دارد.

مجموع پنج كشور ساحلي و آبهاي خزر در نقشه مسيرهاي تجارتي جهان "پلي ميان شرق و غرب" هستند. البته كه جغرافياي ايران برتري محسوسي نسبت به ديگران داشته و دارد اما به واسطه مقررات اين كنوانسيون مكمل، ايران در كيفيت شراكت چهار كشور ديگر با تجارت جهاني به طور موثري نظارت خواهد داشت. مقررات اين كنوانسيون بر مناطق كليدي ترانزيتي جهان سايه گسترانيده است و بي ترديد بر جنس مواضع سياسي شرق و غرب در قبال ايران تاثير خواهد گذاشت.

از نظر مساحت كشور تا همين جا هم معلوم است كه با ترسيم هر خط مبدا ( كه به آينده نامعلوم موكول شده) عرض محدوده «حاكميت» ايران در آب خزر بيش از آن شده كه تطبيق احتمالي كنوانسيون حقوق درياها ١٩٨٢ مشخص مي كرد و اگر گفته مي شود كه ايران موفق بوده در تنظيم يك رژيم حقوقي مطلوب براي خزر موثر باشد به پشتوانه وسواس چندين ساله كارشناسان خردمند وطن بر حفظ تماميت ارضي ايران است. به سود منافع همه كشورهاي ساحلي، طي تعريفي ظاهرا متناقض در اين كنوانسيون، موجوديت «خزر» همچون درياي بسته اي توصيف شده كه با آب هاي آزاد هم ارتباط دارد و البته اراده همه طرف ها (از جمله روسيه كه بر معبر آب هاي آزاد به خزر حاكميت دارد) بر اعتبار اين تعريف متمركز است.

جنس موضعگيري ايران در حقوق حاكمه و حاكميت و صلاحيت را مي توان در مصوبات پيشين مجلس شوراي اسلامي درباره خليج فارس و درياي عمان نيز مطالعه كرد. كنوانسيون رژيم حقوقي خزر هم حاصل چندين سال مطالعه واقعبينانه است كه نه شباهتي به برجام دارد و نه تركمانچاي! با دستيابي به اين توافق چشمگير مي توان مصداق بارزي از برد - برد داشت، به توان ديپلماسي ايران مفتخر بود و اين نتيجه را آنچنان درس آموز يافت كه حتي اگر در مدارس هم تدريس شود نابجا نباشد! مي توان به محصلين آموخت كه انحراف از اصول و اقدام به چرخش هاي ناگهاني، هيجاني و بي مبنا (با هر نيت خير) لاجرم به ناكامي خواهد انجاميد و اگر قرار باشد در سرانجام يك مذاكره به دستاوردي پايدار و افتخار آميز دست يافت هرگز نبايد تسليم زورگويي شد يا پيگير تحميل نارواي دلبخواهي ها به ديگران بود. (لا تَظلِمون و لا تُظلَمون)

(به احترام انضباط و ابتكار تيم ديپلماسي ايران براي خروج از بن بست مذاكرات و گشودن اين باب جديد مي توان ايستاد و همچنين گفت «روحاني متشكريم»!)

مسكو، انتخابات و برجام خزري

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۴۹۹۲۵۵۰۹:۰۳:۲۴ ۱۳۹۷/۵/۲۷
اصلاح طلبان تندرو همگام با ضد انقلاب ، حتی ظریف و روحانی مورد تایید خود را هم به وطن فروشی متهم کردند!!!! کینه غربگراهای وطنی از روسیه ، به خاطر نقش روسها در باخت « هیلاری» است...خزر بهانه است..
ناشناس۴۹۹۹۲۷۱۴:۳۱:۵۲ ۱۳۹۷/۵/۲۷
بیانات شما از کینه اصلاح طلبان از روسها به خاطر نقش آنها در باخت هیلاری و این امر که تاکنون مهمترین وعده محقق شده انتخاباتی ترامپ خروج ترامپ از برجام بوده چند سئوال را به ذهن متبادر میکند: 1- اگر روسها با ترامپ همدستند آیا درخروج ترامپ از برجام شریکند؟ 2- اگر روسها ترامپ را آورده اند آیا به این نیت نبوده که موضع ما را در منطقه ضعیف کنند ؟ 3- آیا همانطور که غربگراهای وطنی از نیامدن هیلاری ناخشنودند آیا شرق گرایان وطنی از آمدن ترامپ خشنودند؟
محمد۵۰۰۱۰۴۱۶:۰۶:۵۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
کشتین خودتون رو با اصلاح طلب و اصول گرا. چه ربطی دارد این مسائل به احزاب. آنچه مسلم است احمدی نژاد مملکت رو به باد داد این رو همه قبول دارن. در ثانی کشور در زمان دولت خاتمی کمترین فساد اداری را داشت البته این هم همه اش به خاطر توانمندی آقای خاتمی نبود. آن موقع قیمت نفت 10 تا 15 دلار بود و پولی وجود نداشت تا برو بچ بخور بخور کنند. برای همین هم دوران طلایی اقتصاد کشور بود. آقای روحانی از اول هم گفته اصلاح طلب نیست ولی به دلیل نبودن نماینده اصلاح طلبان در انتخابات طرفداران به روحانی رای دادند که اکثریت مردم هستند. گو اینکه امسال شما اکثریت را قبول ندارید. و در آخر اینکه هیچ بودی بردی از این تفاهم نامه خزر شنیده نمی شود. مردم دنبال شفاف سازی هستند. چون به روسیه اعتماد ندارند
ناشناس۴۹۹۲۶۱۰۹:۰۵:۰۸ ۱۳۹۷/۵/۲۷
.. اقای داور پناه... این ملت اگر نخوان کی را باید ببینند دست بردارید ما نمیخواهیم چنین قرار دادی را اصلا رفراندوم بگذارید ببینید نظر مردم چیست
فرزند ایران۴۹۹۴۸۱۱۱:۱۸:۲۳ ۱۳۹۷/۵/۲۷
رفراندوم چی من متوجه نمیشم مثلا بگیم نصف دریا مال ماست ؟ بر چه اساسی ؟ کدوم قرارداد ؟ کدوم ساحل؟ کدوم قانون بین المللی ؟؟ آقا یکم مطالعه فشار زیادی به مغز وارد نمیکنه ها
ناشناس۵۰۰۳۲۳۱۸:۲۱:۲۶ ۱۳۹۷/۵/۲۷
توافق افتخار امیز؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من من۴۹۹۸۶۹۱۴:۰۵:۳۹ ۱۳۹۷/۵/۲۷
منظورت رفراندوم برای مردم تمام این 5 کشوره؟ خب ایران رفراندوم بزاره..بعدش چی؟ می تونه بره دریای جلوی ترکمنستان رو بگیره؟ می تونه بره دریای جلوی باکو رو بگیره؟ یه بار حداقل به نقشه نگاه کن.. ایران در طول تاریخش بعد از 1921 حتی در حد همون 20 درصد هم اعمال حاکمیت نداشته و نکرده.. کی و کجا 50 درصد برای ایران بوده؟ 50 درصد یعنی عملا ترکمنستان و اذربایجان سهمی در دریا ندارن.. واقعا این شکلی بوده؟ شما مثلا در خاطر داری که 50 سال پیش دریای جلوی باکو برای ایران بوده و کشتی ها ایرانی اونجا بودن؟
حرف حساب۵۰۰۶۰۲۲۱:۴۵:۲۳ ۱۳۹۷/۵/۲۷
شما چه قراردادی رو دوست داری بگم اونو واست بنویسن. لطفا یکی از مخالفان این توافق بیان مفاد توافق مورد قبولشون رو بگذارن تا ما با عقل و محاسبات آن را برسی کنیم. فقط اولیش نباشه سهم 50 درصد که اگر کسی یک بار به نقشه دریای خزر نگاه کرده باشه به شوخی بودن این مورد اعتراف می کند. اون روزی ایران پیشرفت میکنه که در بحثها حب و بغض خود را کنار بگذاریم.
ناشناس۵۰۰۸۰۳۰۰:۰۴:۲۷ ۱۳۹۷/۵/۲۸
من کاملا یادم میاد در دهه 70 موضع ایران و تفسیر اقایون از قرارداد این بود که نصف دریاچه خزر مال ایرانه و چند نامه هم به سازمان ملل زدن که نصفش مال ایرانه ده ها حقوق دان می اوردن توی برنامه تلویزیون که سهم ایران 50 درصده خود توافقنامه هم میگه این مشاع است و بالسویه تقسیم میشه ضمنا اون موقع اصلا بحث بستر مطرح نبوده دریاچه رو هم اصلا مرزکشی نمیکنن الان هو یک شرکتی باید تشکیل بشه برای برداشت نفت و گاز و 50 درصد درامدش باید به ایران برسه بله توافق 1940 عادلانه هم نیست چون شوروی مرز بیشتری داشت ولی توافقنامه اینجوری نوشته شد توافقتنامنه ترکمنچای و گلستان هم عادلانه نبود بحث عدالت رو که ما نداریم اینجحا ضمن اینکه مرزهای ایران قبل از ترکمنچجای و...خیلی بیشتر بود و خودشون اون ظلم رو کردن نمیشه که هم خاک رو گرفت هم دریا رو پس قطعا سهم ایران 50 درصده
ناشناس۴۹۹۲۶۲۰۹:۰۵:۵۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
همه می دانیم چه اتفاقی در خزر افتاد: ۱- ایران پذیرفت که دریاچه نیست پس دریا باشد یعنی کمترین سهم به ایران می رسد در حالیکه دریا خزر در واقعیت و به نفع ایران دریاچه است ۲- حدود وضیعت همین درصد کم هم به توافقات دو طرفه بین ایران و ترکمنستان و اذربایجان ارتباط پیدا می کند که می تواند دهها سال به ضرر ایران مبهم باقی بماند چرا که انها سالهاست از منابع نفت و گاز خزر استفاده می کنند پس عجله ای برای تعیین حدود نخواهند داشت ۳_ عملا وضیعت روسیه و قزاستان مشخص شده و انها بیشترین سهم را می برند در حالیکه باقیماندن ابهام در مورد سهم ایران پتانسیل خوبی برای امتیاز گیری روسیه از ایران و اذربایجان است ۴- پذیرفته شده که کشورها می توانند خطوط لوله دو طرفه بزنند یعنی باز به ضرر ایران و عملا نفت و گاز اسیای میانه با دور زدن ایران می تواند مستقیم به ترکیه رود و خیلی موارد دیگر که توافق خزر را به مراتب فاجعه بار تر از برجام می کند. مچکریم!
ناشناس۴۹۹۳۱۷۰۹:۳۴:۰۸ ۱۳۹۷/۵/۲۷
حتما به زودی مانند برجام یک مراسم پخش نشان لیاقت و خدمت سکه های مربوطه برای چنین فاجعه ای که از سیمان اراک هم بدتر است شاهد خواهیم بود. تمام کسانی که به این دولت رای دادند و وزرای بی نهایت ضعیف ان رو با امیرکبیر قیاس کردند مسئول هستند.
ناشناس۴۹۹۳۶۹۱۰:۰۹:۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
همه دنیا و اروپا مقدونیه را به رسمیت شناخته ولی یونان که از نظر اقتصادی کاملا ور شکسته است هنور حاضر نشده که با عضویت مقدونیه در اروپا موافقت کند مگر در صورتی که تعهد بدهد هرگز مدعی مقدونی بودن اسکندر مقدونی! نشود و نام کشور مقدونیه هم عوض شود و تازه یونان در تحمیل این خواست های نا درست موفق هم بوده انوقت ما فوری نه تنها همه این سه کشور جدید حاشیه خزر را برسمیت شناختیم بلکه به نفع انها و به ضرر کشور خودمان دریاچه را دریا قبول کردیم. در هزار سال در دنیا نمی توانید دیپلماتی را بیابید که در سه سال هم حقوق ذاتی یک ملت برای ابزار بازدارنده اتمی و هم سهم مالکیتی ان ملت بر دریای خود را در برابر هیچ تحویل دهد و تازه مدعی هم باشد
ناشناس۴۹۹۲۶۴۰۹:۰۶:۴۴ ۱۳۹۷/۵/۲۷
دیپلماسی لوس لبخند ، فقط و فقط ضرر بود و بس...
عماد۴۹۹۲۷۲۰۹:۱۱:۰۹ ۱۳۹۷/۵/۲۷
از دست رفتن حقوق كشور و از دست دادن ابهاي سرزمين ايران و ..مايه سرافكندگي ايرانيان است.
ناشناس۴۹۹۲۷۳۰۹:۱۱:۱۲ ۱۳۹۷/۵/۲۷
برجام كلاه رفت اينم كلاه ميره
ناشناس۴۹۹۵۹۰۱۲:۱۱:۴۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷
سیستم دیپلماسی اصلاح طلبان در عرصه بین المللی= بده و بخند سیستم دیپلماسی اصلاح طلبان در عرصه داخلی= تهدیدی و تندی + انکار و افتخار مردان سکه گیر و سرمایه فروش!
ناشناس۴۹۹۲۷۴۰۹:۱۱:۳۲ ۱۳۹۷/۵/۲۷
واقعا خجالت اوره. دریاچه خزر را خلاف واقع به عنوان دریا پذیرفتیم که در نتیجه سهم ایران از همه کمتر می شود و باز از پیروزی دیپلماسی صحبت می کنیم. مانند برجام که خود قبول کردیم مانند ژاپن و المان از ابزار باز دارنده اتمی برای همیشه و بدون گرفتن هیچ امتیاز اساسی محروم باشیم و از ان به عنوان تعظیم دنیا در برابر دیپلماسی ما یاد می کنیم. واقعا تاسف
ناشناس۴۹۹۲۷۸۰۹:۱۲:۳۶ ۱۳۹۷/۵/۲۷
تقسیم عادلانه خواست همه و خواست جهانیان است اما زیاده طلبی و خوردن حق دیگران که موفقیت نیست
محمد قاسمی۴۹۹۲۸۳۰۹:۱۴:۵۳ ۱۳۹۷/۵/۲۷
امیدوارم برای مردم روشن بشه که ما هیچ وقت مالک نیمی از دریا نبودیم تا این غبار مانع از دستاورد تیم دیپلماسی نشه مضافا ان شاالله تیم اقای روحانی متوجه باشه که دیپلماسی جایی برای رفتار کوتاه مدت نیست جاویدان ایران
ناشناس۴۹۹۳۴۶۰۹:۴۸:۰۴ ۱۳۹۷/۵/۲۷
ایران حق کشتی رانی بالسویه طبق هر دو قرار داد داشته است هیچ کشتی بدون پرچم دو کشور نمیتواند در این دو دریا رفت و امد کند پس حق استفاده از دریا ۵۰ به ۵۰ است. به فصل های ۳ و ۱۳ مراجعه کنید
محمد قاسمی۴۹۹۴۹۳۱۱:۲۵:۵۲ ۱۳۹۷/۵/۲۷
مشکل همین جاست در قرارداد مزبور صرفا به حق کشتیرانی تصریح شده و موضوع مالکیت کماکان مسکوت مانده مضافا این ابدا عقلانی نیست که یک کشوری 90 درصد سواحل رو در اختیار داشته باشه و نیمی از دریاچه و اجازه پیشروی تا مرزهای خودش رو به همسایه اعطا کنه فکر کنم شوروی ابرقدرت بود و ما یک مستعمره
جمشید۴۹۹۸۱۶۱۳:۴۰:۰۵ ۱۳۹۷/۵/۲۷
در فصل سوم قرارداد ۱۹۲۰ حق کشتی رانی بالسویه برای ایران و شوروی تصریح شده و در فصل ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰ صریحا می گوید هیچ کشتی بدون پرچم ایران یا شوروی نمیتواند حرکت کند. اینکه وقتی کشور دیگری غیر ایران و روسیه نمیتواند کشتی رانی کند مفهوم ان این نیست که کشورهای دیگر غیر این دو کشور خق مالکیت ندارند؟.و حق ایران ۵۰ در صد است. البته این موضوع ۵۰ به ۵۰ در دو قرار داد نیامده است. حرف من تفسیر قرارداد است. در همین قرار داد شوروی صریحا می گوید قریه فیروزه را به ایران بر میگردانیم چرا تا کنون وزارت خارجه اقدام نکرده است.
من من۴۹۹۸۸۴۱۴:۰۹:۱۷ ۱۳۹۷/۵/۲۷
دوست عزیز دقیقا فصل سیزده به بحث کشتیرانی پرداخته شما چطور ازین بد عنوان 50-50 برداشت کردی؟ چطور از عنوان داشتن حق کشتیرانی عنوان سهم از دریا و تعیین مرز ابی و برداشت منابع زیر اب رو استنتاج کردی؟ بعد نقشه رو نگاه کردی؟ اصلا منابع حقوقی که حرف شمارو رد می کنن ب کنار...یعنی باورت میشه شوروی در موضع قدرت که نردیک 90 درصد ساحل رو داشته نصف دریا رو به ایران داده باشه ک فقط 10 درصد ساحل داشته و در موضع ضعف بوده..
ناشناس۵۰۲۳۲۲۱۸:۰۰:۵۱ ۱۳۹۷/۵/۲۸
دوست عزیز در قرار داد ۱۹۲۱( هم )حق کشتی رانی بالسویه است این قرارداد نه از سر ضعف نوشته شده ولی چون در روسیه انقلاب شده بود و انقلابیون در اوایل می گفتند می خواهیم به مستضعفین کمک کنیم این بند را اورده اند و خیلی امتیاز به ایران داده اند که محال است امروز کشوری چنین کند. من فکر میکنم به خاطر اوضاع اشفته در اول انقلاب روسیه و شاید زرنگی نماینده احمد شاه مشاورالملک منجر به توافق بالسویه کشتی رانی بین دو دولت شده است. در هر حال از این حق میتوان امتیاز گرفت.
ناشناس۴۹۹۹۵۰۱۴:۴۷:۳۲ ۱۳۹۷/۵/۲۷
نگاهی به نقشه خزر بیاندازید. اگر طبق نسخه شما عمل کنیم و 50 درصد از خزر را به ما بدهند، در آن صورت کشورهای ترکمنستان و آذربایجان کلا باید از دریای خزر صرفنظر کنند و قزاقستان و روسیه هم باید بخش بزرگی از مناطق ساحلی خودشان را به ایران بدهند. چیزی بگویید که در ذهن جای بگیرد.
محمدحسین۵۰۰۷۶۸۲۳:۴۳:۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷
سلام دوست عزیز بندهای دیگر را هم خوانده اید؟ به خصوص تنها موردی که در مورد نفت نوشته است؟ روسیه حق دارد پمپ بنزین و مخزن نفت در ایران بزند. البته می دانید بعد می تواند آن را پر کند و بعد ... . این تنها بند قرارداد 1940 در مورد نفت است. 50، 50 نه در واقع می شود 100، صفر!
ناشناس۴۹۹۲۸۶۰۹:۱۵:۴۷ ۱۳۹۷/۵/۲۷
با خشک شدن تدریجی دریاچه خزر، این دریاچه در آینده کانون نزاع و اختلافات خواهد شد.
ناشناس۴۹۹۲۸۸۰۹:۱۶:۵۹ ۱۳۹۷/۵/۲۷
بزرگترین اشتباه استراتژیک در مورد دریاچه خزر یعنی پذیرفتن ان به عنوان دریا و در نتیجه اعمال حقوق دریاها بر ان که نتیجه طبیعی ان همان کاهش سهم ایران به کمترین در میان این ۵ کشور است را انجام دادیم و شما از پیروری در مراحل بعد می گویید. قسطنطنیه رفت شما از دستمالش صحبت می کنید. بابا ایول. اینقدر جناح مهم است که تاریخ را عوض کنید
یک معلم۵۰۰۲۳۶۱۷:۲۶:۱۱ ۱۳۹۷/۵/۲۷
مجید دلبندم اون قیصریه است نه قسطنطنیه . قسطنطنیه که دستمال نداره آخه ه ه ه ه !
ناشناس۴۹۹۳۰۹۰۹:۳۰:۲۲ ۱۳۹۷/۵/۲۷
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است عجله نکنید، قطعا تاریخ قضاوت خواهد کرد.
ناشناس۴۹۹۳۱۵۰۹:۳۳:۱۳ ۱۳۹۷/۵/۲۷
با این توافقنامه دست آمریکا و انگلیس و صهیون ها از خزر کوتاه شد
ناشناس۴۹۹۳۲۵۰۹:۳۷:۵۹ ۱۳۹۷/۵/۲۷
میشه نگارنده توضیح بدهند که چگونه است که اگردعوا بر سر بستر و زیر بسترتا صد سال هم طول بکشد اشکالی ندارد اذربایجان دارد تمام ذخایر مشترک را میبلعد و با قراردادهایی که با غربیان به خصوص امریکا بسته همانند ذخایر مشترک با قطر چیزی برای ایران باقی نمیگذارد
ناشناس۴۹۹۷۲۷۱۲:۵۶:۵۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷
طبق توافق 5 کشور حاشیه دریای خزر، تا تعیین قطعی رژیم حقوقی و تعیین خط تقسیم مورد اتفاق کلیه کشورهای حاشیه، هرگونه استخراج ذخایر در مناطق مورد مناقشه ممنوع است. جمهوری اذربایجان در سال 1997 با نادیده گرفتن این مسئله در حال کاوش در قسمتهای مورد مناقشه بود که با فرستادن هواپیمای جنگی توسط ایران و ارسال اخطار آتش، کشتی ها آذربایجانی از منطقه فرار کردند و از ان تاریخ به بعد جرأت تکرار مجدد این حماقت را نکردند. در حال حاضر هم کشور اذربایجان در آبهای ساحلی خود در حال استخراج نفت و گاز است نه در مناطق مورد مناقشه.
ناشناس۴۹۹۳۳۵۰۹:۴۴:۲۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷
در قرارداد ۱۹۲۱ صریحا اعلام میدارد قریه فیروزه را دولت شوروی به ایران بر میگردااند این قریه امروز در ترکمنستان واقع است چرا در این مورد حد اقل اقدام نمیشود.
ناشناس۴۹۹۸۱۸۱۳:۴۳:۲۳ ۱۳۹۷/۵/۲۷
در فصل ۱ قرارداد ۱۹۲۱ تصریح شده
ناشناس۴۹۹۴۰۳۱۰:۲۹:۰۲ ۱۳۹۷/۵/۲۷
1-پس دهها سال هست نقشه ایران را اشتباهی کشیدن میشه نقشه درست رو به مردم نشون بدید 2-اقای ظریف می شود دریاچه کلا مال یک کشور باشد هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کند 3-این دریاچه به قول خودتان و اقای معتضدی بین ایران وشوروی سابق مشاع بوده و این یعنی 50%سهم ایران شوروی مشکل فروپاشی پیدا کرده است مشکلش را حل کند 4-اصلا فرض کنید پنجاه که هیچ صد درصد دریاچه را ما گرفتیم مثل عسلویه توان استفاده و مدیریت منابع خداداد راهم نداریم
ناشناس۴۹۹۷۴۱۱۳:۰۰:۵۸ ۱۳۹۷/۵/۲۷
ده ها سال نقشه ها را اشتباه نکشیدند، معمولا در چاپ نقشه های جغرافیایی هر کشوری بخشهایی از کشورهای اطراف را هم نشان میدهند، با این استدلال شما پس بخشهایی از غرب افغانستان و پاکستان، شرق ترکیه و عراق، و اکثر کشورهای جنوبی خلیج فارس هم جزو ایران هستند! چون در بیشتر نقشه های جغرافیایی آموزشی ایران، بخشهایی از کشورهای همسایه هم می افتد.
حسام۴۹۹۸۷۵۱۴:۰۶:۳۶ ۱۳۹۷/۵/۲۷
افرادی که اطلاعی از امور حقوقی ندارند این طور اظهار نظر میکنند که مشاع یعنی 50%=50% !! شما ممکن است در ملکی مشارکت 97% و3% داشته باشید که بهره برداری مشاع داشته باشد.این به معنای ان نیست که شما میتوانید 50% از ان ملک متنعم باشید و یا 50% ان ملک شما است. در طول دهها سال گذشته نیز ما نه 50% خزر را مالک بودیم و نه از ان بهره مند میشدیم.ما از ابهای ساحلی خود استفاده تجاری و ماهیگیری و کشتیرانی داشته ایم.
ناشناس۴۹۹۹۹۹۱۵:۱۰:۴۸ ۱۳۹۷/۵/۲۷
واقعا این درجه از نادانی شگفت آوره!!!!در نقشه های کتب جغرافی مدارس کل خلیج فارس و دریای عمان هم به همراه نقشه ایران کشیده میشد.آیا این به این معنی بود که همه خلیج فارس و دریای عمان متعلق به ایران است؟!!!
ناشناس۴۹۹۹۳۱۱۴:۳۵:۱۰ ۱۳۹۷/۵/۲۷
سهم ایران و شوروی نصف نصف بوده. یعنی هرکدام 50 درصد. حالا شوروی از هم پاشیده باید 50 درصد شوروی بین روسیه و بقیه اقمارش تقسیم بشه. ایران که از هم نپاشیده سهمش همون 50 درصد میمونه. غیر از این باشه خیانت در حق ملت ایران و ذلت و خواری ایران و ایرانیست
majid r۵۰۰۵۸۵۲۱:۳۶:۴۷ ۱۳۹۷/۵/۲۷
قدرت تخیلیاتت قابل ستایشه. حالا اگر طرف مذاکره آمریکا بود دادن 100 درصد سهم ، عین سیاست و عقلانیت بود. واقع بین باش. الان با 5 دولت طرف حساب هستیم.
میرزا سعید یاورپناه الکی۵۰۰۲۱۹۱۷:۱۱:۴۴ ۱۳۹۷/۵/۲۷
طرف می گفت من از زنم متشکرم. گفتند چرا ، گفت میلیونرم کرده، گفتند بابا حق داری ، گفت چی چی رو حق داری ؟ من وقتی زن گرفتم میلیارد بودم خانمم آنقدر خرج کرد الان میلیونرم. آره آقای میرزاسعدین داورپناه که نام و فامیلت شبیه اسامی دوره قاجار است " ما هم متشکریم. " تمام قد!
کهیار مریخ۵۰۰۲۳۵۱۷:۲۵:۲۳ ۱۳۹۷/۵/۲۷
سلام... خزر دریاچه ی بسته و محدودی بود میان دو کشور... عدد 50% هیچ کجا نیامده است ولی در مشاع بودن حقوق طرفین هم تردید نیست... باب این که شوروی از هم پاشید و روسیه با دوکشور همسایه اش توافق مستقلی داشته باشد نباید باز شود (حق وتو مال این جاست)... و نباید گفتگو در باب دریاچه ی خزر متأثر از پروتکل های دریای آزاد باشد. باقی بقای شما
دیپلمات آتی۵۰۰۴۳۹۱۹:۴۲:۲۵ ۱۳۹۷/۵/۲۷
ایران باید مرز مشترک خود با روسیه را در دریا حفظ کند همانطوریکه در هزارسال گذشته اینگونه بود. اگر اینطور بشود به گمانم سهمش هم از کل دریاچه خزر منصفانه خواهد بود.
ناشناس۵۰۲۴۳۸۱۸:۵۷:۰۲ ۱۳۹۷/۵/۲۸
اصل بحث اینه که این قرارداد رو باید بصورت مفصل و حداقل یک سال، کارشناسان موافق و مخالف در جلوی مردم به بحث بگذارند تا مردم مطمئن بشن که این قرارداد به سود کشوره نه اینکه یک قرارداد به این مهمی با عجله به سرانجام برسه.

پربحث‌های امروز

 1. اشتباه رسانه‌ها در انتشار تصویر همسر شاهزاده سعودی+ عکس

 2. گام پنجم ایران برای قهرمانی در آسیا با طعم انتقام ۱۵ ساله/ شکست چین به لذت یک ضربه «چیپ»

 3. واکنش کشورهای آمریکایی به اعلام ریاست‌جمهوری گوآیدو در ونزوئلا

 4. آشوب در ونزوئلا‎  

 5. فساد آمریکا از این سیستماتیک‌تر؟!

 6. خواهش فوتبالیست ساکن واشنگتن از کادر فنی تیم ملی

 7. آلومینیوم المهدی به مدیریت جدید تحویل داده شد

 8. مشروعیت‌زدایی به سبک اینستاگرام!

 9. بیماری های عامل چاقی را بشناسید

 10. آمریکا به دنبال مجاب کردن فرانسه برای تحریم هواپیمایی ماهان است

 11. بیشتر چه نوع کالاهایی از روسیه وارد ایران می‌شود؟

 12. ابراز تمایل فیلیپ ششم برای سفر به ایران

 13. پلیس اصفهانی چک سفید امضا را به مالکش بازگرداند

 14. اصطلاحاتی که فقط سربازها می‌دانند!

 15. راه‌آهن تهران - مشهد کی برقی می‌شود؟

 16. تناقض مسئولان درباره مشمولان بسته حمایتی

 17. آیا رژیم‌های سم‌زدا واقعاً مفیدند؟

 18. پنج آمار گازی طی ۴۰ سال

 19. لعیا جنیدی: تصویب «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» به مصلحت کشور است

 20. عامل انتحاری پمپ بنزینی در لنگرود فاقد سلامت روان بوده است

 21. فیلم‌های مورد علاقه خود را استوری کنید

 22. عکس سلطان سکه در کتب ادعیه واقعیت دارد؟

 23. محدودیت‌های ترافیکی محور کرج - چالوس

 24. فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات/ «رابینسون کروزو» با «ترن» می‌آید

 25. اینترنت پرسرعت ۵G پزشکی را متحول می‌کند؟

پربحث‌های دیروز

 1. از بازداشت یا گروگان‌کِشی مرضیه هاشمی تا مجمسه آزادی!

 2. آیت‌الله مکارم‌شیرازی: وام‌ قرض الحسنه بانک‌ها رباخواری آشکار و خلاف شرع است

 3. مدیرعامل سابق سایپا: پراید گران نیست/ وزیر صنعت طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است

 4. تاجزاده: مردم از اعتراف گیری بخشی راضی نیستند/ زاکانی: صریحا بگوئید آمریکا را دشمن می‌دانید یا خیر؟

 5. نماینده مجلس: مالیات پزشکان ۷۲۰۰ میلیارد تومان است

 6. مجمع تشخیص جلوی این گروگان‌گیری و راهزنی را بگیرد

 7. حکم دادگاه یاشار سلطانی صادر شد

 8. پورابراهیمی: سال ۹۸ سخت، اما قابل مدیریت است

 9. انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از سخنان روحانی: رئیس جمهور باید به قسم خود پایبند باشد

 10. نقاط قوت ایران در برابر آمریکا از نگاه یک نشریه عربی/ تحریم‌ها علیه ایران به شکست می‌خورد و احتمال جنگ بسیار ضعیف است

 11. جهانگیری: در صورت فینالیست شدن تیم ملی به امارات می‌روم

 12. دژپسند خطاب به پوری‌حسینی: به دنبال کار برای خودت باش، در تیم من جایی نداری!

 13. پیشنهاد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها

 14. اضافه کار و رفاهیات کارمندان در سال ۹۸ چقدر پیش‌بینی شد + جدول

 15. آیت‌الله جنتی: مدتی است گرانی‌ کالاهای اساسی ذهنم را مشغول کرده است

 16. بخشی در روزهای بازداشت: دوست داشتم مشهور شوم!

 17. چه کسی نمی‌گذارد حقوق مدیران شفاف شود؟/ نگرانی آیت‌الله جنتی درباره گرانی/ سرمایه اجتماعی روحانی افت کرده است

 18. شایعه قومیتی جدید با انتشار تصویر بازیگر زن عرب  

 19. کانال مالی ایران و سوئیس آماده راه‌اندازی شد

 20. رهبر مخالفان ونزوئلا خود را رئیس جمهور خواند/ ترامپ به رسمیت شناخت

 21. فرانسه: کانال ویژه مالی با ایران احتمالاً ظرف روزهای آینده راه‌اندازی می‌شود

 22. پاسخ تامین اجتماعی به برخی اعتراضات و پرسش‌ها درباره «بسته حمایتی»

 23. قیمت بلیت هواپیما برای تعطیلات ۲۲ بهمن میلیونی شد+ عکس

 24. بطحایی: تنها راه نجات آموزش و پرورش بازنگری کلی مسیر است

 25. نوبخت: عیدی کارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز می‌شود

پربحث‌های هفته

 1. نظر شما در مورد فرار مالیاتی پزشکان و عدم نصب کارتخوان در مطب‌ها چیست؟

 2. غیرت برای زنان کجا رفته؟

 3. از بازداشت یا گروگان‌کِشی مرضیه هاشمی تا مجمسه آزادی!

 4. تشدید اختلافات ایران و اروپا، احتمال تحریم‌های جدید و فروپاشی برجام

 5. اروپا به ایران: نمی‌توانیم برنامه موشکی‌تان را تحمل کنیم/ لغزش اروپا به سمت ترامپ

 6. الف منتشر کرد: طرح مجلس برای بنزین؛ اختصاص سهمیه به هر ایرانی ۲۴ لیتر در ماه/ قیمت بنزین خارج از سهمیه برمبنای ۹۰ درصد فوب خلیج فارس

 7. جهانگیری: ما برای برون رفت از مشکلات برنامه داریم/ نظام اسلامی را از رانت و فساد پاک می‌کنیم

 8. تاج و داورزنی کنارخواننده معروف لس آنجلسی   

 9. اسماعیل بخشی دستگیر شد

 10. توزیع دو کیلو گوشت یخ‌زده با کارت ملی!/ برای گرفتن گوشت منجمد، منجمد شوید!

 11. جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور ظریف و احمدی‌نژاد  

 12. کدامیک به برجام محتاج ترند، ایران یا اروپا؟

 13. روحانی از احمدی‌نژاد هم پایین‌تر است

 14. روحانی: ما نمی‌توانیم با خواست عمومی مردم مبارزه کنیم، این نه قانونی است و نه شرعی/ اولین کسی که رادیو را ممنوع کرد پهلوی اول بود/ روزانه اگر فیلترشکن آمد چه خواهیم کرد؟

 15. چرا پراید ۲۱ میلیون تومانی یک هفته‌ای ۳۶ میلیون تومان شد؟

 16. به جای کوکب خانم و پترس فداکار و چوپان دروغگو، بیرانوند را قصه کتابهای درسی کنید

 17. فقط ۳۰ ثانیه تا موفقیت

 18. ویدئو/ آقای مترجم کار دست کی‌روش و خیابانی داد  

 19. فیلم اعترافات اسماعیل بخشی و همدستانش   

 20. آیت‌الله مکارم‌شیرازی: وام‌ قرض الحسنه بانک‌ها رباخواری آشکار و خلاف شرع است

 21. سوختن سیم‌کارت در صورت استفاده از فیلترشکن!  

 22. مدیرعامل سابق سایپا: پراید گران نیست/ وزیر صنعت طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است

 23. آذری جهرمی: هزینه ساخت ماهواره پیام ۱.۲ میلیون یورو بود

 24. آقای روحانی! اینجا که واتیکان نیست!

 25. یارانه نقدی ۳۳۰ هزار میلیارد تومان را بلعید!

آخرین عناوین