اخراج مامور اف بی آی به علت ارسال پیام های ضدترامپ

گروه جهان الف،   3970523082

پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی یکی از ماموران خود به نام پیتر استروسک را به علت ارسال پیامک هایی علیه ترامپ اخراج کرد.

به گزارش فارس، پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی یکی از ماموران خود به نام پیتر استروسک را به علت ارسال پیامک هایی علیه ترامپ اخراج کرد.، وی به علت ارسال پیامک‌های خود علیه ترامپ مورد بازجویی نیز قرار گرفت و اخبار این بازجویی ها در سراسر آمریکا جنجال به راه انداخت.

اخراج وی جمعه هفته گذشته رخ داده است. اف بی آی هنوز در این زمینه اظهارنظری نکرده است. استروسک وظیفه رسیدگی به پرونده ای در مورد استفاده هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را از یک سرور ایمیل شخصی به منظور ارسال ایمیل های کاری بر عهده داشت. این اقدام هیلاری کلینتون تخلف محسوب می شود و قرار بود اف بی آی به آن رسیدگی کند.

این مامور سابق اف بی آی در روزهای آغازین تحقیق اف بی آی در مورد دخالت روسیه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نیز با رابرت مولر مامور اصلی رسیدگی کننده به پرونده مذکور همکاری داشت.

این برکناری توسط مولر پس از آن رخ داد که مشخص شد استروسک ده ها هزار پیامک با لیزا پیج وکیل سابق اف بی آی رد و بدل کرده است. این پیامک ها از سال 2015 تا 2017 رد وبدل شده بودند و از رابطه عاطفی دوطرف حکایت می کرد.