انیمیشن دیرین دیرن در مورد مصرف آب

گروه ویدئو الف،   3970521108

پویانمایی «دیرین دیرین» در جدیدترین قسمت به موضوع راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب پرداخته است. گفتنی است؛ با توجه به افزایش بحران آب در کشور، نیاز به صرفه جویی بیش از گذشته احساس می‌شود.