لحظات نفس گیر نجات یک مرد از روی ریل قطار

گروه ویدئو الف،   3970503051

مامور پلیس شهر پرث امبوی در ایالت نیوجرسی آمریکا یک مرد را که بر روی ریل قطار بود از مرگ حتمی نجات داد. راننده قطار وقتی متوجه فریادهای پلیس شد قطار را متوقف کرد.

ابر آروان

آخرین عناوین