مظنون فراری مامور پلیس را سه کیلومتر روی زمین کشاند

گروه ویدئو الف،   3970426093

هنگامی که پلیس اوهایو خودرویی را به دلیل روشن نکردن چراغ‌ها در شب متوقف کرد، متوجه بوی ماریجوانا در داخل خودرو شد. آنها از راننده خواستند از خودرو پیاده شود اما او تصمیم به فرار گرفت و یکی از افسران پلیس را حدود سه کیلومتر با خود روی زمین کشاند

عناوین مرتبط

آخرین عناوین