اعتراضات صنفی کسبه تهران

گروه عکس الف،   3970404129 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

تصاویر، اعتراضات صنفی جمعی کسبه تهران (اعتراض به گرانی های اخیر )در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه که با موبایل توسط شهروند خبرنگاران گرفته شده را نشان می دهد

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501243.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501242.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501241.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501240.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501244.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501245.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501249.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501248.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501247.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501246.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501250.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501253.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970404/3635890/n3635890-6501252.jpg