ثبت سریع‌ترین زمان حل مکعب روبیک حین ژانگولربازی

گروه ویدئو الف،   3970404053

حل مکعب روبیک یکی از دشوارترین معماهایی است که بسیاری از افراد برای پر کردن اوقات فراغت خود به سراغ آن می‌روند. اما رکورد سریع‌ترین زمان حل سه مکعب روبیک به طور همزمان و در حال انجام حرکات نمایشی با آنها توسط یک نوجوان چینی شکسته شد.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین