سپینو-مگنت

تغییر شرکای راهبردی حکومت

سید احسان خاندوزی،   3970402080 ۲۸ نظر، ۱۲ در صف انتشار و ۴۷ تکراری یا غیرقابل انتشار
تغییر شرکای راهبردی حکومت

حاکمان اگر اندکی غفلت ورزند، حکومت طبقه خواص و اشراف خود را می زاید و می پرورد، حکومت بیش از هر چیز می تواند به آریستوکراسی تبدیل شود: چه خواص سیاسی و اشراف اقتصادی، چه خواص نظامی و اشراف مذهبی.

در جنگ سرد اگر کشوری تحت الحمایه یک اردوگاه (شوروی یا آمریکا) قرار می گرفت، بلحاظ نظامی و دفاعی خود را در حاشیه امن می دید زیرا تعدی به آن، به مثابه تجاوز به اردوگاه شرق یا غرب بود و با پاسخ شدید اردوگاه مقابل مواجه می شد، در آن دوران یک راه برای نجات از تهدیدهای امنیتی، تغییر موضع عدم تعهد و پیوستن به شرکای راهبردی یک اردوگاه بود. کشورهایی که می خواستند با تمسک به ایده لاشرقیه و لاغربیه، به معنای واقعی کلمه مستقل باشند، یعنی سیاستشان را در خدمت به منافع فلان اردوگاه تعیین نکند، می بایست در بی پناهی بین المللی هزینه گزاف امنیتی می پرداختند، چه رسد که غیر از استقلال سیاسی، پیام الهام بخش و رهایی بخش دیگری نیز در عرصه مصاف تمدنی می داشتند.                                                                                                                                                                                                                          

 1. قریب هشت سال جنگ تحمیل شده به ایران، هزینه استقلال و تمام پیامهای انقلاب اسلامی بود، اما به شکل عجیبی، نظام نوپا و تهی دست ما توانست بدون یک وجب امتیازدهی، از بوته امتحان گردن افراخته و سربلند بیرون آید. روح معنوی، جمع گرا و ایثارگر قطعا بخش مهمی از رمز موفقیت ما بود اما به جهت مناسبات نهادی و قواعد حکمرانی، راز این تجربه را باید در چه چیز جست؟ امروز که نظام تنومندتر و دستش پرتر است، چه عنصری را از دست داده ایم که کثیری گمان می کنند چاره ای جز تمکین در برابر اردوگاه فرانو نداریم؟ کاستی در کجاست که اگر برای استقلال تصمیم گیری کشور (چه در فناوری هسته ای و موشکی و چه سیاستهای منطقه ای) این بار تحت جنگ اقتصادی قرار بگیریم، کثیری از اکنون نظام را به بالابردن دست، توصیه می کنند؟                                                                                                                                                           
 2. سیستم اجتماعی بدون نقاط اتکاء نمی تواند داوم و قوام داشته باشد، اگر بنا شد که اردوگاه خارجی نقطه اتکاء نباشد، به ناچار باید در داخل به دنبال آن باشیم. به قول یکی از صاحبنظران توسعه، جمهوری اسلامی در دهه نخست حیاتش، دو طبقه را شریک راهبردی خویش قرار داده بود: مولدها و فرودستها. اکثر سیاستهای کشور برای توانمندکردن و حمایت عاقلانه از تولیدکنندگان اقتصادی و طبقه متوسط و پایین، تنظیم شده بود. مقصودم از طبقه متوسط و فرودست تنها فقراء و محرومین روستاها و حاشیه نشین ها نیست، بلکه طبقه متوسط به معنای صاحبان تحصیلات و درآمد مانند دانشگاهیان، مشاغل اداری و کارگری و غیره نیز هست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       البته در آن آشفته بازار یک نظام نوپا، مثالهای نقض برای سیاستهایی که ضدتولید عمل می کردند، وجود داشت مثل تثبیت ده ساله نرخ ارز اسمی یا برخی دولتی سازی های غیرضرور، اما همانها نیز ذیل گفتمان حمایت از مولدها و فرودستها مطرح می شد. از سیاستهای تعرفه ای، مالیاتی، بانکی و قراردادهای کار گرفته تا تاسیس نهادهای توانمندسازی اجتماعی مانند جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، بهبود رایگان سلامت و بهداشت، بنیاد مسکن، کمیته امداد و تضمین حداقل سفره مردم از طریق کوپن و نهایتا تا زیست فردی و سلوک شخصی سیاستمداران، در اغلب موارد پیام جذب مولدها و طبقه متوسط و فرودست صادر می شد و پیام دفع فرصت طلبها و غیرمولدها. سنسورهای جامعه ایرانی، پیام این حمایت و قرابت را به خوبی درک می کرد و متقابلا حاضر بود حتی اگر روزهای خطر هشت سال پرخون به طول بینجامد، پشت «نظام خود» و امام خود را خالی نکند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 3. این مناسبات دوسویه، از ابتدای دهه 1370 به تدریج شکل دیگری گرفت. حاکمان اگر اندکی غفلت ورزند، حکومت طبقه خواص و اشراف خود را می زاید و می پرورد، حکومت بیش از هر چیز می تواند به آریستوکراسی تبدیل شود: چه خواص سیاسی و اشراف اقتصادی، چه خواص نظامی و اشراف مذهبی. فوکویاما در کتاب اخیر خود از این واقعیت تحت عنوان «حامی پروری» نام می برد و معتقد است زوال نظم سیاسی ایالات متحده در سالهای اخیر نیز به دلیل همین عنصر است. ما از نظامی که ریشه در مردم فرودست و طبقه متوسط و تولیدکنندگان داشت، با چرخشی آرام به یک سیستم حامی پرور از طبقات اشراف و خواص حرکت کردیم: هم به جهت انواع خواص متکبری که مردم به تدریج احساس می کردند «نظام برای آنهاست» و حق دارند برای قدرت و منفعت خود، دست به هر کاری بزنند و هم از باب الگوی یک سرمایه داری دولت زده، سیاست زده و مبتنی بر فرصت طلبی غیرمولدها (مانند سفته بازان ارز و مستغلات، تولیدکنندگان مبتنی بر رانتهای غیرپاسخگو، وارد کنندگان انحصارگر کالاهای خاص، فرارکنندگان مالیاتی و امثالهم).                                                                                                                                                                       
 4. جامعه ایرانی دو بار به طور جدی، با رای ایدئولوژیک خود تلاش در تغییر اوضاع نمود: نخست در دوم خرداد 76 در واکنش به طبقه جدید اقتصادی ای که گمان می رفت به جهت تکصدایی، مسیر استنشاق سیاسی کشور را تنگ کرده بود، دوم در سوم تیر 84 در واکنش به انحصار قدرت نزد کلیه خواص نوظهور (در برابر طبقه متوسط و فرودست) و فساد ایشان. این دو تلاش گرچه در ابتدا برکاتی داشت اما به دلایل متفاوتی نافرجام ماند. مجالی دیگر لازم است برای اینکه تبیین شود که اولا چرا (برخلاف نارضایتی فاصله گرفتن از طبقه متوسط و فرودست) هیچگاه فاصله گرفتن از منافع تولیدکنندگان منشا تغییر رای و چرخه های سیاسی نبوده است و ثانیا چرا بیست و دو خرداد 92 اساسا نمودی از رای ایدئولوژیک جامعه ایرانی و با نگاه به مناقشات درون کشور محسوب نمی شود.                                                                                                                                     
 5. لازم به یادآوری نیست سیستمهایی که آرام آرام شرکای راهبردی داخلی را از خودشان بیگانه ساخته اند، ناچارند به دنبال نقطه اتکاء بیرونی باشد. حکومتهای منطقه خلیج فارس را نگاه کنید، چاره ای جز توسل به دامان ایالات متحده ندارند. حرف دولتمردان آمریکا یک واقعیت است که گفته اند اگر ساعتی آمریکا دستش را از پشت شاهان منطقه کنار بکشد، این مترسکهای پوشالی سقوط خواهند کرد.                                                                                                                                                                                                                                                               
 6. حال ثمره فرضیه این نوشتار یعنی تغییر نامحسوس و تدریجی شرکای راهبردی نظام چیست؟ طبقه متوسط و فرودست و طبقه مولدها، نقاطی هستند که می توان با اتکاء به آنها به دوام و قوام سیستم اجتماعی امید داشت زیرا اکثریتی هستند که بار بر دوش می کشند، اما اقلیت اشراف (سیاسی، اقتصادی، مذهبی و نظامی) که کمتر از یک هزارم جمعیت اند و طبقه غیرمولد که باری بر دوش جامعه اند و تنها به منافع اقتصادی کوتاه مدت خویش (نه توان تولید بلندمدت کشور و ایجاد اشتغال و صادرات و غیره) می اندیشند اساسا فاقد چنین قابلیتی هستند. به تعبیر امیر مومنان عمود دین و پشتیبان در برابر دشمن، عامه امت هستند نه خواص. به بیان دیگر نتیجه چرخش سی ساله و تغییر شرکای راهبردی، کاهش قدرت مقاومت ملی است، مفهومی که اقتصاد مقاومتی تنها یکی از مولفه های آن است. آری ما سالهاست نادانسته از طریق حکمرانی ای که نتیجه اش ضعیف ساختن مولدها و ضعیف ساختن طبقه متوسط و فرودست است، دست به کار تضعیف قدرت مقاومت ملی هستیم.                                                                                                                                                                                                                                                     
 7. ما چگونه ناخواسته توان مقاومت ملی را تحلیل برده ایم؟ بروکراسی کشور اولا بیش از همه به زنجیر پای بخش تولید تبدیل شده و ثانیا اخبار فسادهای بروکراتها نیز تنها به دفع بیشتر طبقه متوسط و فرودست انجامیده، این یعنی ناراضی ساختن هر دو شریک راهبردی حکومت (مردم و تولیدکنندگان). مقامات کشور حتی آنجا که بر سپرده گذاران موسسات کذایی منت می گذارند که الف هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به آنها داده اند، نمی گویند که در زمان چشمهای بسته بانک مرکزی 10 برابر الف را طی سالهای گذشته، سهامداران عمده به نام اطرافیان خود تسهیلات گرفته اند. اینها یعنی فربه کردن قاشقها و منت گذاشتن بر سر چنگالهای شکم خالی. جامعه ای که اکنون بیش از دهه های قبل دانش آموخته دانشگاهی دارد و با شبکه های اجتماعی، بیش از هر زمان در معرض تحولات جهان و داخل است، انتظارش برای پتانسیلهای بهره وری، کارایی سیاستها، انتخابهای آزاد، تعامل فرهنگی، شفاف شدن حکمرانی و کاهش فساد و رانت، در اوج است اما عملکرد قوای کشور، همچنان مندرس باقی مانده است، از این شکاف چه پیامی جز دفع شرکای راهبردی حکومت به گوش می رسد؟ سلوک فردی و زیست خانوادگی حکمرانان نیز که در دهه نخست، موتور همپیوندی با طبقه متوسط و فرودست بود اکنون به موتور مخالف پروری تبدیل شده است (مثل ماجرای اخیر ویلای لواسان) و این پیام را منتقل می کند که اگر قرار است روزهای سخت در راه باشد، چرا باید بار آن تنها بر دوش ما مردم باشد؟ چرا باید آقایان در ماه های اخیر به فکر خروج سرمایه هایشان باشند و مردم بر دوش کشنده تحریم ها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8. مردم این سرزمین تجربه موفق مقاومت تهی دستانه را دارند زمانی که خود را شریک راهبردی و اول حکمرانان می دیدند. در کنار روح معنوی و اسلامی، کامیابی جنگ ما محصول نهادسازی برای توان مقاومت ملی نیز بود. نبرد اقتصادی هم اینچنین است: امنیت ملی اگر نخواهد بر پایه راضی کردن قدرتهای جهانی استوار شود، چاره ای ندارد جز راضی کردن شرکای راهبردی داخلی: راهی نیست جز بازگشت به تولیدکنندگان و طبقه متوسط و فرودست، تا زمان هست باید سیاستها را دگرگون ساخت، بروکراسی را نیز، زیست حاکمان را هم. از همه چیز باید بوی بازگشت به مردم و بازگشت به تولید، به مشام برسد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 9. چهل روز از شروع ساعت شمار احیاء تحریمها گذشت. بهتر است عدم اتخاذ برنامه اقتصادی جدی توسط دولت را نشانه انفعال تا اثربخشی تحریمها و تمایل به برجام دوم ندانیم، بلکه دولت هنوز تکلیف خویش را نمی داند: با شرکای کنونی حاکمیت، چشم اندازی برای ایستادن نیست، الگوهای متعارف رشد اقتصادی جوابی برای این وضعیت ندارند: غیرمولدها و طبقه اشراف جمهوری اسلامی در اتمسفر دیگر، امکان حیات ندارند.

اما تجربه می گوید اگر شرکای راهبردی حکومت تغییر کنند، اگر میانه مردم و مولدها بشوند مدار سیاستها، نه تنها ایستادن بلکه رشد اقتصادی نیز میسر است.

می توان فهرستی از اصلاحات در تسهیل قوانین و مجوزهای کسب و کار، مقررات شفافیت مالی و اقتصادی از جمله در خصوص مدیران، صداقت خبری در رسانه ملی، حذف هر رویه انحصارآفرین و رانت زا از واردات گرفته تا قراردادها گرچه به مذاق اشراف مذهبی و نظامی و سیاسی خوش نیاید، یکپارچگی تمام بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی سریع فرار مالیاتی تجار و پزشکان و غیره، تصویب پایه مالیات بر عایدی سرمایه جهت مقابله با سفته بازی زمین و طلا و ارز، ارائه سازوکار جذاب تامین مالی پروژه ها توسط پس اندازهای مردم، وفاق بر سیاست صنعتی دقیق و میان مدت با روش حمایت هوشمند، نظارت شدید، موثر و برخط بر عملکرد بانکها و مجازات زامبی ها، یکپارچه سازی و کارامدسازی نهادهای حمایتی و پاسخگوسازی برای مبارزه با فقر، یکپارچه سازی بنیادها و کارآمدسازی و پاسخگوساختن آنها، اجرای قوانین تعارض منافع در تمام بخش عمومی و امثالهم پیشنهاد داد که موجب آزادشدن نیروی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی می شود. همه اینها ابتدا متوقف است بر آن تصمیم تاریخ ساز.

 

 *عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

۱ تیر ۱۳۹۷احمد توکلی در پاسخ به درخواست یک روزنامه‌نگار: دیده‌بان شفافیت و عدالت به همه ایرانیان ضدفساد تعلق دارد/ اگر اسنادی در مورد بدهی میلیاردی ایران مال به دست آید، پیگیری می‌کنیم
۳۰ خرداد ۱۳۹۷فیروزآبادی ویلای لواسان را تحویل داد
۳۰ خرداد ۱۳۹۷قرار بود حکومت‌مان، رنگ و بوی علی را داشته باشد  
۵ خرداد ۱۳۹۷حریری: مشکل تولید مالیات، قاچاق، بیمه و سود بانکی نیست، ۳۰ سال رانتخواری است
۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۷روحانی هنرهای خاتمی، هاشمی و احمدی‌نژاد را یکجا دارد/ کشور ما رانت بین قدرت و ثروت یک رانت رسمیت یافته برای برخی مسئولان است
۱۳ اسفند ۱۳۹۶در برنامه تیتر امشب؛ موضوع اشرافیت در بین مسئولان با حضور دکتر توکلی و اسماعیلی بررسی می‌شود
۲۴ بهمن ۱۳۹۶محسن هاشمی: اتهام رانت‌خواری‌ به جامعه نزنیم
۹ دی ۱۳۹۶تحریم بانکی ایران صدای وزیر دارایی پاکستان را هم درآورد
۱۶ آبان ۱۳۹۶درخشش پرنسس‌ها در فضای ناهنجار اشرافی‌گری  
۱۲ مهر ۱۳۹۶ مدیرعامل اسنپ: تابع قانون هستیم
۲۲ شهریور ۱۳۹۶هنوز سه بانك ايراني در ليست تحريمي‌ها هستند/مراودات بانكي جان گرفت

وب‌گردی

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۹۸۴۲۱۱۱:۲۰:۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲
این بازی اشرافی این حرفا قدیمی شده :)) مال سال 57
ناشناس۳۹۸۶۰۸۱۲:۵۲:۳۱ ۱۳۹۷/۴/۲
کاخ نشین رو یادت رفت
ناشناس۳۹۸۴۳۸۱۱:۲۷:۰۸ ۱۳۹۷/۴/۲
اغاز دوران مرحوم رفسنجانی، شروع اشرافی گری در کشور بود...که به تدریج این طبقه اشرافی به اژدهای هفت سری تبدیل شده که هم پول دارد ، هم ۳۲ سال دولت دستش بوده ، هم رسانه دارد و حمایت رسانه ای و سیاسی خارجی را همراه دارد...این طبقه تبدیل شده به ماشین تولید نارضایتی در کشور و خنده دار این است که خود ژست اپوزسیون هم می گیرد و برای مردم که قربانی خود همین طیف هستند ، اشک تمساح هم می ریزد..!! مردم هم در حاکم شدن این طیف بی تقصیر نیستند..مثلا می بینند که کاندید این طیف رسما از واردات دختر مظلوم وزیر حمایت می کنند ، و یا لیست این جریان ۲ میلیاردی بسته شده ، اما هیجانی رای می دهند... این طیف اشرافی هم خیالش راحت است و اصلا نیازی به کار شبانه روزی برای مردم نمی بیند ، با گفتمان « بزن و برقص» و شبکه رسانه ای داخلی و خارجی خود و هیولا سازی از مخالفان خود ، راحت برای حقوق های نجومی و لیست های میلیاردی شون بیعت می گیرند.. از ماست که بر ماست..
ناشناس۳۹۸۵۰۶۱۲:۰۰:۵۶ ۱۳۹۷/۴/۲
تحلیل دقیقی بود..احسنت..
ناشناس۳۹۸۵۳۳۱۲:۱۶:۴۲ ۱۳۹۷/۴/۲
نه که اون وقت که دولت دست دولت پاکدست مورد حمایت شماها بود همه چیز گل و بلبل بود ؟ همگی سر و ته یه کرباسین این اوضاع اسفبار محصول عملکرد هر دو جناحه الکی فرا فکنی نکنین
حامد۳۹۸۶۳۶۱۳:۰۵:۳۶ ۱۳۹۷/۴/۲
ریشه و شروع داستان آقازاده ها و ژن های برتر نیز در دوران ریاست جمهوری آن مرحوم است.
ناشناس۳۹۸۶۳۹۱۳:۰۶:۱۳ ۱۳۹۷/۴/۲
با همین کلمات کاخ نشین و اشرافی به هاشمی حمله کردن بعد هم احمدی نژاد رو اوردن و همه دیدن چی شد
ناشناس۳۹۸۴۴۴۱۱:۳۲:۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲
مدتهابود چنین مطلبی در الف منتشر نشده بود.....باریکلا الف....کلمه به کلمه اش حق بود....
حسام۳۹۸۴۶۸۱۱:۴۴:۲۴ ۱۳۹۷/۴/۲
بسیا دقیق
ناشناس۳۹۸۴۷۹۱۱:۴۹:۵۳ ۱۳۹۷/۴/۲
بله نسخه نجات همینه ولی گوش نمیدن
ناشناس۳۹۸۵۸۲۱۲:۴۰:۳۹ ۱۳۹۷/۴/۲
در امریکا و فرانسه و انگلیس بسیاری از مدیران به قول شما اشرافی هستن پس چرا اوضاع مردم اونها بد نیست /؟ مشکل جای دیگر است آدرس شما غلط و سیاسی است !
ناشناس۳۹۸۶۸۷۱۳:۳۴:۵۹ ۱۳۹۷/۴/۲
اونجاها مدیران شدیدا کنترل می شن که افزایش سرمایه از طریق رانت و پارتی بازی و استفاده از موقعیت و آقازادگی و داشتن ژن خوب و دست اندازی به اموال عمومی نباشه حتی برای استفاده ی شخصی از وسیله ی دولتی یا مکالمه شخصی با تلفن دولتی محاکمه می شن شما لطفا آدرس غلط نده در ایران اگه پارتی نداشته باشی و آقازاده نباشی یه به پارتی دار و آقا زاده وصل نباشی در تمام عمر خودت و هفت نسل بعدت باید بدبختی بکشن کجای کاری داداش
ناشناس۳۹۸۹۸۴۱۶:۰۵:۳۰ ۱۳۹۷/۴/۲
الان ترامپ اشراف امریکا نیست ؟
ناشناس۳۹۸۶۹۷۱۳:۴۰:۲۱ ۱۳۹۷/۴/۲
کی میگه مدیران اروپایی از اشراف هستند فکر کنم از پای ماهواره تکون نمیخوری
ناشناس۳۹۸۹۱۷۱۵:۳۶:۰۴ ۱۳۹۷/۴/۲
ما ماهواره نداریم جوک سیاسی هم نگو
ناشناس۳۹۸۹۲۷۱۵:۳۹:۳۳ ۱۳۹۷/۴/۲
مدیران فعلی شاید خیلی هاشون مدیریت بلد نباش و مدیران فعلی اشرافی نیستن این ترفند سیاسی نخ نما شده که احمدی نژاد ازش استفاده کرد و دیگر اثر ندارد
ناشناس۳۹۸۹۴۱۱۵:۴۵:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۲
الان ترامپ اشراف نیست در امریکا ؟
علی طاهری۳۹۸۷۸۳۱۴:۲۵:۱۷ ۱۳۹۷/۴/۲
اولا آنها شرکای تجاری خود را دارند و نیاز به تغییر شرکای تجاری درونی ندارند. در ثانی چرا همیشه کشور ایران را با کشورهای فوق پیشرفته مثل آمریکا و آلمان و یا کشورهای کوچیک تحت سلطه مثل ژاپن و کره جنوبی مقایسه میکنید و نتیجه میگیرید که اوضاع ایران اسف بار است. برای تمرین هم که شده با کشورهای در حال توسعه نسبتا مستقلی مانند برزیل، ترکیه، و حتی چین مقایسه کنید. و حتی کشورهایی اروپایی مانند آلبانی، یونان و نظایر اون هم میتونه مثال های خوبی برای تمرین جدید باشه.
ناشناس۳۹۸۸۶۰۱۵:۰۱:۰۸ ۱۳۹۷/۴/۲
اینجا اگه فاصله پولدار و فقیر 12 الی 14 برابر هست در امریکا و کشورهای غربی این فاصله طبقاتی 50 الی 100 برابر هست.مثلا یک خانواده ضعیف در ایران ماهانه یک میلیون و پانصد دارمد داره خانواده های پولدار ماهانه بیست میلیون و خانواده های فوق سرمایه دار ماهانه 200 میلیون . ولی در امریکا خانواده ضعیف ماهانه چهار میلیون دارمد داره ولی خانواده پولدار ماهانه 200 میلیون و فوق سرمایه دار ماهانه 20 میلیارد. فاصله طبقاتی متاسفانه هم در ایران هست و هم در غرب ولی در غرب بیشتره. ولی حداقل سطح درامد در غرب بیشتر از ایرانه. علتش هم اینه که قدرت سیاسی و رسانه ای دست سرمایه داران در تمام دنیاست.
ناشناس۳۹۸۹۴۵۱۵:۴۷:۵۲ ۱۳۹۷/۴/۲
پس مردم امریکا و اروپا در فقر و بد بختی هستن و ما خوش بخت هستیم با دلار 7500 تومنی نه ؟
ناشناس۳۹۸۶۹۹۱۳:۴۱:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۲
احسنت بر شما
ناشناس۳۹۸۷۰۵۱۳:۴۸:۰۳ ۱۳۹۷/۴/۲
تحلیل خوبی بود که البته هم موید تفکر اقتصاد مقاومتی و درون زا ست که سالیانی است توسط اول شخص حکومت مطالبه می شود و هم مردم سالاری دینی که مردم بواقع پشتیبان و حامی حکومت هستند.
علی طاهری۳۹۸۷۹۵۱۴:۲۸:۴۴ ۱۳۹۷/۴/۲
همه این صحبتها و تحلیل ها درست است و راه نجات کشور با فرض قبول ایدئولوژی کلان آن، همین است که فرمودید. ولی بخش قابل توجه ای از مردم و به تالی آن دولت خواهان تغییر ایدئولوژی کلان هستند و در این راه برخی از مدیران میانی و حتی بعضا ارشد دولت سخت مشغول ناراضی کردن بیشتر مردم برای افزایش فشار برای قبول برجام های 2و 3 و منطقه ای هستند.
ناشناس۳۹۸۹۱۲۱۵:۳۵:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۲
اره زمان احمدی نژاد هم شما برنامه ریزی کردید که همه چیز 4 برابر شد ؟
ناشناس۳۹۸۸۸۴۱۵:۲۱:۳۱ ۱۳۹۷/۴/۲
امامان ما وبزرگان دین ما هیچ کدام فقیر وبی اصل ونصب نبودند بزرگ زادگی از محسنات وبه نوعی لازمه حاکمان است چرا که چشم ودل سیرند و وقتی بر مسند می نشینند فریب مال دنیا را نمی خورند وبه مال اندوزی نمی پردازند ! هیچ چیز بدتر از حاکمان گرسنه نیست !
احمد۳۹۸۹۰۱۱۵:۳۰:۴۹ ۱۳۹۷/۴/۲
تشکر از اقای سید احسان خاندوزی بخاطر این تحلیل قابل استفاده
ناشناس۳۹۸۹۶۷۱۵:۵۸:۰۸ ۱۳۹۷/۴/۲
علت افزایش قیمت خورد هیچ ربطی به نقدینگی نداره علت افزایش قیمت خودرو تحریم کشور و بالا رفتن نرخ دلار .حداقل 50% قطعات وارداتی هستن . رفتن پژو از ایران 2008 رو چند برابر کرده ؟ حالا برید ببنید چرا مردم سوئیس به یارانه ها نه گفتن و شما بله !
مهرداد۳۹۹۲۳۱۱۸:۲۳:۱۳ ۱۳۹۷/۴/۲
کو گوش شنوا
همراه کارتبانک آیندهملاصدرا-دی جی ثبتطاقچه

پربحث‌های امروز

 1. عامل سردرد تنشی را بشناسید

 2. جمله روشنی بخش امام خمینی (ره) درباره رمز پیروزی  

 3. ۳ دستور مهم اقتصادی در یک ماه

 4. آخرین وضعیت سلامتی سپند امیرسلیمانی

 5. علی کریمی استقلالی شد

 6. رادیو جای تلویزیون را گرفت + عکس

 7. ۶ گام برای رونق تولید و رهایی از مصائب اقتصاد نفتی و رهایی از تحریم‌ها

 8. پنج شگفتی جام جهانی ۲۰۱۸ را بشناسید

 9. صحبت‌های کدخدایی در مورد رد صلاحیت مینو خالقی پس از انتخابات + فیلم

 10. ساز و کارهای جدید برای دریافت ارز دولتی

 11. ترامپ برای دیدار با پوتین وارد فنلاند شد

 12. همیشه دست یک زن در میان است

 13. طرحی جدید برای ایجاد بحران در عراق

 14. توصیه رئیس فیفا: اول از همه هیرو را در آغوش بگیرید

 15. بی‌تدبیری در بازسازی و ناامیدی از آینده در سرپل‌ذهاب

 16. رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی: از درون مرده‌ام

 17. ضرب الاجل کی‌روش تمام شد

 18. امضای قرارداد علی کریمی با استقلال در «تایم» همیشگی آبی‌پوشان

 19. چرا مدیر پیام‌رسان سروش، «تلگرام» نصب کرد؟

 20. معلمان درباره حذفیات فیش حقوقی چه می‌گویند؟

 21. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

 22. آخرین عناوین روزنامه‌های ورزشی

 23. آخرین عناوین روزنامه‌های سیاسی

 24. برجام اروپایی و پیچیدگی آمریکا

 25. «مریم رجوی» به دام کلاه سفیدها افتاد

پربحث‌های دیروز

 1. یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شد

 2. آخوندی: در شرایط اقتصادی بسیار سختی هستیم

 3. جزئیات نامه دوم شریعتمداری به روحانی + عکس

 4. ۱۱ مدیر دولتی پاداش نجومی گرفتند

 5. زندگی دوگانه «لاکچری‌»های انقلابی؛ حزب‌اللهی‌های «برندپوش»

 6. نقش ایران در دیدار تاریخی پوتین و ترامپ/ چرخش رئیس جمهور روسیه در قبال تهران به سمت واشنگتن؟

 7. جلسه مهم رهبر انقلاب با اعضای دولت 

 8. آقای «خ» کجاست؟

 9. محمود صادقی : عملکرد دولت بخصوص در بخش اقتصادی قابل قبول نیست/ مجلس از ابزار خودش برای تغییر کابینه استفاده می‌کند

 10. وزیر دولت اصلاحات: بهتر است دولت روحانی استعفا دهد

 11. همه جور دستگاهی برای مبارزه فساد داریم؛ سامانه‌های پیشگیری جزیره‌ای عمل می‌کنند/افرادی که ارز گرفتند و تخلف کردند قابل ترحم نیستند/دولت هیچ خط قرمزی ندارد

 12. جدول ثابت قطعی برق تهران منتشر شد + جدول

 13. با افزایش دوباره قیمت، سکه به ۲ میلیون و ۸۹۶ هزار تومان رسید + قیمت ارز

 14. تیم اقتصادی دولت باید پاسخگوی مشکلات باشد

 15. افزایش چشمگیر مصرف بنزین از سال ۹۲ + نمودار

 16. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد: مشکلات اقتصادی نتیجه سومدیریت است نه تحریم

 17. حاشیه‌های اهدای جام جهانی؛ اقدام جالب رئیس جمهور کرواسی و اتفاقی که همه را غافلگیر کرد!

 18. محسنی‌اژه‌ای: سلطان سکه "حمید مظلومی" است، او سال ۹۱ هم دستگیر شده بود/ دو برادری که بیست و چند میلیون ارز گرفته‌اند برای واردات کاغذ

 19. گرما ایران را در برمی گیرد / نگرانی از تامین برق ایران در چهارمین هفته تابستان

 20. فروش اقساطی قبر در بهشت زهرا

 21. خبر محسنی اژه‌ای از دستگیری ۵۰ بدهکار بزرگ بانکی

 22. واکنش سخنگوی قوه قضائیه به پخش مستند بیراهه: پخش این کلیپ با اجازه قاضی نبوده است

 23. یادداشت کیهان؛ اگر مائده دانمارکی بود!

 24. وقتی ما ایرانی ها بدنبال توسعه، بدون کار کردن هستیم

 25. محسنی اژه‌ای: افراد مرتبط با بانک مرکزی ۷ میلیون دلار ارز گرفتند/ پرونده شکایت توکلی از سیف تشکیل شده/ در مورد پخش اعترافات در مستند بیراهه از طرف قوه قضاییه دستوری داده نشده است

پربحث‌های هفته

 1. هیاهو موثر نیست

 2. کریمی قدوسی به الف خبر داد؛ خروج سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور

 3. یک اشتباه راهبردی در جنجال خانم مائده

 4. آیا جهانگیری به پایان خط رسیده است ؟

 5. مائده هژبری با تتلو به استانبول رفت/برگزاری کنسرت مشترک این دو نفر!  

 6. حاشیه ای بر سفر مهم ولایتی به روسیه و دیدار با پوتین

 7. پشت پرده تاسف‌آور اخراج ۲ دیپلمات ایرانی از هلند

 8. جهانگیری: شرایط کشور خطیر است، اما به این معنا نیست که نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم/ صادرات نفت ایران هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد / همه باید اختلافات خود را کنار بگذاریم

 9. توکلی: «سیف» باید عزل شود/ تخصیص ارز به شرکت ۲۶ روزه، خیانت در امانت است

 10. هر دم از این باغ بری می‌رسد

 11. جزییات برخورد تانکر سوخت با اتوبوس در سنندج/ ۱۳ نفر جان باختند/ ۳ روز عزای عمومی در کردستان/ سواستفاده چند آشوبگر + فیلم

 12. توکلی: اگر مبارزه با فساد را سیاسی کنیم سیستم فلج می‌شود/ به جای اینکه یکدیگر را متهم کنیم بهتر است برای مبارزه با فساد همکاری کنیم/ حقوق‌ برخی مدیران غیرقانونی پرداخت می‌شود

 13. اقتصاد مردم بنیان و آفتی به نام افزایش نقدینگی/شاه‌کلید قفل نقدینگی چیست؟

 14. دستور دریافت مالیات از خریداران عمده سکه و ارز و واردکنندگان خودرو صادر شد

 15. یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شد

 16. بازار نفت ایران و تاثیر سفر ولایتی به مسکو

 17. واکنش فضای مجازی به مستند پخش‌شده از رقاص‌های اینستاگرامی/ یکی بر سر «شاخ»ُ بُن می‌برید

 18. روحانی: شرایط امروز فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی است/ افرادی داریم که دلالی کرده و به قانون بی‌توجهی می‌کنند/ در داخل خود آمریکا نیز مشکلاتی وجود دارد

 19. توکلی: اگر درباره مفسدان واضح صحبت شود باعث می‌شود هزینه تن دادن به فساد برای افراد زیاد شود/ از پیشنهاد آقای جهانگیری استقبال می‌کنم

 20. افغانستانی‌ها برای ترک ایران صف کشیدند + عکس

 21. ریشه مشکلات اقتصادی از درون است، نه.../ نیازمند شفاف سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی

 22. معاون وزیر رفاه:درآمد ۱.۶ میلیون ایرانی‌ کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد

 23. آخوندی: در شرایط اقتصادی بسیار سختی هستیم

 24. واکنش فغانی به انتشار تصاویر خوش‌وبش او با داور زن  

 25. رائفی پور: بحران جنسی جامعه را فراگرفته/ مسئوان برای تسهیل ازدواج کاری نمی کنند

پربحث‌های دیروز

 1. یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شد

 2. آخوندی: در شرایط اقتصادی بسیار سختی هستیم

 3. جزئیات نامه دوم شریعتمداری به روحانی + عکس

 4. ۱۱ مدیر دولتی پاداش نجومی گرفتند

 5. آقای «خ» کجاست؟

 6. همه جور دستگاهی برای مبارزه فساد داریم؛ سامانه‌های پیشگیری جزیره‌ای عمل می‌کنند/افرادی که ارز گرفتند و تخلف کردند قابل ترحم نیستند/دولت هیچ خط قرمزی ندارد

 7. با افزایش دوباره قیمت، سکه به ۲ میلیون و ۸۹۶ هزار تومان رسید + قیمت ارز

 8. تیم اقتصادی دولت باید پاسخگوی مشکلات باشد

 9. افزایش چشمگیر مصرف بنزین از سال ۹۲ + نمودار

 10. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد: مشکلات اقتصادی نتیجه سومدیریت است نه تحریم

 11. محسنی‌اژه‌ای: سلطان سکه "حمید مظلومی" است، او سال ۹۱ هم دستگیر شده بود/ دو برادری که بیست و چند میلیون ارز گرفته‌اند برای واردات کاغذ

 12. گرما ایران را در برمی گیرد / نگرانی از تامین برق ایران در چهارمین هفته تابستان

 13. خبر محسنی اژه‌ای از دستگیری ۵۰ بدهکار بزرگ بانکی

 14. توکلی: دستور روحانی در برخورد با متخلفان به موقع است/ دولت برای خروج از مشکلات باید تدبیر کند

 15. ایران چگونه می‌تواند آمریکا را با نفت به دردسر بیاندازد؟

 16. قیمت روز مسکن در تهران

 17. سخنگوی دستگاه قضا: فرار متهم موسسه ثامن الحجج صحت ندارد/ شکایت از رئیس بانک مرکزی واصل شده است

 18. بهمنی: سه نرخ رسمی ارز در کشور وجود دارد

 19. خرید و فروش کارت سوخت با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان

 20. خرید و فروش کارت سوخت با قیمت 30 تا 50 هزار تومان

 21. واردات نفت کره‌جنوبی از ایران ۴۰ درصد کاهش یافت

 22. رئیس اتاق: تک‌نرخی شدن ارز جواب نداد/نگرانی مردم برای گرانی‌ها به حق است، اما به بازاریان ربطی ندارد

 23. انتقاد از بانک مرکزی برای پنهان‌کاری ارزی سفرهای خارجی

 24. برای خرید پژو ۴۰۵ چقدر باید هزینه کرد؟+جدول

 25. ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی متوقف شد

پربحث‌های هفته

 1. کریمی قدوسی به الف خبر داد؛ خروج سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور

 2. جهانگیری: شرایط کشور خطیر است، اما به این معنا نیست که نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم/ صادرات نفت ایران هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد / همه باید اختلافات خود را کنار بگذاریم

 3. توکلی: «سیف» باید عزل شود/ تخصیص ارز به شرکت ۲۶ روزه، خیانت در امانت است

 4. توکلی: اگر مبارزه با فساد را سیاسی کنیم سیستم فلج می‌شود/ به جای اینکه یکدیگر را متهم کنیم بهتر است برای مبارزه با فساد همکاری کنیم/ حقوق‌ برخی مدیران غیرقانونی پرداخت می‌شود

 5. اقتصاد مردم بنیان و آفتی به نام افزایش نقدینگی/شاه‌کلید قفل نقدینگی چیست؟

 6. دستور دریافت مالیات از خریداران عمده سکه و ارز و واردکنندگان خودرو صادر شد

 7. یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شد

 8. بازار نفت ایران و تاثیر سفر ولایتی به مسکو

 9. روحانی: شرایط امروز فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی است/ افرادی داریم که دلالی کرده و به قانون بی‌توجهی می‌کنند/ در داخل خود آمریکا نیز مشکلاتی وجود دارد

 10. ریشه مشکلات اقتصادی از درون است، نه.../ نیازمند شفاف سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی

 11. معاون وزیر رفاه:درآمد ۱.۶ میلیون ایرانی‌ کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد

 12. آخوندی: در شرایط اقتصادی بسیار سختی هستیم

 13. گزارش رئیس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف خودروهای وارداتی/ دولت فساد‌ستیزی را از خود آغاز می‌کند/درخواست از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی فوری و مجازات متخلفان و بازگشت سودهای نامشروع

 14. جزئیات نامه دوم شریعتمداری به روحانی + عکس

 15. ۱۱ مدیر دولتی پاداش نجومی گرفتند

 16. احتمال تجدیدنظر آمریکا درباره تحریم‌های نفتی ایران؛ خریداران زیر بار تحریم‌ها می‌روند؟

 17. هشدار جدی؛ شبکه برق در وضعیت بحرانی قرار گرفت/ رکورد مصرف برق شکست

 18. آقای «خ» کجاست؟

 19. نوبخت: از تحریم‌ها با موفقیت عبور می‌کنیم

 20. مشاور آخوندی: روستایی‌ها بخاطر مسکن مهر چوپانی را رها کردند

 21. نماینده مجلس مطرح کرد؛ جزئیات پاداش ۳۰۰ میلیون تا ۱ میلیاردی دولت

 22. پزشکیان: باید اعلام «جنگ اقتصادی» شود

 23. معاون شریعتمداری: بساط رانت‌ها برچیده می‌شود/احتکارگران پشیمان می شوند/آرامش بازارهای کالا در هفته‌های آینده

 24. ریشه مشکلات کامیونداران کجاست؟

 25. آغاز به کار بازار ثانویه ارز از فردا

آخرین عناوین