تغییر شرکای راهبردی حکومت

سید احسان خاندوزی،   3970402080 ۲۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴۷ تکراری یا غیرقابل انتشار
تغییر شرکای راهبردی حکومت

حاکمان اگر اندکی غفلت ورزند، حکومت طبقه خواص و اشراف خود را می زاید و می پرورد، حکومت بیش از هر چیز می تواند به آریستوکراسی تبدیل شود: چه خواص سیاسی و اشراف اقتصادی، چه خواص نظامی و اشراف مذهبی.

در جنگ سرد اگر کشوری تحت الحمایه یک اردوگاه (شوروی یا آمریکا) قرار می گرفت، بلحاظ نظامی و دفاعی خود را در حاشیه امن می دید زیرا تعدی به آن، به مثابه تجاوز به اردوگاه شرق یا غرب بود و با پاسخ شدید اردوگاه مقابل مواجه می شد، در آن دوران یک راه برای نجات از تهدیدهای امنیتی، تغییر موضع عدم تعهد و پیوستن به شرکای راهبردی یک اردوگاه بود. کشورهایی که می خواستند با تمسک به ایده لاشرقیه و لاغربیه، به معنای واقعی کلمه مستقل باشند، یعنی سیاستشان را در خدمت به منافع فلان اردوگاه تعیین نکند، می بایست در بی پناهی بین المللی هزینه گزاف امنیتی می پرداختند، چه رسد که غیر از استقلال سیاسی، پیام الهام بخش و رهایی بخش دیگری نیز در عرصه مصاف تمدنی می داشتند.                                                                                                                                                                                                                          

 1. قریب هشت سال جنگ تحمیل شده به ایران، هزینه استقلال و تمام پیامهای انقلاب اسلامی بود، اما به شکل عجیبی، نظام نوپا و تهی دست ما توانست بدون یک وجب امتیازدهی، از بوته امتحان گردن افراخته و سربلند بیرون آید. روح معنوی، جمع گرا و ایثارگر قطعا بخش مهمی از رمز موفقیت ما بود اما به جهت مناسبات نهادی و قواعد حکمرانی، راز این تجربه را باید در چه چیز جست؟ امروز که نظام تنومندتر و دستش پرتر است، چه عنصری را از دست داده ایم که کثیری گمان می کنند چاره ای جز تمکین در برابر اردوگاه فرانو نداریم؟ کاستی در کجاست که اگر برای استقلال تصمیم گیری کشور (چه در فناوری هسته ای و موشکی و چه سیاستهای منطقه ای) این بار تحت جنگ اقتصادی قرار بگیریم، کثیری از اکنون نظام را به بالابردن دست، توصیه می کنند؟                                                                                                                                                           
 2. سیستم اجتماعی بدون نقاط اتکاء نمی تواند داوم و قوام داشته باشد، اگر بنا شد که اردوگاه خارجی نقطه اتکاء نباشد، به ناچار باید در داخل به دنبال آن باشیم. به قول یکی از صاحبنظران توسعه، جمهوری اسلامی در دهه نخست حیاتش، دو طبقه را شریک راهبردی خویش قرار داده بود: مولدها و فرودستها. اکثر سیاستهای کشور برای توانمندکردن و حمایت عاقلانه از تولیدکنندگان اقتصادی و طبقه متوسط و پایین، تنظیم شده بود. مقصودم از طبقه متوسط و فرودست تنها فقراء و محرومین روستاها و حاشیه نشین ها نیست، بلکه طبقه متوسط به معنای صاحبان تحصیلات و درآمد مانند دانشگاهیان، مشاغل اداری و کارگری و غیره نیز هست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       البته در آن آشفته بازار یک نظام نوپا، مثالهای نقض برای سیاستهایی که ضدتولید عمل می کردند، وجود داشت مثل تثبیت ده ساله نرخ ارز اسمی یا برخی دولتی سازی های غیرضرور، اما همانها نیز ذیل گفتمان حمایت از مولدها و فرودستها مطرح می شد. از سیاستهای تعرفه ای، مالیاتی، بانکی و قراردادهای کار گرفته تا تاسیس نهادهای توانمندسازی اجتماعی مانند جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، بهبود رایگان سلامت و بهداشت، بنیاد مسکن، کمیته امداد و تضمین حداقل سفره مردم از طریق کوپن و نهایتا تا زیست فردی و سلوک شخصی سیاستمداران، در اغلب موارد پیام جذب مولدها و طبقه متوسط و فرودست صادر می شد و پیام دفع فرصت طلبها و غیرمولدها. سنسورهای جامعه ایرانی، پیام این حمایت و قرابت را به خوبی درک می کرد و متقابلا حاضر بود حتی اگر روزهای خطر هشت سال پرخون به طول بینجامد، پشت «نظام خود» و امام خود را خالی نکند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 3. این مناسبات دوسویه، از ابتدای دهه 1370 به تدریج شکل دیگری گرفت. حاکمان اگر اندکی غفلت ورزند، حکومت طبقه خواص و اشراف خود را می زاید و می پرورد، حکومت بیش از هر چیز می تواند به آریستوکراسی تبدیل شود: چه خواص سیاسی و اشراف اقتصادی، چه خواص نظامی و اشراف مذهبی. فوکویاما در کتاب اخیر خود از این واقعیت تحت عنوان «حامی پروری» نام می برد و معتقد است زوال نظم سیاسی ایالات متحده در سالهای اخیر نیز به دلیل همین عنصر است. ما از نظامی که ریشه در مردم فرودست و طبقه متوسط و تولیدکنندگان داشت، با چرخشی آرام به یک سیستم حامی پرور از طبقات اشراف و خواص حرکت کردیم: هم به جهت انواع خواص متکبری که مردم به تدریج احساس می کردند «نظام برای آنهاست» و حق دارند برای قدرت و منفعت خود، دست به هر کاری بزنند و هم از باب الگوی یک سرمایه داری دولت زده، سیاست زده و مبتنی بر فرصت طلبی غیرمولدها (مانند سفته بازان ارز و مستغلات، تولیدکنندگان مبتنی بر رانتهای غیرپاسخگو، وارد کنندگان انحصارگر کالاهای خاص، فرارکنندگان مالیاتی و امثالهم).                                                                                                                                                                       
 4. جامعه ایرانی دو بار به طور جدی، با رای ایدئولوژیک خود تلاش در تغییر اوضاع نمود: نخست در دوم خرداد 76 در واکنش به طبقه جدید اقتصادی ای که گمان می رفت به جهت تکصدایی، مسیر استنشاق سیاسی کشور را تنگ کرده بود، دوم در سوم تیر 84 در واکنش به انحصار قدرت نزد کلیه خواص نوظهور (در برابر طبقه متوسط و فرودست) و فساد ایشان. این دو تلاش گرچه در ابتدا برکاتی داشت اما به دلایل متفاوتی نافرجام ماند. مجالی دیگر لازم است برای اینکه تبیین شود که اولا چرا (برخلاف نارضایتی فاصله گرفتن از طبقه متوسط و فرودست) هیچگاه فاصله گرفتن از منافع تولیدکنندگان منشا تغییر رای و چرخه های سیاسی نبوده است و ثانیا چرا بیست و دو خرداد 92 اساسا نمودی از رای ایدئولوژیک جامعه ایرانی و با نگاه به مناقشات درون کشور محسوب نمی شود.                                                                                                                                     
 5. لازم به یادآوری نیست سیستمهایی که آرام آرام شرکای راهبردی داخلی را از خودشان بیگانه ساخته اند، ناچارند به دنبال نقطه اتکاء بیرونی باشد. حکومتهای منطقه خلیج فارس را نگاه کنید، چاره ای جز توسل به دامان ایالات متحده ندارند. حرف دولتمردان آمریکا یک واقعیت است که گفته اند اگر ساعتی آمریکا دستش را از پشت شاهان منطقه کنار بکشد، این مترسکهای پوشالی سقوط خواهند کرد.                                                                                                                                                                                                                                                               
 6. حال ثمره فرضیه این نوشتار یعنی تغییر نامحسوس و تدریجی شرکای راهبردی نظام چیست؟ طبقه متوسط و فرودست و طبقه مولدها، نقاطی هستند که می توان با اتکاء به آنها به دوام و قوام سیستم اجتماعی امید داشت زیرا اکثریتی هستند که بار بر دوش می کشند، اما اقلیت اشراف (سیاسی، اقتصادی، مذهبی و نظامی) که کمتر از یک هزارم جمعیت اند و طبقه غیرمولد که باری بر دوش جامعه اند و تنها به منافع اقتصادی کوتاه مدت خویش (نه توان تولید بلندمدت کشور و ایجاد اشتغال و صادرات و غیره) می اندیشند اساسا فاقد چنین قابلیتی هستند. به تعبیر امیر مومنان عمود دین و پشتیبان در برابر دشمن، عامه امت هستند نه خواص. به بیان دیگر نتیجه چرخش سی ساله و تغییر شرکای راهبردی، کاهش قدرت مقاومت ملی است، مفهومی که اقتصاد مقاومتی تنها یکی از مولفه های آن است. آری ما سالهاست نادانسته از طریق حکمرانی ای که نتیجه اش ضعیف ساختن مولدها و ضعیف ساختن طبقه متوسط و فرودست است، دست به کار تضعیف قدرت مقاومت ملی هستیم.                                                                                                                                                                                                                                                     
 7. ما چگونه ناخواسته توان مقاومت ملی را تحلیل برده ایم؟ بروکراسی کشور اولا بیش از همه به زنجیر پای بخش تولید تبدیل شده و ثانیا اخبار فسادهای بروکراتها نیز تنها به دفع بیشتر طبقه متوسط و فرودست انجامیده، این یعنی ناراضی ساختن هر دو شریک راهبردی حکومت (مردم و تولیدکنندگان). مقامات کشور حتی آنجا که بر سپرده گذاران موسسات کذایی منت می گذارند که الف هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به آنها داده اند، نمی گویند که در زمان چشمهای بسته بانک مرکزی 10 برابر الف را طی سالهای گذشته، سهامداران عمده به نام اطرافیان خود تسهیلات گرفته اند. اینها یعنی فربه کردن قاشقها و منت گذاشتن بر سر چنگالهای شکم خالی. جامعه ای که اکنون بیش از دهه های قبل دانش آموخته دانشگاهی دارد و با شبکه های اجتماعی، بیش از هر زمان در معرض تحولات جهان و داخل است، انتظارش برای پتانسیلهای بهره وری، کارایی سیاستها، انتخابهای آزاد، تعامل فرهنگی، شفاف شدن حکمرانی و کاهش فساد و رانت، در اوج است اما عملکرد قوای کشور، همچنان مندرس باقی مانده است، از این شکاف چه پیامی جز دفع شرکای راهبردی حکومت به گوش می رسد؟ سلوک فردی و زیست خانوادگی حکمرانان نیز که در دهه نخست، موتور همپیوندی با طبقه متوسط و فرودست بود اکنون به موتور مخالف پروری تبدیل شده است (مثل ماجرای اخیر ویلای لواسان) و این پیام را منتقل می کند که اگر قرار است روزهای سخت در راه باشد، چرا باید بار آن تنها بر دوش ما مردم باشد؟ چرا باید آقایان در ماه های اخیر به فکر خروج سرمایه هایشان باشند و مردم بر دوش کشنده تحریم ها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 8. مردم این سرزمین تجربه موفق مقاومت تهی دستانه را دارند زمانی که خود را شریک راهبردی و اول حکمرانان می دیدند. در کنار روح معنوی و اسلامی، کامیابی جنگ ما محصول نهادسازی برای توان مقاومت ملی نیز بود. نبرد اقتصادی هم اینچنین است: امنیت ملی اگر نخواهد بر پایه راضی کردن قدرتهای جهانی استوار شود، چاره ای ندارد جز راضی کردن شرکای راهبردی داخلی: راهی نیست جز بازگشت به تولیدکنندگان و طبقه متوسط و فرودست، تا زمان هست باید سیاستها را دگرگون ساخت، بروکراسی را نیز، زیست حاکمان را هم. از همه چیز باید بوی بازگشت به مردم و بازگشت به تولید، به مشام برسد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 9. چهل روز از شروع ساعت شمار احیاء تحریمها گذشت. بهتر است عدم اتخاذ برنامه اقتصادی جدی توسط دولت را نشانه انفعال تا اثربخشی تحریمها و تمایل به برجام دوم ندانیم، بلکه دولت هنوز تکلیف خویش را نمی داند: با شرکای کنونی حاکمیت، چشم اندازی برای ایستادن نیست، الگوهای متعارف رشد اقتصادی جوابی برای این وضعیت ندارند: غیرمولدها و طبقه اشراف جمهوری اسلامی در اتمسفر دیگر، امکان حیات ندارند.

اما تجربه می گوید اگر شرکای راهبردی حکومت تغییر کنند، اگر میانه مردم و مولدها بشوند مدار سیاستها، نه تنها ایستادن بلکه رشد اقتصادی نیز میسر است.

می توان فهرستی از اصلاحات در تسهیل قوانین و مجوزهای کسب و کار، مقررات شفافیت مالی و اقتصادی از جمله در خصوص مدیران، صداقت خبری در رسانه ملی، حذف هر رویه انحصارآفرین و رانت زا از واردات گرفته تا قراردادها گرچه به مذاق اشراف مذهبی و نظامی و سیاسی خوش نیاید، یکپارچگی تمام بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی سریع فرار مالیاتی تجار و پزشکان و غیره، تصویب پایه مالیات بر عایدی سرمایه جهت مقابله با سفته بازی زمین و طلا و ارز، ارائه سازوکار جذاب تامین مالی پروژه ها توسط پس اندازهای مردم، وفاق بر سیاست صنعتی دقیق و میان مدت با روش حمایت هوشمند، نظارت شدید، موثر و برخط بر عملکرد بانکها و مجازات زامبی ها، یکپارچه سازی و کارامدسازی نهادهای حمایتی و پاسخگوسازی برای مبارزه با فقر، یکپارچه سازی بنیادها و کارآمدسازی و پاسخگوساختن آنها، اجرای قوانین تعارض منافع در تمام بخش عمومی و امثالهم پیشنهاد داد که موجب آزادشدن نیروی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی می شود. همه اینها ابتدا متوقف است بر آن تصمیم تاریخ ساز.

 

 *عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

عناوین مرتبط

۱۲ آبان ۱۳۹۷بتن‌‌ریزی در روزنه‌‌های مذاکره
۱۰ مهر ۱۳۹۷ماجرای "مرا ببوس..."
۵ مهر ۱۳۹۷استراتژی امام خمینی(ره) برای غلبه بر تحریم‌ها
۱ شهریور ۱۳۹۷یک دسته آن بالاها بنشینند مرفه، یک دسته هم این زاغه‌نشین‌های تهرانی  
۲۹ تیر ۱۳۹۷معاون کرباسیان اعلام کرد: دولت در حال تدوین طرح بسته‌های امنیت غذایی با توجه تحریم‌‌ها است
۱ تیر ۱۳۹۷احمد توکلی در پاسخ به درخواست یک روزنامه‌نگار: دیده‌بان شفافیت و عدالت به همه ایرانیان ضدفساد تعلق دارد/ اگر اسنادی در مورد بدهی میلیاردی ایران مال به دست آید، پیگیری می‌کنیم
۳۰ خرداد ۱۳۹۷فیروزآبادی ویلای لواسان را تحویل داد
۳۰ خرداد ۱۳۹۷قرار بود حکومت‌مان، رنگ و بوی علی را داشته باشد  
۵ خرداد ۱۳۹۷حریری: مشکل تولید مالیات، قاچاق، بیمه و سود بانکی نیست، ۳۰ سال رانتخواری است
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷روحانی هنرهای خاتمی، هاشمی و احمدی‌نژاد را یکجا دارد/ کشور ما رانت بین قدرت و ثروت یک رانت رسمیت یافته برای برخی مسئولان است
۱۳ اسفند ۱۳۹۶در برنامه تیتر امشب؛ موضوع اشرافیت در بین مسئولان با حضور دکتر توکلی و اسماعیلی بررسی می‌شود
۲۴ بهمن ۱۳۹۶محسن هاشمی: اتهام رانت‌خواری‌ به جامعه نزنیم

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۹۸۴۲۱۱۱:۲۰:۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲
این بازی اشرافی این حرفا قدیمی شده :)) مال سال 57
ناشناس۳۹۸۶۰۸۱۲:۵۲:۳۱ ۱۳۹۷/۴/۲
کاخ نشین رو یادت رفت
ناشناس۳۹۸۴۳۸۱۱:۲۷:۰۸ ۱۳۹۷/۴/۲
اغاز دوران مرحوم رفسنجانی، شروع اشرافی گری در کشور بود...که به تدریج این طبقه اشرافی به اژدهای هفت سری تبدیل شده که هم پول دارد ، هم ۳۲ سال دولت دستش بوده ، هم رسانه دارد و حمایت رسانه ای و سیاسی خارجی را همراه دارد...این طبقه تبدیل شده به ماشین تولید نارضایتی در کشور و خنده دار این است که خود ژست اپوزسیون هم می گیرد و برای مردم که قربانی خود همین طیف هستند ، اشک تمساح هم می ریزد..!! مردم هم در حاکم شدن این طیف بی تقصیر نیستند..مثلا می بینند که کاندید این طیف رسما از واردات دختر مظلوم وزیر حمایت می کنند ، و یا لیست این جریان ۲ میلیاردی بسته شده ، اما هیجانی رای می دهند... این طیف اشرافی هم خیالش راحت است و اصلا نیازی به کار شبانه روزی برای مردم نمی بیند ، با گفتمان « بزن و برقص» و شبکه رسانه ای داخلی و خارجی خود و هیولا سازی از مخالفان خود ، راحت برای حقوق های نجومی و لیست های میلیاردی شون بیعت می گیرند.. از ماست که بر ماست..
ناشناس۳۹۸۵۰۶۱۲:۰۰:۵۶ ۱۳۹۷/۴/۲
تحلیل دقیقی بود..احسنت..
ناشناس۳۹۸۵۳۳۱۲:۱۶:۴۲ ۱۳۹۷/۴/۲
نه که اون وقت که دولت دست دولت پاکدست مورد حمایت شماها بود همه چیز گل و بلبل بود ؟ همگی سر و ته یه کرباسین این اوضاع اسفبار محصول عملکرد هر دو جناحه الکی فرا فکنی نکنین
حامد۳۹۸۶۳۶۱۳:۰۵:۳۶ ۱۳۹۷/۴/۲
ریشه و شروع داستان آقازاده ها و ژن های برتر نیز در دوران ریاست جمهوری آن مرحوم است.
ناشناس۳۹۸۶۳۹۱۳:۰۶:۱۳ ۱۳۹۷/۴/۲
با همین کلمات کاخ نشین و اشرافی به هاشمی حمله کردن بعد هم احمدی نژاد رو اوردن و همه دیدن چی شد
ناشناس۳۹۸۴۴۴۱۱:۳۲:۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲
مدتهابود چنین مطلبی در الف منتشر نشده بود.....باریکلا الف....کلمه به کلمه اش حق بود....
حسام۳۹۸۴۶۸۱۱:۴۴:۲۴ ۱۳۹۷/۴/۲
بسیا دقیق
ناشناس۳۹۸۴۷۹۱۱:۴۹:۵۳ ۱۳۹۷/۴/۲
بله نسخه نجات همینه ولی گوش نمیدن
ناشناس۳۹۸۵۸۲۱۲:۴۰:۳۹ ۱۳۹۷/۴/۲
در امریکا و فرانسه و انگلیس بسیاری از مدیران به قول شما اشرافی هستن پس چرا اوضاع مردم اونها بد نیست /؟ مشکل جای دیگر است آدرس شما غلط و سیاسی است !
ناشناس۳۹۸۶۸۷۱۳:۳۴:۵۹ ۱۳۹۷/۴/۲
اونجاها مدیران شدیدا کنترل می شن که افزایش سرمایه از طریق رانت و پارتی بازی و استفاده از موقعیت و آقازادگی و داشتن ژن خوب و دست اندازی به اموال عمومی نباشه حتی برای استفاده ی شخصی از وسیله ی دولتی یا مکالمه شخصی با تلفن دولتی محاکمه می شن شما لطفا آدرس غلط نده در ایران اگه پارتی نداشته باشی و آقازاده نباشی یه به پارتی دار و آقا زاده وصل نباشی در تمام عمر خودت و هفت نسل بعدت باید بدبختی بکشن کجای کاری داداش
ناشناس۳۹۸۹۸۴۱۶:۰۵:۳۰ ۱۳۹۷/۴/۲
الان ترامپ اشراف امریکا نیست ؟
ناشناس۳۹۸۶۹۷۱۳:۴۰:۲۱ ۱۳۹۷/۴/۲
کی میگه مدیران اروپایی از اشراف هستند فکر کنم از پای ماهواره تکون نمیخوری
ناشناس۳۹۸۹۱۷۱۵:۳۶:۰۴ ۱۳۹۷/۴/۲
ما ماهواره نداریم جوک سیاسی هم نگو
ناشناس۳۹۸۹۲۷۱۵:۳۹:۳۳ ۱۳۹۷/۴/۲
مدیران فعلی شاید خیلی هاشون مدیریت بلد نباش و مدیران فعلی اشرافی نیستن این ترفند سیاسی نخ نما شده که احمدی نژاد ازش استفاده کرد و دیگر اثر ندارد
ناشناس۳۹۸۹۴۱۱۵:۴۵:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۲
الان ترامپ اشراف نیست در امریکا ؟
علی طاهری۳۹۸۷۸۳۱۴:۲۵:۱۷ ۱۳۹۷/۴/۲
اولا آنها شرکای تجاری خود را دارند و نیاز به تغییر شرکای تجاری درونی ندارند. در ثانی چرا همیشه کشور ایران را با کشورهای فوق پیشرفته مثل آمریکا و آلمان و یا کشورهای کوچیک تحت سلطه مثل ژاپن و کره جنوبی مقایسه میکنید و نتیجه میگیرید که اوضاع ایران اسف بار است. برای تمرین هم که شده با کشورهای در حال توسعه نسبتا مستقلی مانند برزیل، ترکیه، و حتی چین مقایسه کنید. و حتی کشورهایی اروپایی مانند آلبانی، یونان و نظایر اون هم میتونه مثال های خوبی برای تمرین جدید باشه.
ناشناس۳۹۸۸۶۰۱۵:۰۱:۰۸ ۱۳۹۷/۴/۲
اینجا اگه فاصله پولدار و فقیر 12 الی 14 برابر هست در امریکا و کشورهای غربی این فاصله طبقاتی 50 الی 100 برابر هست.مثلا یک خانواده ضعیف در ایران ماهانه یک میلیون و پانصد دارمد داره خانواده های پولدار ماهانه بیست میلیون و خانواده های فوق سرمایه دار ماهانه 200 میلیون . ولی در امریکا خانواده ضعیف ماهانه چهار میلیون دارمد داره ولی خانواده پولدار ماهانه 200 میلیون و فوق سرمایه دار ماهانه 20 میلیارد. فاصله طبقاتی متاسفانه هم در ایران هست و هم در غرب ولی در غرب بیشتره. ولی حداقل سطح درامد در غرب بیشتر از ایرانه. علتش هم اینه که قدرت سیاسی و رسانه ای دست سرمایه داران در تمام دنیاست.
ناشناس۳۹۸۹۴۵۱۵:۴۷:۵۲ ۱۳۹۷/۴/۲
پس مردم امریکا و اروپا در فقر و بد بختی هستن و ما خوش بخت هستیم با دلار 7500 تومنی نه ؟
ناشناس۳۹۸۶۹۹۱۳:۴۱:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۲
احسنت بر شما
ناشناس۳۹۸۷۰۵۱۳:۴۸:۰۳ ۱۳۹۷/۴/۲
تحلیل خوبی بود که البته هم موید تفکر اقتصاد مقاومتی و درون زا ست که سالیانی است توسط اول شخص حکومت مطالبه می شود و هم مردم سالاری دینی که مردم بواقع پشتیبان و حامی حکومت هستند.
علی طاهری۳۹۸۷۹۵۱۴:۲۸:۴۴ ۱۳۹۷/۴/۲
همه این صحبتها و تحلیل ها درست است و راه نجات کشور با فرض قبول ایدئولوژی کلان آن، همین است که فرمودید. ولی بخش قابل توجه ای از مردم و به تالی آن دولت خواهان تغییر ایدئولوژی کلان هستند و در این راه برخی از مدیران میانی و حتی بعضا ارشد دولت سخت مشغول ناراضی کردن بیشتر مردم برای افزایش فشار برای قبول برجام های 2و 3 و منطقه ای هستند.
ناشناس۳۹۸۹۱۲۱۵:۳۵:۱۶ ۱۳۹۷/۴/۲
اره زمان احمدی نژاد هم شما برنامه ریزی کردید که همه چیز 4 برابر شد ؟
ناشناس۳۹۸۸۸۴۱۵:۲۱:۳۱ ۱۳۹۷/۴/۲
امامان ما وبزرگان دین ما هیچ کدام فقیر وبی اصل ونصب نبودند بزرگ زادگی از محسنات وبه نوعی لازمه حاکمان است چرا که چشم ودل سیرند و وقتی بر مسند می نشینند فریب مال دنیا را نمی خورند وبه مال اندوزی نمی پردازند ! هیچ چیز بدتر از حاکمان گرسنه نیست !
احمد۳۹۸۹۰۱۱۵:۳۰:۴۹ ۱۳۹۷/۴/۲
تشکر از اقای سید احسان خاندوزی بخاطر این تحلیل قابل استفاده
ناشناس۳۹۸۹۶۷۱۵:۵۸:۰۸ ۱۳۹۷/۴/۲
علت افزایش قیمت خورد هیچ ربطی به نقدینگی نداره علت افزایش قیمت خودرو تحریم کشور و بالا رفتن نرخ دلار .حداقل 50% قطعات وارداتی هستن . رفتن پژو از ایران 2008 رو چند برابر کرده ؟ حالا برید ببنید چرا مردم سوئیس به یارانه ها نه گفتن و شما بله !
مهرداد۳۹۹۲۳۱۱۸:۲۳:۱۳ ۱۳۹۷/۴/۲
کو گوش شنوا

پربحث‌های امروز

 1. جهانگیری: تصمیم گرفتیم تا کسی سرِ گرسنه بر زمین نگذارد/ ارزش روز سهام عدالت ۱۳ میلیون تومان شده است

 2. افزایش حقوق کارمندان ۲ دستگاه دولتی مجدد به جریان افتاد +سند

 3. نعمتی: واقعیت این است که تحریم‌ها اثر چندانی نخواهد داشت

 4. از تهران چیزی می‌ماند؟/ با آخوندی تا ۱۴۰۰

 5. ۱۰۰ نفر با مدرک غیرمرتبط در شستا/ از تعارض منافع تا ژن‌های خوب در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار را بشناسیم

 6. ربیعی: با جهانگیری آمدم و با جهانگیری هم می‌روم/ دوران تلخی را می‌گذراند/ برای شریعتمداری آرزوی مقاومت می‌کنم

 7. ماجرای یک نفوذی در سپاه دهه ۶۰ + عکس

 8. وضعیت صنعت موشکی ایران بعد از شهادت حسن طهرانی مقدم + تصاویر

 9. سوئیفت بانک ملی امروز قطع می‌شود + سند

 10. افزایش قیمت آب شرب تهرانی‌ها از اول آذر

 11. شریعتمداری: به دلیل تحریم‌ها ممکن است مشکلات ما بیشتر شده باشد اما تلاش مان را بیشتر خواهیم کرد

 12. آیا ابتدای پایان اصلاح‌طلبان نزدیک است؟

 13. توهین به هنرمندان

 14. اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، این کار را غیرقانونی می‌کردند

 15. یکی بخر، دو تا ببر به سبک سایپا!

 16. محسن هاشمی: رد صلاحیت آخوندی و حناچی کذب است

 17. حواشی شغلی به نام "خانم جلسه‌ای"

 18. بازار داغ خرید و فروش کارت‌ سوخت

 19. در مورد حاکمیت دولت بر همه چیز، تا کی در بر همان پاشنه خواهد چرخید

 20. پاسخ بی‌شرمانه پمپئو به توئیت «ظریف»

 21. تهران با آمدن آخوندی «فریز» می‌شود

 22. فاتحه تهران را بخوانیم

 23. پولشویی و فرار مالیاتی در بستر عدم‌شفافیت/ اقتصاد ما شفاف نیست؟

 24. کدخدایی: ایده اولیه شورای نگهبان از فرانسه گرفته شده است/ پاسخ به سوالی درباره سن اعضاء شورا

 25. صیغه اصلاح‌طلبان و روحانی  

پربحث‌های دیروز

 1. ادامه تخریب آیت‌الله یزدی با انتشار تصویری از نوه

 2. تیتر روزنامه استقلال بعد از نایب قهرمانی پرسپولیس در آسیا  

 3. مردم بدانند این جماعت نسبتی با انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ندارند

 4. آخوندی لواسان‌نشین است و خوی اشرافی‌گری دارد

 5. جریان اصلاح طلبی باید پاسخگوی ناکارآمدی دولت کنونی باشد/ اصلاح طلبی را در پای آنها که اصلاح طلب نبودند ذبح کردند/ دو جریان اصلی برای‌‌ نجات خود باید پوست اندازی کنند

 6. بخشنامه عجیب سایپا به مشتریان!

 7. نمک دریا بدترین نوع نمک خوراکی است

 8. دو گزینه نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند

 9. علت اصلی مشکلات اقتصادی ایران چیست؟/ بسیار بعید است تحریم‌ها باعث مشکلی حاد برای ایران شود

 10. خواننده «آمریکا آمریکا» در آمریکا زندگی می‌کند؟ + تصاویر

 11. تخفیف ۷۵ درصدی برای ملکی در سعادت‌آباد به عضو شورای شهر تهران

 12. زاکانی: لاریجانی در مکتب امام می‌لنگد/ جریان انقلابی باید از خواب بیدار شود

 13. خوسوزی پسر ۲۰ ساله مقابل وزارت کار

 14. پیشروی سریع یک ژن خوب/ بازی سران اصلاح طلب با «گزینه های فیک» برای حذف پسر هاشمی/ دلیل بازداشت وزیر سابق/ سند برای رد ادعای آخوندی/ راه پیروزی بر ترامپ از داخل کشور می گذرد

 15. قتل هوادار استقلال در پایان فینال لیگ قهرمانان آسیا

 16. فلاحت‌پیشه: پمپئو در آینده نزدیک اتحاد بیشتر بین مردم و مسئولان ایران را خواهد دید

 17. مگه قرار نبود قحطی بیاد؟  

 18. سرپل‌ذهاب یک سال پس از زلزله  

 19. روایت خانم خبرنگار از حضور در استادیوم آزادی

 20. آیت‌الله علم‌الهدی: CFT حرام و نامشروع است/ بعضی از نمایندگان به قرآن پایبند نیستند/ نامه آیت‌الله یزدی به‌جا و بسیار محترمانه بود

 21. رئیس سازمان صداوسیما: بودجه کل شبکه‌های صداوسیما به اندازه یک کانال خارجی است

 22. وزیر کشور: مردم از برگزاری مراسم روز کوروش سال‌های گذشته دلخور هستند

 23. آخوندی: رویکرد من برای شهرداری، ایجاد حکومت محلی است

 24. ماجرای پیشنهادهای روی میز زنگنه

 25. وزیر اقتصاد: اصلاح نظام بانکی کلید خورد/ قراری برای افزایش قیمت بنزین نداریم

پربحث‌های هفته

 1. آیا سپاه 90 درصد اقتصاد را در دست دارد؟/ بازی خوردن چهره های شناخته شده داخلی در بازی آمریکایی ها/ توان نظامی سپاه هدف اصلی دشمن

 2. ادامه تخریب آیت‌الله یزدی با انتشار تصویری از نوه

 3. آیا قدرت خرید مردم، ۵۰ سال قبل، بیش از امروز بود؟

 4.  «مهندسی»، مرحوم است یا مقتول؟!

 5. مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه/چه باید کرد؟

 6. روحانی: تحریم‌های ۱۳ آبان هیچ تاثیری در روند اقتصادی کشور نداشت/ اولین بسته حمایت غذایی آبان داده می‌شود/ برای حقوق پیش‌بینی‌هایی شده تا مشکلات اقتصادی تا حدی جبران شود

 7. ۵ نوامبر هم تمام شد و.../ بلند شدن ققنوس از خاکستر و همت آقای روحانی

 8. تیتر روزنامه استقلال بعد از نایب قهرمانی پرسپولیس در آسیا  

 9. آخوندی: کار درستی کردم که حتی ۱ واحد مسکن مهر افتتاح نکردم

 10. دولت بداند سال آینده تورم بیشتری در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد/ دفاع از توزیع کوپن در واکنش به اتهامات کوپونیسم و کمونیسم/ ۱۷ سیاست و بسته پیشنهادی برای خروج از بحران

 11. ماجرای عجیب دعوای امام جمعه با بخشدار سر گرفتن میکروفن!+ فیلم و عکس

 12. دوست دارم آخوندی شهردار تهران شود!  

 13. حضور دختران برانکو، علی پروین و محمود خوردبین در استادیوم آزادی + تصاویر  

 14. درخواست احمد توکلی از دادستان: ۵ اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان خاطی سریع‌تر رسیدگی شود

 15. واکنش آیت‌الله شبیری به نامه آیت‌الله یزدی: ایشان دلسوز انقلاب و انسان متدینی است، ایشان را قبول دارم

 16. مردم بدانند این جماعت نسبتی با انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ندارند

 17. آخوندی لواسان‌نشین است و خوی اشرافی‌گری دارد

 18. جریان اصلاح طلبی باید پاسخگوی ناکارآمدی دولت کنونی باشد/ اصلاح طلبی را در پای آنها که اصلاح طلب نبودند ذبح کردند/ دو جریان اصلی برای‌‌ نجات خود باید پوست اندازی کنند

 19. اندر حکایت شهرداری تهران / چرا مردم باید هزینه دعواهای سیاسی اصلاح‌طلبان را بدهند؟

 20. نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا: حزب دموکرات‌ اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در دست گرفت/ جمهوری خواهان اکثریت سنا را حفظ کردند

 21. روحانی: "مرگ بر آمریکا" را عملی کنیم/ با افتخار تحریم را می‌شکنیم

 22. آقایان! عذرخواهی کنید

 23. ۴عامل اصلی رشد حجم نقدینگی و چرخه باطلی که آن را افزایش داد/ کدام اقدامات منجر به کاهش ارزش پول ملی شد؟/ رشد ۱۸۱درصدی بدهی دولت روحانی با استقراض از بانک‌ها+ نمودار

 24. ظریف: آرزوهای بهتری برای برجام داشتم/ با افتخار می‌گویم برجام بهترین توافق ممکن بود

 25. یک عکس مسئله‌دار در راهپیمایی ۱۳ آبان

پربحث‌های امروز

 1. افزایش حقوق کارمندان ۲ دستگاه دولتی مجدد به جریان افتاد +سند

 2. نعمتی: واقعیت این است که تحریم‌ها اثر چندانی نخواهد داشت

 3. ۱۰۰ نفر با مدرک غیرمرتبط در شستا/ از تعارض منافع تا ژن‌های خوب در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار را بشناسیم

 4. سوئیفت بانک ملی امروز قطع می‌شود + سند

 5. یکی بخر، دو تا ببر به سبک سایپا!

 6. افزایش قیمت آب شرب تهرانی‌ها از اول آذر

 7. بازار داغ خرید و فروش کارت‌ سوخت

 8. بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا به قطعه‌سازان

 9. روسیه: فروش سوخو به ایران منوط به صدور مجوز آمریکاست/ چین گزینه قطعی برای خرید هواپیما نیست

 10. پژو۲۰۶ صندوق‌دار ۷۲ میلیون تومان شد + جدول قیمت خودروها

 11. بهای دلار در سال آتی چند؟

 12. کاهش قیمت سکه و ارز/سکه ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

 13. سکه نیم‌ساعته ۸۰ هزار تومان گران شد + آخرین قیمت سکه

 14. معاون وزیر کشاورزی: انبارها پُر است

 15. قیمت انواع میوه / گلابی با ۲۰۰۰۰ تومان شاهی می‎کند

 16. جهانگیری: اقتصاد کشور را سرپا نگه خواهیم داشت  

 17. کشف 4 هزار تن آلومینیوم احتکار شده در بافق

 18. تکذیب شایعه تغییر رئیس بنیاد مستضعفان

 19. قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی + جدول

 20. اجرای فاضلابهای شهری و روستایی با استفاده از لوله کاروگیت

 21. اجاره و رزرو ویلا در شمال با ویلایار

 22. بسته‎های حمایتی دولت رسید + جزئیات

 23. وزیر راه حکم عباس آخوندی را لغو کرد + سند

 24. با تشکیل بورس نفت، تهران دیگر نگران فروش نفت نیست

 25. سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شد

پربحث‌های دیروز

 1. بخشنامه عجیب سایپا به مشتریان!

 2. وزیر اقتصاد: اصلاح نظام بانکی کلید خورد/ قراری برای افزایش قیمت بنزین نداریم

 3. آیا خودرو سازان منتظر افزایش قیمت هستند!

 4. سهمیه‌بندی و بنزین ۲ نرخی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

 5. روحانی: دولت ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای زلزله‌زدگان کرمانشاه هزینه کرده است

 6. شیوه وام‌دهی بانک‌ها تغییر کرد

 7. آل‌اسحاق: اروپا هم تعهداتش را انجام ندهد مشکلی در فروش نفت نخواهیم داشت

 8. ۱۳مدیر دوشغله هلدینگ تاپیکو چه کسانی هستند؟/ اولین آزمون فسادستیزی

 9. پیش‌بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه ۹۸

 10. قیمت امروز خودرو در بازار + جدول

 11. عقب‌گرد ۳ هزار و ۵۶۲ واحدی شاخص کل بورس

 12. کاهش ۱۳ درصدی مسافر پروازهای داخلی در کشور

 13. یورو در بازار ثانویه چند است؟

 14. «قاچاق سوخت» زیر ذره‌بین مجلس

 15. اوپک و روسیه در حال بررسی کاهش تولید نفت هستند

 16. شرایط واگذاری مسکن مهر به استانداری‌ها چیست؟

 17. عربستان صادرات نفت خود را روزانه 500 هزار بشکه کاهش می‌دهد

 18. جزئیات اعمال مجرمانه دو اخلالگر اقتصادی محکوم به اعدام تشریح شد

 19. الزامات تراکنش‌های انتقال وجه شتابی و غیر شتابی

 20. در دومین مرحله عرضه در بورس انرژی؛ نفت بورسی ۶۴.۹۷ دلار قیمت خورد

 21. جدیدترین قیمت فروش ارز مسافرتی؛ دلار چند؟

 22. ۵ کشور اصلی صادرات غیرنفتی ایران + نمودار

 23. زمان دومین عرضه نفت خام در بورس انرژی

 24. اجاره و خرید خانه در تهران‌پارس

پربحث‌های هفته

 1. آیا سپاه 90 درصد اقتصاد را در دست دارد؟/ بازی خوردن چهره های شناخته شده داخلی در بازی آمریکایی ها/ توان نظامی سپاه هدف اصلی دشمن

 2. آیا قدرت خرید مردم، ۵۰ سال قبل، بیش از امروز بود؟

 3. مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه/چه باید کرد؟

 4. ۵ نوامبر هم تمام شد و.../ بلند شدن ققنوس از خاکستر و همت آقای روحانی

 5. آخوندی: کار درستی کردم که حتی ۱ واحد مسکن مهر افتتاح نکردم

 6. دولت بداند سال آینده تورم بیشتری در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد/ دفاع از توزیع کوپن در واکنش به اتهامات کوپونیسم و کمونیسم/ ۱۷ سیاست و بسته پیشنهادی برای خروج از بحران

 7. ۴عامل اصلی رشد حجم نقدینگی و چرخه باطلی که آن را افزایش داد/ کدام اقدامات منجر به کاهش ارزش پول ملی شد؟/ رشد ۱۸۱درصدی بدهی دولت روحانی با استقراض از بانک‌ها+ نمودار

 8. بخشنامه عجیب سایپا به مشتریان!

 9. اسامی نهادهای معاف از مالیات اعلام شد

 10. قیمت پوشک داخلی متعادل شد

 11. شریعتمداری: دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست جلوی افزایش قیمت ارز را گرفته و آن را کنترل کند

 12. مالیات مستغلات و رانت زمین در اقتصاد ایران/ چرا از خانه‌های خالی مالیات گرفته نمی‌شود؟

 13. بازار شیر تو شیر قیمت شیر/ قیمت‌ها روزانه بالا می‌رود!

 14. نبرد با یک حکمرانی دقیق و متعهد / تفاوت ما و آمریکا

 15. رحیم‌پور ازغدی: نتیجه اقتصاد برجامی همین است که امروز می‌بینیم/ اقتصاد مقاومتی اصلا در کشور شروع نشد

 16. افزایش حقوق کارمندان ۲ دستگاه دولتی مجدد به جریان افتاد +سند

 17. ایرانی می‌فروختیم وقتی هنوز مُد نبود

 18. نعمتی: واقعیت این است که تحریم‌ها اثر چندانی نخواهد داشت

 19. ۱۰۰ نفر با مدرک غیرمرتبط در شستا/ از تعارض منافع تا ژن‌های خوب در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار را بشناسیم

 20. وزیر اقتصاد: در مقابله با تحریم‌ها کارکشته شده‌ایم

 21. اقامت در ایران برای خارجی‌ها «مفت» شده است/ قیمت اتاق هتل ۳ستاره ایرانی اندازه همبرگر اروپایی!؟

 22. بازار ارز و سکه پس از تحریم های جدید+جدول قیمت

 23. اگر ۷۰ میلیون بدهید چه ماشینی می توانید بخرید؟

 24. از خانه های خالی مالیات بگیرید

 25. تایید وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو در دوره شریعتمداری

آخرین عناوین