سوخت‌رسانی یار به یار جنکنده سوخو ۲۴ + عکس

گروه سیاسی الف،   3970324035

جنگنده‌های سوخو ۲۴ می‌توانند با نصب یک غلاف سوخترسانی در نقش یک هواپیمای سوخترسان نیز ظاهر شوند.

سوخت‌رسانی یار به یار جنکنده سوخو ۲۴ + عکس

یکی از قابلیت‌های جنگنده‌های سوخو 24، سوخترسانی به یکدیگر است. جنگنده‌های سوخو 24 می‌توانند با نصب یک مخزن سوخت در زیر بدنه که مجهز به غلاف سوخرسانی باشد، می توانند به سایر جنگنده‌های همنوع خود سوخترسانی کنند و از این طریق برد عملیاتی جنگنده را افزایش دهند.