دستگاه های دولتی و عمومی و لطیفه ای به نام اعسار از هزینه دادرسی 

دکتر محمد مهدی توکلی * گروه اجتماعی الف،   3970302187 ۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
دستگاه های دولتی و عمومی و لطیفه ای به نام اعسار از هزینه دادرسی 
اعسار از هزینه دادرسی از یک سو حقی قانونی و فرصتی منطقی است که قانون گذار برای دادخواست دهندگان فاقد تمکن مالی پیش بینی کرده، تا بدون آنکه هزینه های سرسام آور دادرسی بر آنان تحمیل شود دادخواهی شان شنیده شود و از طرف دیگر ابزاری است در دست اشخاصی که خود را محکوم واقعی پرونده می دانند، اما سعی می کنند با طرح دعوای اعسار از هزینه تجدیدنطرخواهی فرآیند دادرسی و صدور و اجرای حکم را طولانی و فرسایشی کنند.  
 
اشخاصی که خود را محکوم نهایی یک پرونده می دانند اقدام به تجدیدنظرخواهی بدون پرداخت هزینه دادرسی می کنند و برای رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر متعاقباً پس از صدور اخطار رفع نقص یا همراه با دادخواست تجدیدنظر، دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی طرح می کنند. این امر موجب می شود که پرونده برای ماه های متوالی در دادگاه بدوی باقی بماند تا به دعوای اعسار رسیدگی شود و سپس بعد از صدور رای بر رد اعسار مجدداً از این رایِ ردِ اعسار، تجدیدنظرخواهی صورت می گیرد و این تجدیدنظرخواهی نیز چند ماه دیگر پرونده را با رکود و توقف در دادگاه تجدیدنظر مواجه می کند و النهایه پس از قطعیت رای بر رد اعسار، تجدیدنظرخواه که مدعی اعسار از هزینه بود، هزینه تجدیدنظرحواهی اصل پرونده را با چند ماه تاخیر می پردازد و نتیجه این ادعای واهیِ اعسار، به تاخیر انداختن چندین ماهه احقاق حق است که گاه از یک سال نیز فراتر می رود.  
 
متاسفانه آن کلام ناجوانمردانه ای که ایران را بهشت مال مردم خوران توصیف می کند در این خصوص استثنائاً صدق می کند. قوانین موجود (ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) که رسیدگی به دعوای اعسار را فوری و خارج از نوبت دانسته، فقط ناظر به اعسار از اجرای حکم است و رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی فوری و خارج از نوبت دانسته نشده است و این امر سبب می شود که دادگاه برای رسیدگی به این پرونده، منتظر اوقات چندین ماهه محاکم بمانند‌.  
 
این امر و رسیدگی عادی و نوبتی به پرونده های اعسار از تجدیدنظرخواهی سبب شده است که نهاد اعسار که وجود آن در قوانین کاملاً لازم و منطقی است، در جهت عکس اهداف خود، به ابزاری برای اطاله دادرسی تبدیل شود. از همین رو اکثریت وکلا که وجدان و اخلاق حرفه ای را بر سوء استفاده از ابزارهای حقوقی برای پیروزی به هر شکل و شیوه ترجیح می دهند، هیچگاه برای اطاله دادرسی از جانب موکل متمکّن دادخواست اعسار طرح نمی کنند و فقط ممکن است عده بسیار معدود و بلکه انگشت شماری از وکلا که نه احقاق حق، بلکه پیروز کردن موکلشان و تضییع حقوق طرف مقابل، هدف غایی آنهاست، به چنین شیوه هایی متمسک شوند. 
اما متاسفانه در کمال ناباوری مشاهده می شود که شهرداری تهران که یک نهاد عمومی و حاکمیتی است و باید در رعایت اخلاق و حفظ و پاسداشت حقوق شهروندان سرآمد و پیشگام و الگوی جامعه و سایر دستگاه های اجرایی باشد، سالهاست که در برخی از پرونده هایی که محکومٌ علیه واقع می شود، اقدام به طرح دعوای بی ثمرِ اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی می نماید. 
 
این در حالی است که به استناد الفاظ و عباراتِ مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی مانند مواد 504 و 506 دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در مورد اشخاص حقوقی، بی معنی است. 
 
خوشبختانه قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اعسار از اجرای حکم چنین مقرر کرده که در صورت طرح دعوای اعسار از اجرای حکم توسط اشخاص حقوقی، دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی، فوراً قرار رد دادخواست صادر کند اما از آنجایی که رد فوری و بدون تشکیل جلسه در خصوص دعوای اعسار از هزینه دادرسی پیش بینی نشده است، برخی از اشخاص حقوقی و حتی متاسفانه نهادهای عمومی و حاکمیتی از این دستاویز برای اطاله دادرسی بهره برداری می کنند. گرچه اعسار ایشان نهایتاً مردود است، اما این رد اعسار به صورت فوری نیست؛ بلکه مستلزم تشکیل جلسه و صدور و قطعیت رای و درنتیجه تعویق چندین ماهه یا حتی یک ساله قطعیت رای است. 
 
بی تردید دستاویز قرار دادن نهادهای دادرسی برای اطاله در فرایند احقاق حق، امری مذموم و ناپسند است و مبادرت به چنین شیوه هایی از سوی دستگاه های دولتی و عمومی به مراتب مذموم تر و سرزنش آورتر است. چنین اقداماتی نشانه ناخوشایندی از غلبه نگاهی است که حکومت را مسئول و حامی اجتماع و راعٍ عن رعیهِ الله نمی داند، بلکه دستگاه های اجرایی را رقیب جامعه می داند، آن هم رقیبی که به کمین نشسته تا از غفلت طرف مقابل و سکوت و نقص قوانین برای منکوب کردن او و ایجاد اطاله و مانع و دست انداز در احقاق حق او استفاده کند. 
 
از سوی دیگر اذهانی که چنین شیوه هایی را تجویز می کنند و برای اطاله دادرسی قدم در طرح دعوای اعسار می گذارند، به این امر توجه نمی کنند که ادعای اعسار از پرداخت  هزینه چند میلیون تومانی از سوی شهرداری پایتخت ایران میتواند چه هزینه حیثیّتی حتی در نهادهای بین المللی برای نظام داشته باشد. این اقدامات می تواند قرینه ای بر ورشکستگی فراگیر اقتصادی یک جامعه باشد. 
 
از همین رو پیشنهاد می شود که: 
 
۱- قانون گذار همانگونه که در خصوص اعسار از اجرای حکم، رد فوری دادخواست اعسار اشخاص حقوق را مقرر کرده است در خصوص اعسار از هزینه دادرسی نیز رد فوری را پیش بینی کند. 
 
۲- طرح دعوای اعسار از سوی دستگاه های عمومی و دولتی به دلیل هزینه های حیثیتی که در عرصه عمومی و بین‌المللی متوجه نطام می کند ممنوع شود تا اشخاصی که در بدنه دولت یا دستگاه های عمومی چنین دعاوی را طرح می کنند در قالب قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد باشند. 
 
۳- دستگاه های عمومی و دولتی مانند سالهای نه چندان دور از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند. درست است که دستگاه های دولتی و عمومی توان مالی پرداخت هزینه های دادرسی دارند اما اینجانب خود بارها شاهد بوده ام که تامین هزینه های دادرسی در دستگاه های دولتی و عمومی به دلیل مشکلات ناشی از بوروکراسی اداری با چه مشکلاتی مواجه بوده و نمایندگان حقوقی ادارات دولتی برای تامین هزینه های تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر و رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر مدام بین سه ضلعی دادگاه و اداره حقوقی و اداره مالی دستگاه متبوعه در آمد و شد اند.
اگر دستگاه های دولتی به وظیفه و کارکرد اصلی خود بازگردند و خود را رقیب مردم ندانند می توان آنها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرد تا محرومیت دستگاه های دولتی و عمومی از ادعای اعسار و بوروکراسی حاکم بر این دستگاه ها برای تامین مالی دعاوی، مانع از احقاق حق عموم و حفظ بیت المال نشود.
* استاد دانشگاه،
الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

وب‌گردی

دیدگاه کاربران

هدایت نهانی۳۵۷۲۶۶۰۲:۰۵:۵۱ ۱۳۹۷/۳/۳
سلام ضمن تشکر و قدردانی از استاد توکلی عزیز که هر از گاهی به موارد ظریف دامنگیر دستگاه قضا، اشاره میکنند و به صورت مبسوط بدان می پردازد، از سایر عزیزان دلسوز در این عرصه هم انتظار میرود که این رویه رو در پیش گیرند تا شاید از اطاله دادرسی که گریبان گیر شده است، کمی بکاهند، ناپلئون میگوید: دنیا پر از تباهی است، نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب.
جواد۳۵۷۲۹۲۰۴:۲۵:۳۶ ۱۳۹۷/۳/۳
مصداق انسان حق گو و آزاده
ناشناس۳۵۹۴۶۳۰۹:۰۷:۴۰ ۱۳۹۷/۳/۵
احسنت دکتر به مطلبی اشاره فرمودید که بنده به عنوان نماینده حقوقی یک دستگاه دولتی به وفور با آن درگیر هستم .
ناشناس۳۵۹۸۹۳۱۲:۴۷:۵۱ ۱۳۹۷/۳/۵
خجالت آور است که شهرداری پایتخت مدعی اعسار و فقیری گردد.
بیمه azkiتجارت نیوزصبا باتری

پربحث‌های امروز

 1. واقعا مالیات پزشکان چقدر است؟!

 2. چالش اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

 3. بازار مسکن در نیمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟

 4. روایت «جان کری» از خواسته طرف ایرانی در «لوزان»/ظریف با انتشار توافق موافق نبود

 5. ذوالقدر: در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید شفاف و قاطع عمل کرد

 6. جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه/ مالباختگان ثامن منتظر باشند

 7. سقوط تیر برق بر روی دسته سینه زنی در لار/۳ کشته و مصدوم

 8. روشن:اگر قائدی و اسماعیلی ستاره هستند فاتحه فوتبال را بخوانیم/پیراهن استقلال شده اسباب بازی!

 9. «مسکو» هواپیماهای رژیم صهیونیستی در حریم هوایی سوریه را سرنگون کند

 10. اختلاف خانوادگی در کلاردشت قربانی گرفت

 11. آیفون ۱۰ اس مکس؛ سنگین‌ترین آیفون

 12. ویلیام برنز: مشکل ما با ایران ریشه‌ای و اساسی است!

 13. آئین مشعل گردانی در دولت آباد تهران  

 14. آمریکا رو به سوی یک «توفان کامل» روان است

 15. برای تابلوهای تهمینه میلانی طیفِ قیمت پیشنهاد دادم

 16. اما و اگرهای الحاق ایران به FATF

 17. سوگواری ایرانیان ریشه در فرهنگ باستانی ایران دارد

 18. ظریف: با تصویب FATF همه مشکلات حل نمی‌شود

 19. توافق احزاب کرد درباره ریاست جمهوری عراق

 20. اعلام جرم علیه رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین به اتهام فساد

 21. هشدار پلیس به مالباختگان "سکه ثامن"

 22. احمد خاتمی: فساد اقتصادی منکر بزرگی است

 23. ماجرای کشف خمره ساسانیان در بازار اصفهان چه بود؟

 24. رکورد خاص کاسیاس در لیگ قهرمانان+عکس

 25. بیش از پنج میلیون کودک یمنی در معرض قحطی هستند

پربحث‌های دیروز

 1. سوءاستفاده میلیاردی شرکتهای بیمه از جیب مردم / وقتی چشم عدالت کور می‌شود!

 2. توهین طراح جلد همشهری جوان به مقدسات و امام حسین (ع)

 3. ۲۱ کشته در آتش‌سوزی تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در جاده نطنز/ اجساد ۱۹ نفر از اتوبوس خارج شده/ اعلام اسامی مجروحان + تصاویر و فیلم

 4. چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟

 5. وزیر صنعت: یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو این بود که بعضی فکر کردند خودرو یک کالای سرمایه‌ای است

 6. روزنامه خواندن و آیه الله مصباح یزدی ؛ مدح یا ذم

 7. پیام روحانی برای جانباختگان حادثه تصادف کاشان: تکرار این حوادث جبران‌ناپذیر جاده‌ای، نشان از ضعف‌های مدیریتی دارد

 8. ملاقات‌های کری و ظریف پرونده قضایی شد

 9. رسایی: تتلو مرتد و حکم مرتد، اعدام است

 10. اطلاعیه دولت درباره هزینه سفر روحانی به نیویورک

 11. بازیگر مشهور آمریکایی در مراسم عزاداری امام حسین (ع)  

 12. دولت ترامپ از طرح «هیلی» درباره ایران عقب نشینی کرد

 13. یک بانوی مداح پاسخ می‌دهد/کسی با دفترچه و بلندگو مداح نمی‌شود/ انتقاد از خیابان‌گردی خانم‌ها در محرم

 14. تورنتو بار دیگر در عاشورای ۲۰۱۸ رنگ و بوی حسین(ع) را می گیرد/تلاش ضد انقلاب برای آشوب در عاشورای حسینی

 15. حضور مادورو در رستوران گران قیمت جنجال به پا کرد+ عکس

 16. طعنه عادل فردوسی‌پور به حسین رضازاده

 17. ردپای یک اقدام «روحانی» برای مصونیت بخشی به «سیف»

 18. دولت، رانت فولاد و پتروشیمی را سرسفره فقرا ببرد

 19. تب بازار خودرو پایین نیامد/ آخرین قیمت خودروها در بازار

 20. راغفر:آزادسازی نرخ ارز در راستای سیاست‌های شوک درمانی است

 21. هزینه سفر روحانی به نیویورک چقدر است؟

 22. سکه ثامن رسما اعلام ورشکستگی کرد

 23. طلبه مضروب مشهدی درگذشت

 24. چرا سکه و ارز آرام نمی‌گیرد؟

 25. دلارهای دلالان از کجا می‌آید؟

پربحث‌های هفته

 1. راهپیمایی افراد برهنه در خیابان بعد از پیروزی!/ عبور از مرز‌های بی‌حیایی؛ عریان‌گری در فوتبال!+ عکس

 2. یک پیشنهاد برای حل معضل پرداخت سکه به عنوان مهریه

 3. فشارهای اقتصادی، دولت بی انگیزه و رسالت نخبگان در قبال مردم

 4. جایگاه vip سید احمد خمینی در مراسم عزاداری؛ نظر شما در مورد این عکس چیست؟ + واکنش نتیجه امام به تصاویر  

 5. سوءاستفاده میلیاردی شرکتهای بیمه از جیب مردم / وقتی چشم عدالت کور می‌شود!

 6. روحانی: در برابر جنگ اقتصادی دشمن سر مشق مردم ما عاشورا است/ رشد اقتصادی کشور در ۴ سال گذشته نسبت به ۳۵ سال گذشته به طور متوسط ۲ برابر بوده است

 7. در 400 سال اخیر ایران به اندازه کنونی مقتدر نبوده/سعودی در آستانه فروپاشی است نه ایران/آمریکایی‌ها به محمدرضا می‌گفتند شاه چمدانی!

 8. نباید به «سید احمد خمینی» ایراد گرفت! مشکل جای دیگر است

 9. کینه ضدانقلاب از عزاداری‌های محرم+ عکس

 10. توهین طراح جلد همشهری جوان به مقدسات و امام حسین (ع)

 11. آقای جهانگیری مدیران بی انگیزه را چه کسی برکنار کند؟!

 12. عوامل خارجی یا داخلی؛ کدام یک در بی‌ثباتی‌های ارزی موثرتر بود؟

 13. ۲۱ کشته در آتش‌سوزی تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در جاده نطنز/ اجساد ۱۹ نفر از اتوبوس خارج شده/ اعلام اسامی مجروحان + تصاویر و فیلم

 14. من یک معلم آمریکایی هستم!  

 15. چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟

 16. آدرس غلط برای گرانی‌ها و افشای مسئولیت گریزی‌های رندانه/ ریشه‌های اصلی بحران های کنونی اقتصاد ایران چیست؟

 17. حمله ماموران آل سعود به «تکایا» و «خیمه‌های عاشورایی» در قطیف +عکس و فیلم

 18. خواننده معروف ممنوع الکار شد

 19. با این میوه، ۳ روزه ۳ کیلو لاغر شوید!

 20. زیباکلام: استیضاح وزرا حرکتی پوپولیستی و عوام‌فریبانه مجلس است

 21. طرح جدید نمایندگان مجلس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو + جزئیات

 22. داستان کمبود دارو به نسخه‌های همسر وزیر بهداشت هم رسید + عکس

 23. وزیر صنعت: یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو این بود که بعضی فکر کردند خودرو یک کالای سرمایه‌ای است

 24. چگونه می‌توان ترامپ را در زمینه تحریم‌ها خلع سلاح کرد؟

 25. ادامه چالش دو تابعیتی‌ها/ پاسخ ابوترابی به واعظی: اگر نام افراد دوتابعیتی‌ اعلام شود موارد بسیاری روشن می‌شود/ عدم انتشار اسامی دوتابعیتی‌ها از سوی کمیسیون امنیت ملی خلاف آیین نامه است

پربحث‌های دیروز

 1. سوءاستفاده میلیاردی شرکتهای بیمه از جیب مردم / وقتی چشم عدالت کور می‌شود!

 2. پیام روحانی برای جانباختگان حادثه تصادف کاشان: تکرار این حوادث جبران‌ناپذیر جاده‌ای، نشان از ضعف‌های مدیریتی دارد

 3. برخورد سازمان اطلاعات سپاه با عناصر عرفان‌های نوظهور

 4. پیکر طلبه مضروب مشهدی در بارگاه منور رضوی تشییع شد

 5. هشت علت مهاجرت جمعیت در ایران+ جدول

 6. مراسم عزاداری شب تاسوعا با حضور رهبر انقلاب برگزار شد  

 7. خرید و فروش نوشت‌افزار پایین‌تر از حد انتظار

 8. دستگیری عضو شورای شهر بناب

 9. مراسم عزاداری در هیات علی پروین با حضور دایی و اهالی فوتبال  

 10. امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

 11. تعطیلات زمستانی مدارس در راه است

 12. یک نماینده مجلس: دولت برای تعطیلی ۷ روزه مدارس لایحه دهد

 13. افزایش زندانیان مهریه بدلیل وضعیت اقتصادی

 14. ابوترابی فرد: عاشورا راه را برای تحقق اراده ملت هموار کرد

 15. شکایت علیه فیس‌بوک به دلیل تبلیغات کاریابی مردانه

 16. حسینیه‌ای که دشمن از آن سیلی محکم خورد

 17. توصیه ایمنی آتش نشانی به هیات‌ها و تکیه‌ها

 18. سرقت مسلحانه در طلا فروشی ارومیه

 19. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی جاده‌های کشور در تعطیلات

 20. جزئیات نحوه برگزاری آزمون دکتری ۹۸ اعلام شد

 21. منش آقازادگی با کدام سبک از زندگی؟

 22. بارش باران و هشدار طغیان رودخانه‌ها/ آسمان تهران بارانی می‌شود

 23. کشورهایی که بالاترین شمار مرگ و میر کودکان را دارند

 24. پلیس، شورا و شهرداری تهران برای کاهش ترافیک مهرماه چه برنامه‌ای دارند؟

 25. تسلیت لاریجانی برای جان باختن تعدادی از هموطنان در حادثه تصادف کاشان

پربحث‌های هفته

 1. سوءاستفاده میلیاردی شرکتهای بیمه از جیب مردم / وقتی چشم عدالت کور می‌شود!

 2. کینه ضدانقلاب از عزاداری‌های محرم+ عکس

 3. داستان کمبود دارو به نسخه‌های همسر وزیر بهداشت هم رسید + عکس

 4. پیشنهاد بی‌شرمانه مرکز مشاوره به یک دختر!/ عمق فاجعه و عدم نظارت بر عملکرد مرکز مشاوره

 5. وضعیت تخصیص ارز زائران اربعین مشخص شد

 6. آیا پارک لاله تهران پولی شده است؟

 7. دستور ویژه دادستان کل کشور در پی هتک حرمت به ساحت مقدس حضرت رقیه (س) در یک روزنامه

 8. پیام روحانی برای جانباختگان حادثه تصادف کاشان: تکرار این حوادث جبران‌ناپذیر جاده‌ای، نشان از ضعف‌های مدیریتی دارد

 9. واکنش ثبت احوال به تعویض نام خانوادگی توسط آقازاده‌ها

 10. توهین عضو اصلاح طلب شورای شهر نیشابور به عزاداران حسینی +عکس

 11. فتاح: باید از صبر مردم در این چند ماه آب شویم

 12. نماینده مجلس: شنیده‌ایم برخی در پی دریافت سهمیه جانبازی هستند/ شهردار تهران شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود

 13. رئیس دیوان محاسبات خبر داد: خداحافظی ۱۷۰ مقام دولتی بازنشسته با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

 14. وضعیت تاثیر سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور مشخص شد/ آخرین تغییرات آزمون دو سال آینده

 15. آشنایی با مجازات توهین و درگیری با ماموران پلیس

 16. داستان زوج ۱۸۰۰ ساله + عکس  

 17. مدرسه رفتن دانش‌آموزان چقدر آب می‌خورد؟ +جدول

 18. آخوندی: بیش از ۴ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد پایتخت زندگی می‌کنند

 19. واکنش محسن هاشمی به بنر جنجالی شهرداری

 20. وزیر کشور: موافق لغو روادید هستیم ولی طرف عراقی موافق نیست

 21. دستور روحانی برای حل مشکلات صنعت داروسازی کشور

 22. یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه آزاد شد + جزئیات

 23. برخورد سازمان اطلاعات سپاه با عناصر عرفان‌های نوظهور

 24. لاریجانی اعلام کرد: تمهیدات وزارت بهداشت برای رشته‌های بدون متقاضی

 25. پیکر طلبه مضروب مشهدی در بارگاه منور رضوی تشییع شد

آخرین عناوین