کشتی صدساله در زیر آب‎

گروه عکس الف،   3970206077

بقایای یک کشتی تفریحی که ۱۰۷ سال پیش در دریاچه سوپریور در مرز میان آمریکا و کانادا غرق شده، به صورت دست نخورده و کاملا سالم در اعماق دریا باقی مانده است.

کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎کشتی صدساله در زیر آب‎

عناوین مرتبط

آخرین عناوین