مگنت-ستاره یک مربع

صحبت های ریما رامین‌فر از «همای پایتخت»

گروه فرهنگی الف،   3970202042
صحبت های ریما رامین‌فر از «همای پایتخت»

هما نمونه کاملی از یک شخصیت مثبت است؛ عقل‌کلی که در شرایط سخت و بحرانی، نقی همه را به او ارجاع می‌دهد. این حجم از ویژگی‌های مثبت و هدایت‌های راه و بیراه خانواده‌اش می‌توانست میان او و مخاطب فاصله بیندازد و نقشش را به دوست‌نداشتنی‌ترین شخصیت سریال بدل کند.

در واقعیت اما چنین نشده است؛ تضاد حضور هما در برخی سکانس‌های کمدی اتفاقا نمک کار را بیشتر می‌کند و نبودش قطعا توازن خانواده معمولی را بر هم می‌زند. ریما رامین‌فر یا همای سعادت پایتخت را در مراسم تقدیر از عوامل این مجموعه در سازمان هنری، رسانه‌ای اوج دیدیم و با او در مورد تجربه حضورش در پنج سری از پایتخت و آشناترین نقشش میان مردم، گفت‌وگو کردیم.

در جایی گفته‌‌اید که نسبت به بازی در سریهای بعدی «پایتخت» احساس تعهد میکنید. این احساس تعهد تا کجاست؟

من از فردای آخرین قسمت دارم به این سوال جواب میدهم که سری ششم ساخته میشود یا نه؟ پس وقتی یک کار تا این اندازه موفق است، مخاطب تا این میزان منتظر تماشای ادامهاش است و دلش میخواهد باز آن را ببیند و انتظار دارد که تو دوباره در یک نقش و در یک مجموعه ظاهر شوی، این دیگر خودخواهی من است که بگویم نه دیگر این نقش تکراری را دوست ندارم.

همزمانی ضبط این سریال با پیشنهادهای خوب دیگر برایتان مهم نیست؟

این اتفاق افتاد. من فیلمنامهای خواندم که بسیار عالی بود و مطمئنم هیچکس آن کار را رد نمیکند، ولی چون با «پایتخت» همزمان بود آن را نپذیرفتم. از اینگونه اتفاقات پیش میآید.

اگر فیلمنامه سری بعد را دوست نداشته باشید چه؟

امکان ندارد. برای اینکه آنچه از توانایی و ایدههای گروه سازنده این سریال سراغ دارم این است که پایتخت، هرگز عقبگرد نمیکند. این گروه همواره سعی میکنند رو به جلو پیش بروند. من هم بخشی از این تیم هستم و باید بایستم، حمایت کنم و همراه باشم تا کار پیش برود.

بازیگرانی هستند که بعد از مدتی به سینما میروند و میگویند ما تلویزیون کار نمیکنیم. نگاه شما چگونه است؟

ممکن است اگر کار جدیدی در تلویزیون به من پیشنهاد شود ترجیح بدهم که کار تئاتر انجام بدهم. به هر حال نمیشود خرده گرفت، سلیقهها فرق میکند و هر کس حق انتخاب دارد، اما پایتخت برای من به طور کلی مقوله متفاوتی است. این را بارها در مصاحبههایم گفتهام که این تیم به اندازه خانواده واقعیام برای من عزیز است. آنقدر این تیم را دوست دارم که اگر بخواهند در ادامه این مسیر حرکت کنند و من بتوانم بار کوچکی از روی دوش آنها بردارم، حتما کمک خواهم کرد.

چه میشود که گروه و عوامل یک سریال برای بازیگر حکم خانواده را پیدا میکند؟

فکر میکنم به خاطر این است که پله پله با یکدیگر جلو آمدیم. همه میگویند و میدانند که هیچ سریالی تا به حال در ایران به فصل پنجم نرسیده است و ما با این وجود سری پنجم را هم ساختیم. در طول مسیری که با هم طی کردهایم این همدلی ایجاد شده است؛ همدلی که از راس هرم شروع میشود و به همه اعضا تسری پیدا میکند. این حس مثبت باعث میشود بگویم که هرگز در مقابل خانواده پایتخت کوتاهی نمیکنم.

شما کارهای موفقی مثل «ابد و یک روز» را در سینما داشتهاید و در تئاتر نیز سابقه خوبی دارید. در کارنامه کاریتان نقش «هما» چه جایگاهی دارد؟

من شخصیت هما را خیلی دوست دارم و از اینکه در کارنامه کاریام این نقش را دارم احساس خوبی میکنم. البته در جایی گفتهام که این نقش میتواند دوستنداشتنیترین شخصیت سریال باشد.

چرا؟

پرداخت این شخصیت به گونهای است که میتواند دوستنداشتنی باشد.

برای اینکه از دیگر شخصیتها مثبتتر است؟

دقیقا. هما مدام در حال تذکر دادن و اصلاح کردن این و آن است. حتی غلط املایی و انشایی اطرافیانش را هم درست میکند! همیشه حواسش هست که خانوادهاش اشتباه نکنند. به خاطر این همه مثبت بودن، میتواند دوستداشتنی نباشد و مخاطب او را پس بزند، ولی واقعیت این است که من با ویژگیهای این شخصیت کنار آمدهام.

البته در «پایتخت 5» به خاطر مشکلاتی که بعد از تصادف برای او پیش آمد، کمی از ویژگی کامل و ایدهآل بودنش کم شد.

من هم همینگونه فکر میکنم. در این سری نقطه ضعفهایی به هما اضافه شد و فکر میکنم شخصیت او را بانمکتر کرد.

چقدر این ویژگیهایی که از هما در سریال میبینیم در فیلمنامه وجود داشته است و چقدر را خودتان به این نقش اضافه کردهاید؟

فکر میکنم شخصیت من و هما به نوعی با یکدیگر به تعامل رسیدهاند. الان دیگر نمیتوانم در آن چیزی که خشایار الوند و محسن تنابنده پس از پنج فصل مینویسند، شخصیت خودم و هما را تفکیک کنم. امروز به یک وحدت با این نقش رسیدهام.

خودتان هم مثل هما همینقدر مثبت هستید؟

من نسبت به هما کمی عصبیتر و زودرنجتر هستم و بیشتر از او قهر میکنم.

این سری از پایتخت به لحاظ شرایط تولید و جلوههای ویژه سختتر از فصلهای پیشین آن بود.

درست است. متفاوتتر و خیلی سختتر.

ضبط کدامیک از سکانسها برایتان دشوارتر بود؟

از قسمتی که وارد بالن شدیم بسیار سخت بود تا انتها.

آن صحنهها که بیشتر با جلوههای ویژه رایانهای درست شده بود؟

قسمتی از آن رایانه‌‌ای بود، نه همهاش. آنجا که با بالن بالا رفتیم، با جرثقیل ما را بالا بردند. قسمتی هم که در دریا پرت شدیم، خودمان افتادیم و بخشهای مربوط به افتادن در ساحل هم واقعی بود. همه این سکانسها برایمان دشوار بود اما سکانسهایی که در شهرک دفاع مقدس در گرمای تابستان ضبط کردیم، سختتر بود.

بعضی از مخاطبان «نقی» و خانوادهاش را به خاطر همان قصههای سادهشان و زندگی در شهری کوچک دوست دارند. قصه «پایتخت 5» با جلوههای ویژهای که گفتیم، وارد فضای تازهای شد. به عنوان بازیگر از اینکه مخاطب شخصیتهای شما را در موقعیتهای جدید پس بزند،نترسیدید؟

نه، چون میدانستم لحن شیرین کار حفظ شده است. این خانواده در موقعیت جدید نیز مثل گذشته هستند. یعنی شخصیتهای این خانواده شیرینییشان را در تمام لحظات دارند؛ وقتی بعضی از اعضای این خانواده در شرایط بحرانی در نفربر میرقصند، نشان میدهد اینها هنوز همان خانواده بانمک و شاد و خجسته هستند! تا آخرین لحظات هم شوخی میکنند و حسودیها، درگیریها و عشق و عاشقیهای خود را دارند.

انتقادهایی را که در مورد قسمتهای پایانی سریال و اضافه کردن ماجرای داعش به قصه مطرح شد، شنیدهاید؟

در فصلهای قبل که داعش هم در کار نبود، ما با انتقاداتی روبهرو بودیم. به انتقادات گوش میدهیم تا بفهمیم چه چیزی منتقدان را اذیت کرده است اما زیاد نمیتوان بر این اساس کار را قضاوت کرد.

برخی میگفتند لزومی نداشت این قصه به آن فضا و ماجرای داعش وصل شود و حتی میگفتند اساسا چنین ظرفیتی نداشت.

موافق نیستم. پرداخت ماجرا در قسمتهای وصل شدن به ماجرای سوریه و داعش خیلی ظریف است. اینکه یک خانواده برای کار به ترکیه میروند، سوار بالن میشوند و اتفاقی سر از سوریه درمیآورند به نظرم خیلی خوب از آب درآمده و از کار بیرون نمیزند. قصه پله پله چیده شده تا به آنجا برسد.

حرف و حدیثهای بسیاری در این باره در شبکههای اجتماعی مجازی مطرح شد.

اصلا در فضای مجازی نیستم و از بازخوردها در این فضا خبر ندارم.

به طور کلی بازخوردهایی که دریافت میکنید، چگونه است؟

عالی است. مردم در کوچه و خیابان خیلی لطف دارند.

در کدام سکانس خودتان بیشتر خندیدهاید؟

تقریبا همه سکانسها. اول چندینبار تمرین میکنیم و خندههایمان که تمام میشود، فیلمبرداری میکنیم.

سکانسی هست که بیشتر در خاطرهتان مانده باشد و بیشتر دوستش داشته باشید؟

چند سکانس است که خیلی دوستشان دارم. اصولا سکانسهای عاطفی هما و نقی را دوست دارم.

معمولا این سکانسها طبیعی و خوب از کار میآید.

دقیقا. به جایی رسیدهایم که این شخصیتها را خوب میشناسیم و بلدیم احساساتشان را بدرستی نشان دهیم. غیر از این، صحنههایی را که با فهیمه داشتم خیلی دوست دارم. بخصوص صحنهای که درباره خواستگارهای زیادش با هما صحبت میکند. سکانسی که جلو رفتم و با الیزابت حرف زدم را هم دوست دارم.

با وجود برخی حاشیههای مطرح شده درباره این سری از پایتخت، اغلب معتقدند پایتخت5 بهتر از دو فصل گذشته است. موافقید؟

ما در گذشته همواره با این مشکل مواجه بودیم که موقع ضبط به پخش میرسیدیم و تیم در حالیکه خیلی خسته بود، باید پایان کار را فیلمبرداری میکرد اما این دفعه با فراغ بال تصویربرداری کردیم. از اردیبهشت شروع و تا مهر تمام کردیم و تا عید فرصت کارهای دیگر را داشتیم. همچنین این سری با هزینه بیشتری ساخته شد و این عوامل قطعا در بهتر شدن کار موثرند. شخصا «پایتخت 3» را خیلی دوست دارم؛ همان پایتختی که به ماجرای مسابقات کشتی میپرداخت.

اتفاقا میخواستم بپرسم خودتان کدام فصلها را بیشتر دوست دارید؟

من سری یک، سه و پنج را بیشتر دوست دارم.

و دلیل این انتخاب؟

احساس میکنم فیلمنامههایشان قوام بهتری دارد و در مجموع کار بهتری شد. اگر حساب کنید، سریهای فرد را بیشتر دوست دارم. البته نه به این معنی که دو و چهار را دوست ندارم.

ممکن است نقش هما هم یک روزی مانند نقش «بهبود» حذف شود؟

چرا که نه! البته گروه تا به حال هرگز نقشی را حذف نکرده است. این تصمیم خود مهران احمدی بود که میخواست نباشد. من هم اگر روزی بگویم تحت هیچ شرایطی نمیآیم گروه مجبور است چارهای بیندیشد و نقش را حذف کند. زیرا نمیگویند چون هما نمیآید، ما هم ادامه را نمیسازیم.

البته ابتدا گفتید این اتفاق از سمت شما نمیافتد.

بله. الان مثال زدم، وگرنه این نخواستن از سمت من اتفاق نمیافتد.

این روزها مشغول چه کاری هستید؟

یک تئاتر بهنام «آن سوی آینه» به کارگردانی علی سرابی را روی صحنه دارم.

*جام جم

الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

۲۱ خرداد ۱۳۹۷«پایتخت ۴» را در ۹۰ دقیقه ببینید
۲۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۷ گل‌سفیدی: ۶ کارگردان‌ به‌خاطر همکاری‌ام با ده‌نمکی با من کار نکردند  
۱۸ اردی‌بهشت ۱۳۹۷شناسایی عامل انتشار دهنده دستمزدهای جعلی عوامل «پایتخت۵»
۱۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۷پخش «پایتخت ۴» از شبکه یک در ماه رمضان
۱۵ اردی‌بهشت ۱۳۹۷محسن تنابنده همه‌کاره «پایتخت» است یا سیروس مقدم؟  
۱۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۷صحبت‌های هومن حاجی‌عبداللهی از حواشی سریال پایتخت
۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۷گفت‌وگو با سارا و نیکای «پایتخت»: وقتی داعشی بالای سرم آمد با تمام وجود گریه می‌کردم
۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۷ ماجرای کارخانه محل نبرد داعش و پایتخت ۵   
۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۷تهیه کننده پایتخت: جعل سند علیه «پایتخت» بازتاب جایزه مردمی است
۲ اردی‌بهشت ۱۳۹۷روایت کمدی مهران غفوریان از سانسورهای صدا و سیما  
۲۹ فروردین ۱۳۹۷تقدیر از عوامل سریال «پایتخت ۵» در سازمان اوج
۲۸ فروردین ۱۳۹۷کارگردان پایتخت: اگر سریال ادامه پیدا کند روح باباپنجعلی می ماند، نه جسمش

وب‌گردی

دانشگاه علمی کاربردیتجارت نیوز

پربحث‌های امروز

 1. اندرونی و بیرونی مسئولان!

 2. چگونه می توان مراقب دستگاه گوارش بود؟

 3. واعظ آشتیانی: همزمان با احمدی نژاد برخی اصلاح‌طلبان هم خواستار استعفای روحانی بوده‌اند

 4. فاجعه کودک آزاری این بار در بوکان تکرار شد

 5. سه مولفه شکل‌گیری «رانت» در کشور

 6. جدول کامل نرخ جریمه تخلفات رانندگی در سال ۹۷

 7. گرانی سفره مردم را خالی کرد

 8. ترور سرگرد راهنمایی و رانندگی در برابر منزلش

 9. چرا فساد در ایران ریشه کن نمی شود؟

 10. آخرین قیمت خودروها در بازار

 11. تاثیر آسپرین در کاهش ریسک ابتلا به عفونت HIV

 12. کاظم جلالی: تاکنون در مجلس به مصادیق زدوبند و معامله برخورد نکردم

 13. لیورپول صلاح را به پلیس معرفی کرد!

 14. نیمکت نشین 5 میلیاردی در پرسپولیس

 15. نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد ایران چگونه تعیین می‌شود؟

 16. ترامپ دستورالعمل حملات سایبری را لغو کرد

 17. بیماران مسن دیالیزی در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دارند

 18. حاجی بابایی: ۸ وزیر در معرض استیضاح هستند/ جامعه از مجلس و قوه قضاییه راضی نیست

 19. مببارزه با فساد و نقش نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در ایجاد آن/ ریشه‌های فساد باید خشک شود

 20. خوشحالی راموس به سبک رونالدو+تصاویر

 21. مداخله‌جویی تکراری وزارت خارجه آمریکا در امور داخلی ایران

 22. ۳ دلیل که تبعیت عراق از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ناممکن می‌کند

 23. اندیشکده آتلانتیک:۶۵ سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، آمریکا هنوز از آن درس نگرفته است

 24. رونالدو با لبخندی بر لب تماشاگر شکست رئال+عکس

 25. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

پربحث‌های دیروز

 1. پاسخ ظریف درباره شبهات مطرح شده در مورد سهم دریای خزر؛ در گفت‌وگو با الف: دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه نیامده است/ سهم ایران به ۱۱ درصد کاهش نیافته است

 2. مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق می‌گیرند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود/ حقوق وزرای دولت روحانی به نسبت گذشته سه برابر شد

 3. سيستم فاسد نيست، فسادمان سيستماتيك است

 4. روحانی: قیمت ارز قطعا پایین می آید/ ایران در کنوانسیون خزر امتیازات خاصی گرفت/ اقتصاد با بگیر و ببند حل نمی‌شود؛ اعتمادسازی کنیم/ مبارزه با فساد، تبلیغاتی نیست

 5. فرزندان ذوالنور کجا هستند و چه شغلی دارند؟  

 6. تبعات خطرناک پیوند بیش از حد زن و شوهر  

 7. سیلابی که رها شده/ چرا دولت برای نقدینگی جامعه برنامه ریزی نمی‌کند؟

 8. واکنش «دادستان کل کشور» به نامه برخی وزرا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها: شریک در جرم نخواهم شد

 9. طرفداران اردوغان آیفون‌های خود را شکستند

 10. کلیپ ساختگی درباره رهبر انقلاب/ انتقاد تند حجاریان از دولت/ حاشیه های عكس غضب آلود روحانی/ بازگشت مرد پشت پرده اقتصاد به کابینه/ ناراحتی از نحوه پاسخ به کمپین «فرزندت کجاست»

 11. هتک حرمت مأموران گرجستانی به زنان ایرانی در فرودگاه تفلیس

 12. نظر سازمان هواپیمایی درباره عبور هواپیماهای آمریکایی از آسمان ایران

 13. هاشمی‌طبا: باید آرایش اقتصاد جنگی بگیریم/ روش مدیریت فعلی را نمی‌پسندم

 14. خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت‌ها

 15. کسانی که گفتند روحانی باید برود...

 16. رئیس کل بانک مرکزی: در نرخ دلار بازار ثانویه دخالتی نمی‌کنیم

 17. فرزندان مسئولان شهرداری تهران کجا هستند؟

 18. دختر نعمت‌زاده: من محتکر دارو نیستم/ پدرم مدت کوتاهی عضو هیات مدیره شرکتم بود

 19. قاضی‌پور: مذاکره با آمریکا مذاکره با یک گرگ درنده است

 20. حکم قطعی غلامحسین کرباسچی صادر شد

 21. جزئیات تصمیم جدید ارزی دولت/ معافیت ماشین‌آلات از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار

 22. افشای اقدام غیراخلاقی "سرکرده جریان تراریخته‌پرست در ایران" + سند

 23. واعظی: هیچ وقت بحث ۵۰ درصد سهم روسیه از دریای خزر مطرح نبوده/ هیچ نامه‌ای از قالیباف دریافت نکردم

 24. آزادی مرزبان ناجا بعد از ۴۷۶ روز اسارت

 25. اعطاي مجوز فعاليت انتشار صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي به 5 رسانه داخلي

پربحث‌های هفته

 1. نقدی بر نظر دکتر احمد توکلی در باره تأثیر قطعی 30 درصدی سابقه تحصیلی در کنکور 98

 2. ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند + اسامی

 3. آیت‌الله‌ علم‌الهدی: دلار 3 هزار تومانی را 10هزار تومان کردید، باز هم می‌خواهید مذاکره کنید؟/ اروپا می‌خواهد همان کار آمریکا را انجام دهد

 4. محمود صادقی می‌داند یا نمی‌داند؟

 5. روایت مسعود پزشکیان از زندگی شخصی و فرزندانش / برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های من بعضا بیکار هستند

 6. رجب صفروف کیست و آیا گفته‌های او صحت دارد؟

 7. آیا ایران با مذاکره دوباره موافقت می‌کند و اجازه می دهد توافقی جدید امضا شود؟

 8. محمود صادقی: آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟

 9. یک بعدازظهر تابستانی با نماینده جوان پیشنهاد دهنده بیانیه ضد ایرانی در تورنتو

 10. روایت پزشکیان از زندگی شخصی و فرزندانش + عکس

 11. واعظی: باید دلیلی داشته باشد تا روحانی از مردم عذرخواهی کند

 12. سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، پروپاگاندا یا واقعیت؟

 13. رهبر انقلاب: در حال حاضر مذاکره با آمریکا ممنوع است/ برخی خطوط قرمز در برجام رعایت نشد/ آحاد مردم مشکلات معیشتی را احساس می‌کنند و یک بخشی از مردم واقعاً زیر فشارند

 14. پاسخ ظریف درباره شبهات مطرح شده در مورد سهم دریای خزر؛ در گفت‌وگو با الف: دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه نیامده است/ سهم ایران به ۱۱ درصد کاهش نیافته است

 15. رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه 12 ماده ای رئیس قوه قضائیه: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد/ در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمائید

 16. "سفر خانوادگی" ۲۳ نماینده مجلس به مشهد برای بررسی یک طرح

 17. نهاوندیان: دولت حتما اقتصاد را مدیریت می‌کند/ بازار ارز به سمت تعادل حرکت می کند/نقدینگی در چهار سال گذشته دو برابر شد

 18. ژن‌های خوب بدون کنکور پزشک می‌شوند!+فیلم

 19. ظریف: فرزندانم در تهران سکونت دارند/ پسر و دخترم استخدام هیچ جای دولتی نیستند

 20. عارف: شاهد دفن اخلاق در جریان استیضاح ربیعی در مجلس بودیم

 21. مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق می‌گیرند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود/ حقوق وزرای دولت روحانی به نسبت گذشته سه برابر شد

 22. احتکار در همه بازارها ممنوع است به‌جز مسکن!/ وقتی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو نیست و به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کند/ بی‌اعتنایی و سکوت در قبال خسارت‌های مالی به مردم و دولت

 23. تبعیت از آمریکا و دودی که به چشم العبادی می‌رود

 24. افزایش تعرفه برق پُرمصرف‌ها، راه‌حل پایان دادن به خاموشی‌های تابستانه

 25. عوامگرایی و فشرده سازی فنر گونه/ علت جهش های قیمت ارز در هر دولت

پربحث‌های هفته

 1. ساخت برنامه با سلبریتی‌ها، سیاست مدیران جوان تلویزیون

 2. چاوشی راه شادمهر را طی می‌کند؟

 3. این پرچم متعلق به کدام کشور است؟!

 4. سود‌های میلیاردی در حساب برخی سلبریتی‌ها

 5. بایدها و نبایدهای کنسرت خیابانی همایون شجریان

 6. صحبت‌های مهران مدیری بعد از گرفتن جایزه بهترین چهره تلویزیونی سال + عکس

 7. آماری از حضور گردشگران ایرانی در وان ترکیه

 8. ارائه طرح «ساماندهی تعطیلات رسمی» به دولت

 9. رضا رویگری: چرا برخی از رسانه‌ها منتظر خبر مرگ من هستند!

 10. شهیدی که غریبی حسین را فریاد زد

 11. ای کاش ذره‌ای از غیرت جوانان «ابوقریب» را بعضی‌ها داشتند

 12. دوبلور پیشکسوت درگذشت

 13. توضیح دفتر موسیقی درخصوص کنسرت همایون شجریان

 14. وقتی کیش به وزارت ارشاد دهن کجی کرد

 15. حدادعادل در حال مطالعه در بیمارستان

 16. سه قطعه از آلبوم جدید چاوشی مجوز گرفت/همایون شجریان برای کنسرت رایگان در پارک درخواست داد

 17. ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) چگونه رقم خورد؟

 18. 7 دلیل برای آن که «تنگه ابوقریب» را روی پرده سینما ببینیم/روایت پیش از فتح

 19. آثار «موزه لوور در تهران» به پاریس برگشت

 20. انتقاد کانون کارگردانان از پرداخت دستمزدهای نجومی به بازیگران

 21. شهرام شکوهی کنسرت ارزان برگزار می‌کند

 22. پیش‌تولید «سلمان فارسی» و یک علامت سؤال...!

 23. درباره زبان‌های رمزی ایران چه می‌دانید؟

 24. بعدها فهمیدم «بوشوگ» چقدر طرفدار دارد!

 25. فیلم‌هایی که آخر هفته می‌توانید تماشا کنید/ «بینوایان» و «الیور توییست» روی آنتن می‌روند

آخرین عناوین