خیانت و جنایت

دکتر محمدباقر قربانزاده،   3960822122
 خیانت و جنایت

در کلان‌شهر تهران که جمعیت آن مرکب از طوایف و اقوام مختلف است، دادسراها و دادگاه‌های کیفری هرروزه شاهد انواع جرائمی هستند که در جای‌جای این شهر اتفاق می‌افتد و مهم‌ترین آنها به محاکم کیفری یک سرازیر می‌شود.

تراکم کار به حدی است که گاهی وقتی ارباب‌رجوع در مراجعه به شعب با مجلدات متعدد پرونده‌های مختلفی که روی میز دادگاه‌ها انباشته شده است، مواجه می‌شوند، یکه می‌خورند. بخش اعظم این پرونده‌ها قتل‌هایی است که با انگیزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد. غیر از آنچه هرروزه در صفحات حوادث روزنامه‌ها انعکاس می‌یابد، گاهی قساوت و عمق جنایت در حدی است که موج آن سراسر کشور را فرامی‌گیرد. یکی از این دست پرونده‌ها که متأسفانه آمار رو به تزایدی دارد، قتل‌های ناموسی است؛ قتل دختر به دست  پدر، قتل خواهر به ‌دست برادر و کشتن همسر به ‌وسیله شوهر. امروزه یکی از شایع‌ترین قتل‌های نوع اخیر، کشتن همسر است.

این معضل از دو منظر قابل بررسی است؛ در نگاه کلان، باید به‌هم‌ریختگی روابط اجتماعی، درهم‌آمیختگی بیش از اندازه ارتباطات و معاشرت‌های اجتماعی، جابه‌جایی ارزش‌ها، سست‌شدن اعتقادات دینی و پایبندی‌های اخلاقی را که متأثر از عوامل مختلفی است، از مهم‌ترین علل سقوط اخلاقی و سوق‌یافتن همسران به سمت خیانت به‌شمار آورد. در نگاه خرد، چه از منظر جرم‌شناسی و چه به روایت آن چیزی که در پرونده‌های جنایی اتفاق می‌افتد، خیانت ممکن است به تأثیر از دلایل و انگیزه‌های متفاوتی صورت بگیرد.

بخشی از این عوامل به بعد تربیتی مسئله و پیش از ازدواج مربوط می‌شود. فقدان اصالت خانوادگی و سست‌بودن ارکان خانواده، تربیت غلط، عدم مراقبت صحیح از فرزندان و دادن آزادی عمل بیش از اندازه به آنان، ازدست‌دادن یکی از والدین، زندانی‌شدن به‌ویژه حبس طولانی‌مدت یکی از والدین یا هردوی آنها، رشدیافتن و بزرگ‌شدن درخانه ناپدری یا به‌دست نامادری، اعتیاد والدین، بی‌بندوباری‌های پدرومادر، سخت‌گیری‌های بی‌مورد و ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی در زمانی که فرزندان سنین نوجوانی و جوانی را پشت‌سر می‌گذارند و هنوز در کنار خانواده هستند، زمینه‌های لازم را برای انحرافات اخلاقی و رفتاری بعدی فراهم می‌کنند. اما عللی که ناظر به پس از ازدواج هستند و عمدتا به بُعد روان‌شناسی و جامعه‌شناسی قضیه مربوط می‌شوند و به‌عنوان مهم‌ترین علل وقوع خیانت می‌توان اشاره کرد، عبارت‌اند از: 

١-حس انتقام‌جویی زنان. آنها وقتی از طرف شوهر خود خیانت می‌بینند، دست به انتقام‌جویی می‌زنند تا به آنها ثابت کنند خیانت دردناک و غیرقابل تحمل است. 

٢-گاهی ممکن است به زن یا شوهر این احساس دست دهد که در خانه از سوی همسر خود مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و نادیده گرفته می‌شود. در این حالت چنانچه زن در بیرون خانه مورد توجه و تمجید مرد دیگری قرار گیرد یا مرد مورد توجه زن دیگری قرار گیرد، ممکن است به سمت خیانت کشیده شوند. 

٣-گاهی برگشت به ارتباطات ناسالم گذشته موجب خیانت می‌شود. گاهی بعد از روابط ناسالم گذشته ممکن است یکی از این دو نفری که دارای این روابط بوده‌اند ازدواج کند و طرف دیگر با مستمسک قراردادن آن و تهدید طرف مقابل به فاش‌کردن این روابط  یا با دستاویز قراردادن مدارک، نوشته و عکس‌هایی که از فرد دارد، وی را ناخواسته مجبور به استمرار روابط گذشته کند. 

٤-ممکن است یکی از طرفین در گذشته به فردی علاقه و دلبستگی داشته اما به دلایلی نتوانسته با او ازدواج کند اما بعد از گذشت چندین سال، ملاقات آنها با هم روابط گذشته را زنده کند، یا باعث ایجاد ارتباط شود. 

٥-دخالت‌های بیجا، سخت‌گیری‌ها، حساسیت‌ها و وسواس‌های بی‌مورد طرفین درباره یکدیگر که در مواردی به بدبینی متقابل یا یکی از طرفین به دیگری منجر می‌شود، ضمن آنکه طرف مقابل را کلافه می‌کند و به واکنش ناخواسته یا از سر اجبار و انتقام‌ وامی‌دارد، در بسیاری اوقات بستر خیانت را فراهم می‌کند.

٦-برخی زنان هم از سر ماجراجویی وارد رابطه با مرد دیگری می‌شوند و اقدام به خیانت می‌کنند.

٧-بعضی به‌دلیل شکست یا احساس شکست در زندگی مشترک، کم‌کم از شریک زندگی خود فاصله می‌گیرند و به سمت مرد یا زن دیگری کشیده می‌شوند. 

٨-عده‌ای چون پس از ازدواج احساس می‌کنند نقطه مشترکی با همسر خود ندارند، به‌دنبال نقطه مشترک دیگری می‌گردند. 

٩-گاهی افتادن در دام اعتیاد، زن یا شوهر را به سمت خیانت سوق می‌دهد.

١٠- در ازدواج‌های اجباری که از سوی خانواده‌ها بر فرزندان تحمیل می‌شود، چون چنین زوج‌هایی از ابتدا هیچ‌گونه عشق و علاقه‌ای به هم نداشته‌اند، این امر به‌مرور به افزایش شکاف‌ها و اختلاف‌ها می‌انجامد و اگر به جدایی منتهی نشود، طرفین را به سمت خیانت سوق می‌دهد. 

١١-مهاجرت خانواده‌ها از روستا به شهر یا از شهرستان‌های کوچک به شهرهای بزرگ و تهران، ازجمله علل مهم دیگری است که باید به آن تأکید کرد. وارفتگی و انفعال درباره جاذبه‌های شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ به‌دلیل سطح پایین فرهنگی مهاجران، تلاش برای به رنگ جماعت‌درآمدن در پوشش و روش زندگی و تحت‌تأثیر ارتباطات و معاشرت‌های اجتماعی شهری قرارگرفتن، از موجبات سقوط در ورطه خیانت است.

١٢-بدآموزی‌ها و تأثیرپذیرفتن از بی‌بندوباری‌هایی که در انظار و ملأعام در جامعه شهری به‌وفور مشهود است و اتفاق می‌افتد، بستری برای به سمت خیانت کشیده‌شدن افراد است. 

١٣- در مواردی بی‌توجهی به نیازهای مالی همسر و برآورده‌نشدن احتیاجات و توقعات مادی زن و زمانی نیز بلندپروازی‌های مادی و اقتصادی زنان و علاقه آنان به برخورداری از امکانات مادی و رفاه اقتصادی یا حتی استقلال اقتصادی زنان، موجب خیانت می‌شود.

١٤-مسافرت‌های خارجی و تأثیرپذیرفتن از فرهنگ غالب غربی در معاشرت‌های آزادی که بین زنان و مردان وجود دارد و تأثر از هجمه فرهنگی غربی از دیگر عوامل مؤثر در خیانت است.

١٥-زمانی نیز تنوع‌طلبی مردان و هوسرانی زنان و مردان، آنان را به سمت خیانت سوق می‌دهد.

١٦-بی‌توجهی به نیازهای عاطفی، اختلالات شخصیتی و برخی ویژگی‌های فردی نیز ازجمله عواملی است که می‌تواند بستری برای خیانت باشد.

از سوی دیگر هر جامعه‌ای خواسته یا ناخواسته، پایبند ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی خود است که با گذشت زمان و مرور ایام در لایه‌های مختلف اجتماع رسوخ یافته و نهادینه شده و چنان تصلب یافته‌اند که افراد جامعه‌گریز جز پذیرش و تسلیم در برابر این ارزش‌ها ندارند. همین ارزش‌هاست که موجب تشخص و تمایز جوامع مختلف از هم می‌شوند؛ ازجمله این ارزش‌ها در جامعه ما، قداست‌یافتن خانواده است.

غالب افراد، صرف‌نظر از هر مرام و مسلکی که ممکن است داشته باشند، به تأثیر از همین ارزش‌های نهادین، خانواده را یک حریم خصوصی و مقدس می‌دانند و ازاین‌رو هیچ‌گونه تعرضی را به آن برنمی‌تابند. حال در چنین جامعه‌ای وقتی خیانت به‌هردلیلی اتفاق می‌افتد، طرف مقابل و عمدتا مردان دست به انتقام می‌زنند. در این حالت یا از سر غیرت و حمیت همسر خود را قربانی می‌کنند یا در صورت بقای علاقه به همسر یا به‌دلیل دلبستگی به فرزندان و سوختن و ساختن به‌خاطر آنان، خود به تنهایی  یا با همدستی همسر فرد متعرض را به قتل می‌رسانند. در مواردی نیز زنان برای رسیدن به خواسته خود، شوهر را از سر راه برمی‌دارند.

به حکایت پرونده‌های جنایی، فجیع‌ترین جنایات زمانی رقم می‌خورد که قتل به‌دلیل خیانت صورت می‌گیرد. اجساد قطعه‌قطعه و مثله‌شده نمونه‌هایی از این دست جنایات هستند. به‌عنوان یک نتیجه این نوشتار و به دلالت پرونده‌های فراوانی که نگارنده رسیدگی کرده است: خیانت پایانی جز تباهی ندارد. سعدی شعر نغزی دارد که می‌گوید: «آنکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد/ به یقین عیب تو پیش دگران خواهد برد». زنی که به شوهر خود خیانت می‌کند یا مردی که به همسر خود خیانت می‌ورزد، قطعا نه به دیگری وفادار می‌ماند و نه به زندگی مشترک بعدی پایبند خواهد ماند. آنکه از سر هوسرانی تیشه به ریشه زندگی مشترک خود می‌زند، هرگز در مقصد دوم متوقف نمی‌شود. چه‌بسا قتل‌هایی که بعد از فریب‌خوردن و به سمت خیانت کشیده‌شدن، با همین تلقی و تصور به وقوع می‌پیوندد. هرزگی و هوسرانی پایانی جز فنا و نابودی ندارد.

*رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران

الف را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عناوین مرتبط

وب‌گردی

بیمه azkiصبا باتری

پربحث‌های امروز

 1. عادت بد وزیر در پاسخ به درد و رنج مردم؛ اگر این حرف موقع انتخابات بود.../ درک نداشتن وزیر بهداشت از فیزیوتراپی

 2. چند سوال مردم که بی پاسخ مانده است/ چرا ارزش ریال هر روز پایین‌تر می‌آید؟

 3. قیمت واقعی دلار و یورو چقدر است؟

 4. زائری: تو رو خدا یکی به من بگه این عکس فتوشاپ هستش  

 5. مواضع تند عربستان و امارات حالتی خصمانه بخود گرفته/ با روسیه در مورد رژیم صهیونیستی اشتراک نداریم/ برخی روشنفکران ادعا می‌کنند که چرا باید در سوریه بجنگیم!/ واکنش به حمله تروریستی اهواز

 6. اولین تصویر از خانه تروریست‌ها در اهواز   

 7. موگرینی: به نفع ایران است که به برجام پایبند باشد

 8. ترامپ: برنامه‌ای برای دیدار با روحانی ندارم/او مردی کاملا دوست داشتنی است!

 9. قتل دختر بیمار به دست پدر عصبانی

 10. جلسه فوری برای ترمیم مزد و معیشت کارگران

 11. در بیانیه مشترک ظریف و موگرینی تاکید شد: ایجاد «سازوکار ویژه» برای تسهیل پرداخت‌های نفتی و واردات ایران

 12. حباب سکه کاهش یافت/ مردم به خرید بدلیجات روی آورده‌اند

 13. وزیر ارتباطات: قیمت گوشی تلفن همراه کاهش می‌یابد

 14. واکنش اسماعیلی به خبر اعدام مفسدین اقتصادی در میدان آزادی

 15. قاسم سلیمانی به آمریکا هشدار داد

 16. هشدار کریمی قدوسی به روحانی و ظریف

 17. خانه سست امارات

 18. کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند

 19. روحانی هفته آینده ۵ وزیر جدید به مجلس معرفی می‌کند/ کدام وزرا تغییر می‌کنند؟

 20. پیش بینی قیمت خودرو در ماه های آینده

 21. فاصله مشکلات مردم تا دغدغه‌های نمایندگان اصلاح‌طلب

 22. دهقان: در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا از گذشته قوی تر هستیم

 23. احتمال تایید لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص

 24. متن گزارش مجلس از تخلف وزارت صنعت؛ تایید وزارت اطلاعات بر وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو

 25. شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی در اهواز را محکوم کرد

پربحث‌های دیروز

 1. راهبرد جدید اروپایی‌ها برای حفظ برجام: ایران تا ۲۰۲۰ مقابل فشار آمریکا مقاومت کند

 2. هشدار شدید رئیس اسبق بانک مرکزی به روحانی / باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشید  

 3. امیرعبداللهیان: از وزارت خارجه برکنار نشدم/ مشکل عربستان نفوذ منطقه‌ای ایران است/ سعود الفصیل از تماس اوباما با روحانی گلایه‌مند بود/ پول صادرات برق به عراق را ارزی دریافت می‌کنیم

 4. قیمت سکه از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گذشت/ پوند در بازار ۲۰ هزار تومان؛ دینار کویت ۵۱ هزار تومان شد

 5. تاجگردون: شک ندارم برخی ارکان دولت ماموریت دارند اوضاع را خراب‌تر کنند

 6. مجری برنامه پایش خطاب به وزیر بهداشت: «حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن هم بلد نیستی؟»  

 7. هر سال دریغ از پارسال/ سقوط و دیگر هیچ!

 8. تشییع شهدای ترور و جزئیات جدید از حادثه اهواز/ اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی/ دغدغه عجیب یک نماینده مجلس/ دلیل تعمد برخی ارکان دولت برای افزایش نارضایتی مردم

 9. حضور روحانی در نیویورک و بازی ترامپ برای غلبه حاشیه بر متن

 10. توزیع سبدهای کالا آغاز شد + جزئیات

 11. «بیمه مهریه» مرد را از پرداخت مهریه نجات می‌دهد؟

 12. توجیه خبرنگار بی بی سی درباره عدم استفاده از لفظ تروریست  

 13. مخالفت فراکسیون ولایی با FATF‌/ در صورت همراهی لاریجانی FATF رای نمی‌آورد

 14. شناورهای تندرو سپاه با موتور جت به تنگه هرمز می‌آیند + عکس

 15. روایت یک جنایت هولناک از زبان سرباز شجاع  

 16. زنی که جلسه ضد ایرانی را به هم ریخت کیست؟ + تصاویر

 17. جهانگیری: در لایحه بودجه ۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد/ باید تلاش کنیم بتوانیم نفت بفروشیم

 18. تاکید رئیس جمهور بر اجرای سریع‎تر ۲ بسته معیشتی مردم

 19. زنگنه: انشاالله خواب آمریکا برای نفت ایران تعبیر نمی‌شود

 20. یک درس اقتصادی از ایستگاه‌های صلواتی

 21. سفر رییس جمهور به نیویورک  

 22. روحانی در اجلاس صلح: دولتمردان بزرگ به‌جای دیوار، پل می‌سازند

 23. صادرات گوجه ممنوع شد

 24. یک منبع آگاه خبر داد: «علی ربیعی» گزینه سخنگویی دولت و سفارت چین

 25. سردار سلامی: می‌دانید و می‌دانیم انتقام سختی خواهیم گرفت/ ماجرا تمام نشده است

پربحث‌های هفته

 1. یک معلم آمریکایی: ۳ جا کار می‌کنم و پلاسمای خونم را می‌فروشم تا قبوض آب و برقم را بپردازم؛ معلمی در آمریکا یعنی این!/ به‌اندازه کاری که می‌کنیم به ما حقوق نمی‌دهند

 2. وقوع حمله تروریستی در مراسم رژه اهواز/ تیراندازی به سوی مردم و نیروهای مسلح/ هلاکت ۴ تروریست/ آخرین آمار شهدا /زخمی شدن 65 تا 70 نفر +عکس و فیلم

 3. سوءاستفاده میلیاردی شرکتهای بیمه از جیب مردم / وقتی چشم عدالت کور می‌شود!

 4. واقعا مالیات پزشکان چقدر است؟!

 5. عادت بد وزیر در پاسخ به درد و رنج مردم؛ اگر این حرف موقع انتخابات بود.../ درک نداشتن وزیر بهداشت از فیزیوتراپی

 6. چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی در صنعت خودرو را بپردازند؟

 7. توهین طراح جلد همشهری جوان به مقدسات و امام حسین (ع)

 8. چند سوال مردم که بی پاسخ مانده است/ چرا ارزش ریال هر روز پایین‌تر می‌آید؟

 9. ۲۱ کشته در آتش‌سوزی تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در جاده نطنز/ اجساد ۱۹ نفر از اتوبوس خارج شده/ اعلام اسامی مجروحان + تصاویر و فیلم

 10. پیش‌بینی رئیس کل بانک مرکزی در مورد کاهش قیمت ارز

 11. آقای ظریف! «برجام مالی» را به ملت تحمیل نکنید/ FATF فقط برای دشمنان شفافیت می‌آورد

 12. تصویر عوامل تروریستی امروز رژه اهواز  

 13. چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟

 14. قیمت واقعی دلار و یورو چقدر است؟

 15. وزیر صنعت استعفا داد + تکذییبه

 16. خطر کوچ دولتی‌های بازنشسته به خصولتی‌ها/ ساز مخالفت شستا با قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان

 17. اطلاعیه دولت درباره هزینه سفر روحانی به نیویورک

 18. وزیر صنعت: یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو این بود که بعضی فکر کردند خودرو یک کالای سرمایه‌ای است

 19. پیام روحانی برای جانباختگان حادثه تصادف کاشان: تکرار این حوادث جبران‌ناپذیر جاده‌ای، نشان از ضعف‌های مدیریتی دارد

 20. راهبرد جدید اروپایی‌ها برای حفظ برجام: ایران تا ۲۰۲۰ مقابل فشار آمریکا مقاومت کند

 21. هشدار شدید رئیس اسبق بانک مرکزی به روحانی / باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشید  

 22. روزنامه خواندن و آیه الله مصباح یزدی ؛ مدح یا ذم

 23. زائری: تو رو خدا یکی به من بگه این عکس فتوشاپ هستش  

 24. امیرعبداللهیان: از وزارت خارجه برکنار نشدم/ مشکل عربستان نفوذ منطقه‌ای ایران است/ سعود الفصیل از تماس اوباما با روحانی گلایه‌مند بود/ پول صادرات برق به عراق را ارزی دریافت می‌کنیم

 25. کرباسچی: روحانی استعفا بدهد

پربحث‌های هفته

 1. ۲۱ کشته در آتش‌سوزی تصادف اتوبوس و تانکر سوخت در جاده نطنز/ اجساد ۱۹ نفر از اتوبوس خارج شده/ اعلام اسامی مجروحان + تصاویر و فیلم

 2. قتل دختر بیمار به دست پدر عصبانی

 3. اجاره قاتل ۳ میلیونی در تهران + عکس

 4. سقوط تیر برق بر روی دسته سینه زنی در لار/۳ کشته و مصدوم

 5. طلبه مضروب مشهدی درگذشت

 6. آخرین جزئیات حادثه آتش‌سوزی اتوبوس در اصفهان+ علت حادثه

 7. شوخی تلفنی به قتل ختم شد

 8. اولین آمار از شمار مجروحان حمله تروریستی به رژه اهواز/ شهادت تعدادی از نیروهای سپاه

 9. 35 کیلو شمش طلای قاچاق توقیف شد

 10. واکنش وزیر راه به سانحه اتوبوس مسافربری

 11. برخورد مرگبار پراید و تریلی در پلدختر + عکس

 12. طوفان در استان گلستان/ شکسته‌شدن درختان و تیرهای برق در گرگان+ تصاویر

 13. کارت قرمز مانع قصاص مرد روانی نشد

 14. قتل صاحب قهوه خانه با ۸ گلوله

 15. قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان بازهم قربانی گرفت/ ۶ نفر در دم جان باختند

 16. اسامی ۲۱ شهید حادثه اهواز اعلام شد

 17. اختلاف خانوادگی در کلاردشت قربانی گرفت

 18. دو زلزله متوالی هفتکل خوزستان را لرزاند

 19. وقوع سرقت مسلحانه در ارومیه/سارقان تحت تعقیب هستند

 20. دستور جهانگیری برای بررسی دقیق حادثه تصادف اتوبوس

 21. عاملان قتل دانشجوی ایرانی در باکو به حبس محکوم شدند

 22. مدیر تعاونی و متولی شرکت عدل به دادسرا احضار شدند

 23. دزدها مسافران پرند را زمین‌گیر کردند!

 24. اطلاعات تازه از قتل مربی بدنسازی/ قاتل، برادر مقتول بوده است

 25. مرگ جوان ۱۸ ساله در چادر مسافرتی

آخرین عناوین