فیلمی جالب از غش کردن‌های ناگهانی حین سخنرانی

گروه ویدئو الف،   3960817164

فیلمی از بر هم خوردن سخنرانی سیاستمداران به خاطر غش کردن‌ را مشاهده می‌کنید.

ابر آروان

آخرین عناوین