حمله هولناک افعی به یک کارشناس در برنامه زنده

گروه ویدئو الف،   3960809157

یک کارشناس مار اهل اردن در یک برنامه زنده توسط افعی فلسطینی گزیده شد و به بیمارستان انتقال یافت.

ابر آروان

آخرین عناوین