لحظه مرگ دردناک گاوباز به دست گاو مجنون

گروه ویدئو الف،   3960630129

گاوبازی یکی از ورزش‌های سنتی اسپانیا است که با وجود گذشت قرن‌ها از آغاز این سنت، همچنان جریان دارد.

ابر آروان

آخرین عناوین