تعریف سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو

گروه اجتماعی الف،   3960424001
تعریف سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو

تعریف کلاسیک سواد، توانایی خواندن و نوشتن است.
اما بر اساس تعریف یونسکو، شخص با سواد فردی است که تمام پارامترها زیر را در خود دارا است:

۱- سواد عاطفی:
 توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همکاران، مشتریان، رقبا و دوستان؛ به نحوی شایسته.

۲- سواد ارتباطی: 
توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه، شامل آداب معاشرت و روابط اجتماعی بهینه.

۳- سواد مالی:
 توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، یعنی دانش گردش نقدینگی، سرمایه گذاری، و مدیریت هزینه.

۴- سواد رسانه: 
این که بدانیم کدام خبر رسانه ها معتبر و کدام نا معتبر است. یعنی توانایی تشخیص راستی و درستی اخبار و دیگر پیام های رسانه ای.

۵- سواد آموزش و پرورش:
 توانایی تربیت فرزندان شایسته

۶- سواد رایانه: 
توانایی استفاده از مهارت های هفت گانه ی رایانه یا  ICDL، 
شامل مفاهیم پایه ی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از رایانه، مدیریت فایل ها، واژه پردازی و ...

امروز، در قرن بیست و یکم، داشتن سواد خواندن و نوشتن، یا حتی اخذ مدرک دانشگاهی، دال بر با سواد بودن فرد نیست.