• استان‌هایی که بیشترین و کمترین آمار طلاق را دارند

    استان‌هایی که بیشترین و کمترین آمار طلاق را دارند

    گروه اجتماعی الف، 

    مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: میزان عمومی طلاق به ازای هر هزار نفر 2.2 است اما آنچه مهم بوده این است که در مورد آمار طلاق از بزرگ‌نمایی باید پرهیز کنیم چراکه مولفه‌های زیادی در روند افزایشی این واقعه موثر است.