گسترش اتحاد منطقه ای و منافع اقتصادی ايران

ميرزاسعدين داورپناه، گروه تعاملی الف،   3960827069 ۰ نظر، ۲ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
 گسترش اتحاد منطقه ای و منافع اقتصادی ايران

پروژه احياي «راه تاريخي لاجورد» براي اتصال افغانستان به دريای سياه و مديترانه كليد خورد. جاده اي با مشاركت پنج كشور كه با دور زدن جغرافياي ايران كريدوري از شرق به غرب محسوب مي شود.
پاكستان نيز اگر چه همچون افغانستان نيست كه مرز مشتركي با چين داشته باشد اما سوداي مشاركت با چين در مسير شرق به غرب را دارد و بندر گوادر در همسايگي چابهار ايران را جهت توسعه و بهره برداري در اختيار چين قرار داده است. خود چين با پروژه جهان شمول «يك كمربند يك جاده» فراتر از اين پروژه هاي محدود در پي ايجاد جاده ابريشم بري و بحري مدرن است. بايد پذيرفت كه آسياي ميانه و قفقاز جنوبي ميدان متراكم رقابت قدرتهاي بزرگ جهان و منطقه شده و شانس چنداني به ايران نمي دهند. با اينحال جغرافياي ايران علاوه بر فرصت اتصال جنوب به شمال، جغرافيايي راهبردي در هر نقشه زميني شرق به غرب دارد. بديهي است كه دربرابر هر تكاپوي ايران رقبا نيز بيكار نيستند و با صرف هزينه هاي بسيار به تقلا براي انزواي ايران مشغولند.

حدود ٩٠ درصد تجارت كالا در جهان از مسيرهاي دريايي انجام مي شود. همه كشورهاي ساحلي خاورميانه در پي آن هستند تا بنادري جذاب تر براي رونق دادن به كريدوري باشند كه جغرافيای كشورشان را منتفع مي كند. در قرن بيست و يكم تحولاتي رقم خورد كه فرصت تاريخي برقراری زنجيره ايران به عراق و سواحل مديترانه اي سوريه را احيا كرد. ايران دسترسي مناسبي به اقيانوس دارد و در تكاپوی رقابت براي هر چه جذاب تر كردن كريدور ايرانی است.

جذابيت اين مسير جهت بهره برداري از منابع عظيم نفت و گاز ايران و عراق هر سرمايه گذاري اقتصادي را توجيه پذير مي كند. از سويي ويژگي جغرافيايي تنگه هرمز بعنوان يكي از آبراه هاي مهم جهان، ايران را تا حدودي از خطر كنار زدن از معادله مبادلات دريايي مصون كرده است. بشار اسد مدت ها از پروژه اي سخن مي گفت كه در آن سوريه ساحلي به مركز مبادلات تجاري ميان پنج درياي مديترانه، سياه، سرخ، خزر و خليج فارس مبدل مي شد. عراق نيز با پروژه بندر فاو از فرصت دسترسي به دريا صرف نظر نكرده و بر سر اين هدف سال ها است تا مرز تنش نظامي ديگر با كويت بر سر پروژه بندر بزرگ مبارك نيز پيش رفته است.

قطر اخيرا بندر حمد بزرگترين بندر خاورميانه را افتتاح كرد و عمان نيز علاوه بر توسعه الدقم پروژه عظيم بندر صحار را در دست احداث دارد. امارات بندر مشهور جبل علی را دارد و همچنان طرح هاي توسعه آن و ديگر بنادر خود را تعقيب مي كند و به فرامرز خود نيز بی توجه نيست. بهره برداري از فاز دوم كانال سوئز مصر توجه عربستان به مزاياي جغرافيايي خود را جدي تر كرد و اكنون بن سلمان بلند پرواز توانش تاثير بر همه پروژه هاي ديگر منطقه را پنهان نمي كند. عربستان سعودي كشوري با منابع استثنايي و جغرافيايي مهم است. اين كشور از يك سو به خليج فارس دسترسی دارد و از سوی ديگر بيشترين سهم از وسعت ساحلي درياي سرخ را داراست. عربستان متوجه ظرفيت تاثير خود بر اقتصاد كشورهاي منطقه بوده و از اين برتري چشم پوشي نكرده است.

تبليغ بر دور زدن تنگه هرمز با ابر پروژه اتصال درياي عرب به خليج فارس از يك سو و هياهوي احداث پل ملك سلمان از مسير جزاير تيران و صنافير و البته پروژه نئوم عزم جزم سعودي براي بدست گرفتن رهبري اقتصاد منطقه را عيان كرده است. امارات كه شكوفايی رقبايی همچون ايران و عمان را در دهانه درياي عمان مي بيند، در يك سرمايه گذاري جنون آميز با همراهي كردن عربستان و سهم خواهي از مزاياي جغرافيايی يمن در آرزوی مشاركت در كنترل سر و ته كانال خليج فارس به درياي عرب است! عراق و قطر و كويت و عمان متوجه پيامد بلندپروازي هاي سعودی و تهديد رونق خليج فارس هستند و يمن نيز مدت ها است قرباني نمايش جاه طلبي عربستان و امارات شده است.

اما ايران هم غافل نيست و بر فرصت تاريخي ايجاد زنجيره ايران و عراق و سوريه، منافع اقتصادي خود را پيگير است. رهبر ايران مدت ها است با احياي تداول استعمال نام «مكران» براي سواحل شمالي درياي عمان بر ضرورت تقويت زيربناي تجارت دريايي ايران تاكيد دارد و نيروي دريايي را حمايت جدي مي كند. جغرافياي ايران كه هم مسير شمالي جنوبي مناسبي محسوب شود و هم در اقتصادي ترين مسير خاكي شرق به غرب مي باشد، جذابيت بنادر ايران را در مقايسه با رقبا چند برابر مي كند لذا حفاظت از امنيت مسيرهاي دريايي مكمل زيربناهاي اقتصادي كشور است. آنچه در ميدان منازعات خاورميانه و نقش آفريني بازيگران شاهديم هرگز بدون توجه به راهبردهاي اقتصادي قابل تحليل نيست و تقليل زورآزمايي ها به يك رقابت ايدئولوژيك بي راهه اي به سرگرداني است.

نه تنها ايران و عربستان بلكه همه كشورهاي ديگري كه در منطقه نقش افرين هستند، با دقت و وسواس منافع اقتصاد ملي خود را نيز در محاسبات و معادلات لحاظ كرده و مي كنند. بنا بر اين ها مدافعان حرم و رزمندگان محور مقاومت نه تنها از ارزش ها و هويت اعتقادي دفاع مي كنند بلكه زمينه سازان شكوفايي اقتصادي وطن خود نيز هستند. حتي در صورتيكه پنجه ها در هم قفل شود و ايجاد چنين كريدور هايي در آينده نزديك ممكن نشود، خالی كردن ميدان برای يكه تازی رقيب، تسليم كردن اراده ملي در برابر اربابي است كه هر نافرماني را با الگوي برخورد با سوريه، يمن يا قطر و لبنان پاسخ خواهد داد. دستاورد های اقتصادی كه با سلاح مقاومت حاصل خواهد شد، هرگز با هيچ تعاملی قابل دستيابی نيست.

اتصال بازارهاي سه كشور ايران عراق و سوريه فرصت متشكل شدن بازاري چشمگير با ميليون ها مصرف كننده را فراهم مي آورد كه خود مي تواند مقوم صنايع داخلي باشد. ايجاد بازاري مشابه ميان ديگر كشورهاي منطقه نيازمند همراهي تعداد بيشتري كشور با يكديگر بوده كه با فرهنگ سياسي حاكم بر ايشان چنين هماوردی بعيد است! اگر هر ملت ديگر با هر عقيده در جغرافيای ايران زندگي مي كرد نيز بي ترديد با استفاده از فرصت تاريخی تغيير موضع همسايه غربی از دشمن به دوست، جهت تامين منافع اقتصادی و تثبيت قدرت ملي به سوي همگرايی با عراق و سوريه و دسترسی به مديترانه متمايل مي شد.

استقلال خواهي مولفه اي جدا نشدني از هويت ايرانيان است، تاريخ سياسي عراق و سوريه نيز طي سال ها با آرمان استقلال و آزادي از استعمار آشناست. ايران و عراق و سوريه سه كشور جنگ ديده ضمن همگرايي امنيت سرزميني خود براي سرمايه گذاري و رفاه را تضمين خواهند كرد، به مباني هويت ملي خود استحكام مي بخشند، از مزاياي جغرافيايي خود به سود رونق اقتصادي بهره برداري مي كنند و حافظ استقلال خود در برابر سلطه جويي رقباي منطقه اي يا قدرت هاي فرا منطقه خواهند بود.

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

وب‌گردی

بانک آیندهبیمه دیمادیرانسام سیر

پربحث‌های امروز

 1. اقدام قابل تقدیر امام جمعه اهواز در قبال اعتراض تلخ کارگران

 2. پایان تراژیک داستان کی‌روش و ایران

 3. موسوی لارگانی: برجام بزرگترین ضربه را به کشور وارد کرده است

 4. ابتکار: مدیریت بحران دولت نمره قبولی می‌گیرد

 5. نماینده مجلس: ادامه حضور آخوندی به صلاح نیست

 6. واکنش «وزرات کشور» به فیلم برخورد پلیس با دختری که کشف حجاب کرد

 7. سیف: قیمت ارز به تدریج متعادل خواهد شد

 8. سوال از کرباسیان برای افزایش قیمت ارز/ احتمال استیضاح وزیر

 9. اصلاحات جدید برای طرح ترافیک پایتخت / تخفیف ۹۰ درصدی برای خبرنگاران / طرح رایگان برای جانبازان

 10. دانشجویان خطاب به غلامی: به شما اطلاعات غلط می‌دهند؛مشکل بورسیه‌ها هنوز پابرجاست

 11. درخواست پلیس برای مدیریت بیشتر فضای مجازی

 12. جلوگیری از خروج ۱۰۰میلیون دلار ارز با ساخت داخلی یک چراغ

 13. آذری جهرمی: رفع فیلتر توئیتر در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی است

 14. آخرین وضعیت لئوناردو پادوانی بعد از عمل جراحی

 15. واکنش علی دایی به ادعای کتک زدن یک هنرمند

 16. اعزام غواصان ایرانی به چین برای ورود مجدد به نفتکش سانچی

 17. انتشار تصاویر جانباختگان هواپیمای آسمان در فضای مجازی جرم است

 18. کدام بهتر است؟ پورشه پانامرا توربو، بی‌ام‌و M6 گرن کوپه یا مرسدس AMG S63

 19. کلاهبرداری برخی از واردکنندگان خودروهای هیبریدی

 20. کیهان: دلیل مخالفت آخوندی با مسکن مهر آن است که از ساخته شدن آن ضرر کرده

 21. ایران هیچ پیش شرطی را برای سفر مکرون نپذیرفت

 22. شکایت دایی از یک هنرپیشه و صداوسیمای گیلان

 23. جنایت در کمپ ترک اعتیاد به خاطر خوراکی

 24. جزئیات هک ۱۲۰ سایت ایرانی

 25. سردار رحیمی: این آشوب‌ها نشات گرفته از سایت‌های معاند و ضدانقلاب است

پربحث‌های دیروز

 1. روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود/ عده ای می خواستند برای هر علمی یک آیه و حدیث پیدا کنند

 2. آخوندی: هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با آن درگیر شویم

 3. نوبخت: دولت در هر ماه و شبی که قرار است مبلغ یارانه آماده شود با مشکلاتی در تامین منابع مواجه است

 4. باهنر: مقامات قضایی گفته‌اند که برای برخورد با احمدی‌نژاد آمادگی وجود دارد و به اندازه کافی هم جرم مرتکب شده است

 5. حمایت روسیه از اسرائیل در صورت حمله ایران

 6. زبان مادری و زبان رسمی

 7. تصحیح دو اشتباه و تقدیر از گروه پزشکان بیمارستان نمازی شیراز

 8. ذی حساب وزارت نفت ادعاهای زنگنه را تکذیب کرد؛ «دزدی» 100 میلیاردی از یک ماه پیش آغاز شده بود

 9. درباره پالس‌های جدی و بی‌سابقه ایران به 1+5

 10. فقط یک درصد مخالف شفافیت هستند/ حقوق شهروندی یعنی داشتن نظام شفاف/ غرب شفافیت دارد؛ اما اسلام در 1400 سال پیش آن را توصیه و سفارش کرد

 11. سرقت بنز C200 برای خوشگذرانی در شب ولنتاین

 12. رقص ماشین‌ها در کارخانه بنز  

 13. توصیه پیامبر در مورد مصرف نمک

 14. بیشترین عامل تصادفات برون شهری چیست؟

 15. پزشکیان: دولت روحانی در طرح نظام سلامت خلاف قانون حرکت کرد/ دولت در این طرح ورشکسته است

 16. تک تکشان محاسبه می‌شود...  

 17. عجیب ترین گل تاریخ لیگ برتر

 18. مشخصات فنی پژو ۵۰۸ مدل ۲۰۱۹ +عکس

 19. چه ساعتی شام بخوریم؟

 20. توقف حراج سکه در بانک مرکزی منتفی شد

 21. بیرانوند حکم توقیف اموال نفت را گرفت

 22. ۱۰ تاثیر شگفت انگیز زردچوبه بر پوست

 23. ترافیک در تهران، ۷۰ سال پیش  

 24. بارندگی در ۱۰ استان/ احتمال سیلابی شدن رودخانه ها

 25. شورای مرکزی و بازرسان کانون کارگردانان انتخاب شدند/ اسامی اعضا

پربحث‌های هفته

 1. پوشش لحظه به لحظه/سقوط هواپیما تهران- یاسوج در سمیرم/همه مسافران جان باختند+اسامی مسافران| لاشه هواپیما هنوز پیدا نشده/ عدم امکان اعزام بالگرد به‌دلیل برف و بوران/+تصاویر

 2. تشک کشتی، چالش جدید ایران با اسرائیل

 3. روحانی: با گذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود/ عده ای می خواستند برای هر علمی یک آیه و حدیث پیدا کنند

 4. آقای آخوندی! زمان عذرخواهی و استعفا فرا نرسیده است؟

 5. قیمت واقعی دلار 1000 تومان است / استدلال؟

 6. استیضاح وزرای کار و راه تقدیم هیات رییسه شد/ نامه برخی نمایندگان به روحانی: ربیعی و آخوندی قبل از استیضاح، استعفا دهند

 7. افشاگری بزرگ در مورد سقوط ATR/هواشناسی هشدار داده بود ولی شرکت آسمان پرواز را لغو نکرد/ از خلبان چک گرفتند و مجبور به پرواز میکنند/ به وزیر تذکر دادیم ولی ربیعی توجهی نکرد

 8. آخوندی: هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با آن درگیر شویم

 9. انتقاد کیهان از بازیگر معروف

 10. نوبخت: دولت در هر ماه و شبی که قرار است مبلغ یارانه آماده شود با مشکلاتی در تامین منابع مواجه است

 11. دستور روحانی برای پیگیری حقوقی پرونده برخورد با دختر خیابان انقلاب

 12. نشانه‌ای دیگر برای خروج  بی بی سی از بی طرفی

 13. رئیس سازمان اجتماعی کشور: ۹۵ درصد بانوان کشور به حجاب باور دارند

 14. پیکر محمد توکلی فرزند احمد توکلی تشییع شد+تصاویر  

 15. اقدام قابل تقدیر امام جمعه اهواز در قبال اعتراض تلخ کارگران

 16. دفتر سخنگوی دولت: حداکثر حقوق مقامات ۱۰ میلیون تومان است

 17. درخواست احمد توکلی از شرکت کنندگان در مراسم ترحیم فرزندش 

 18. باهنر: مقامات قضایی گفته‌اند که برای برخورد با احمدی‌نژاد آمادگی وجود دارد و به اندازه کافی هم جرم مرتکب شده است

 19. حمایت روسیه از اسرائیل در صورت حمله ایران

 20. زبان مادری و زبان رسمی

 21. آیت‌الله جنتی 91 ساله شد/ کدام روحانیون از ایشان بزرگتر هستند؟

 22. رییس کمیسیون عمران مجلس: قصور سازمان هواپیمایی و هواپیمایی آسمان در سقوط هواپیما/ مسئولین استعفاء دهند/ بررسی علت سقوط هواپیما در کمیسیون عمران

 23. هواپیمای آسمان ۴ دقیقه قبل از سقوط وضعیت عادی داشته/ بزرگترین قطعه پیدا شده از اجساد یک بالاتنه بوده/ روشن شدن حقایق با پیدا شدن جعبه سیاه

 24. تصحیح دو اشتباه و تقدیر از گروه پزشکان بیمارستان نمازی شیراز

 25. احتمال زنده ماندن سرنشینان هواپیما بسیار کم و نزدیک به صفر شد/اعزام تکاوران تیپ ۶۵ نوهد/ارتش مختصات تقریبی محل سقوط هواپیمای ATR را در اختیار ستاد بحران گذاشت

آخرین عناوین