راهنمای کتاب

جنگ با نماد سرسختی طبیعت

«کی2»؛ اد ویسترز و دیوید رابرتز؛ ترجمه‌ی گلبرگ درویشیان؛ چشمهجنگ با نماد سرسختی طبیعت

بابک ونداد، 

کی۲ کوهی وحشی‌ست. کسانی که قدم در راه فتح قله‌ی آن می‌گذارند، این احتمال را در نظر می‌گیرند که ممکن است از آنجا هرگز باز نگردند. یا اگر هم بازگشتی در کار باشد، ممکن است با نقص عضو، ورم ریوی یا مغزی یا … همراه باشد

۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

یادداشت

 از فرهنگ گستران گمنام ایران و آذربایجان

به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد درگذشت حسین امید از فرهنگ گستران گمنام ایران و آذربایجان

محمدطاهری خسروشاهی، 

یکی از فرهنگ گستران و معارف پروران کمتر شناخته شده آذربایجان؛مرحوم حسین امید است. ما نمی‌دانیم از چه رو محققان و پژوهشگران آذربایجان، رغبتی به بررسی احوال و آثار این دانشمند بزرگ نداشته اند و ندارند.

۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

از رسانه‌ها

دکارت مشهورترین فکرش را از یک زن وام گرفته بود

نادیده گرفته شدن سهم زنان در نوشتن تاریخ فلسفهدکارت مشهورترین فکرش را از یک زن وام گرفته بود

اولیویا گلدهیل؛ ترجمه‌ی امیر قاجارگر، 

در زمان دکارت کسی او را متفکری یکسره متفاوت نمی‌دانست. او تحت تأثیر متفکران عصر خود بود و شاید بیش از همه، وام‌دار راهبه‌ای عارف به نام ترزا که نوشته‌هایش در آن دوران بسیار محبوب بودند.

۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

۵ کتاب

بسته ای به یاد دکتر علی شریعتیدکتر شریعتی؛ جستجوگری در مسیرِشدن

بخش فرهنگی الف، 

خدا را سپاس که عمر را در خواندن و نوشتن گذراندم که بهترین شغل را در زندگی، مبارزه برای آزادی و نجات ملتم می‌دانستم و اگر این دست نداد، بهترین شغل یک آدم خوب، معلمی و نویسندگی است و من از هجده سالگی کارم این هر دو.

۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار